fbpx

TZ: Výsledky literární soutěže Kam s ním (Recyklohraní) vyhlášeny0

TISKOVÁ ZPRÁVA

V kavárně Domu Knihy Kanzelsberger byly v úterý 24. března vyhlášeny výsledky literární soutěže na téma Kam s ním aneb jak to bylo u nás doma. Ze 600 přihlášených porota v čele se spisovatelem Emilem Haklem ocenila devět žáků a studentů ve třech věkových kategoriích. Soutěž byla vyhlášena neziskovou organizací ASEKOL jako součást celostátní školní ekologické kampaně Recyklohraní, nad níž převzal záštitu ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška. Při vyhlášení soutěže byla rovněž pokřtěna stejnojmenná publikace obsahující vítězné práce.
 
ASEKOL v lednu oslovil zhruba 1400 škol, které jsou zapojeny v projektu Recyklohraní, s nabídkou účasti v literární soutěži Kam s ním aneb jak to bylo u nás doma. Úkolem bylo napsat krátkou povídku nebo fejeton na téma třídění elektrozařízení v rodině žáka či studenta. Během měsíce se sešlo 594 prací, které byly rozděleny do tří věkových kategorií – do 11 let, 12 – 15 let a 16 – 18 let. V nejmladší kategorii byla nejlépe ohodnocena práce Anety Crhonkové ze ZŠ Brodek u Prostějova, mezi žáky 2. stupně zvítězila Pavlína Štěpánková ze ZŠ Klenovice na Hané a mezi středoškoláky dominovala Michaela Sehnalová z Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické Nová Paka. „Byli jsme nemálo překvapeni počtem prací, které se nám sešly na stole, stejně jako jejich kvalitou. Bylo dost těžké vybrat vítěze, protože téměř každý text měl něco do sebe. Důraz jsme kladli na vtip a nadhled, a právě proto byl výběr tak těžký; nadhled a humor je žákům, na rozdíl od většiny dospělých, vlastní,“ říká Emil Hakl, předseda hodnotící komise.

Všech devět oceněných si z vyhlášení odneslo knihy porotců Emila Hakla a Aleny Ježkové a mp3 přehrávače. I díky výše zmíněným kladům se organizátoři rozhodli finálové práce svázat a vydat jako brožuru nesoucí název soutěže. Publikace byla během vyhlášení slavnostně pokřtěna a bude nadále distribuována do škol a využívána jako netradiční propagace zpětného odběru elektrozařízení. 

Reklama

Cílem soutěže bylo zvýšit povědomí o třídění elektrozařízení na školách a podpořit program Recyklohraní. Tento projekt založily v září loňského roku neziskové organizace ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které organizují sběr vysloužilých elektrozařízení, baterií a monočlánků a obalů. Školy zapojené do projektu za sběr použitých baterií a drobných elektrozařízení do připravených nádob získávají body, které ve speciálním internetovém obchodě na adrese www.recyklohrani.cz směňují za zajímavé odměny z připraveného katalogu. Další body mohou získat správným zodpovězením kvízových otázek, případně splněním dalších úkolů týkajících se odpadové problematiky. „Společným cílem organizátorů je rozšířit ekologickou výchovu na školách a naučit děti hravou formou, jak správně nakládat s odpady. Recyklohraní není pojato jako soutěž, ale jako dlouhodobý recyklační program, ve kterém vyhrává každá škola,“ vysvětluje manažerka projektu Michala Kubalová. Do Recyklohraní je zapojeno přes 1400 škol, které už odevzdaly bezmála 56 tun starých elektrozařízení a baterií a monočlánků.

Každá škola získala za účast v literární soutěži 50 bodů do Recyklohraní, devět škol oceněných žáků pak 500 bodů. Celkem bylo tedy v soutěži rozděleno 34 200 bodů. „Takový počet bodů by v katalogu Recyklohraní stačil například na dvě barevné laserové tiskárny, tři notebooky nebo osm laboratorních mikroskopů,“ říká Hana Ansorgová, členka poroty a manažerka komunikace pořadatelské společnosti ASEKOL. „Ráda bych vyzdvihla účast dvanácti speciálních škol s lehce mentálně postiženými žáky, jejichž aktivita nás moc potěšila,“ uzavírá Ansorgová. 

Autor: Redakce Nazeleno.cz