fbpx

TZ: Větrné elektrárny zvýšily výrobu o 22,5 %: v ČR pokrývají spotřebu 220 tisíc lidí0

 TISKOVÁ ZPRÁVA

 Větrné elektrárny v České republice vyrobily za prvních šest měsíců roku 2009 celkem 142,8 GWh elektřiny. Vyplývá to ze statistik uveřejněných Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku jde o 22,5% nárůst. Při identické výrobě ve druhém pololetí roku by zároveň tato produkce znamenala pokrytí roční spotřeby 220 tisíc lidí. Obrazně by šlo např. o dodávku elektřiny pro všechny obyvatele Plzně a současně i Karlových Varů. V loňském roce vyrobily české větrné elektrárny podle statistik ERÚ 244,7 GWh elektřiny, čímž saturovaly spotřebu více než 172 tisíc lidí.

V současnosti je na území ČR ve větrných elektrárnách instalován výkon v hodnotě cca 150 MW (viz. tabulka). ČSVE počítá s tím, že do čtyř let stoupne instalovaný výkon ve větrných elektrárnách na úroveň 1000 MW. Tyto kapacity vyrobí přibližně 2,5 TWh elektrické energie, což je prakticky ekvivalent dnešní výroby ve vodních elektrárnách a zároveň plné pokrytí spotřeby Jihomoravského kraje a Vysočiny.

Reklama

Vývoj výroby elektřiny z větru za první pololetí 2005 – 2009 (GWh)

 
Zdroj: Energetický regulační úřad (www.eru.cz)

Největší instalovaná kapacita je na území ČR v Ústeckém kraji (82,8 MW instalovaného výkonu), následují kraje Olomoucký (19,2 MW), Vysočina (7,7 MW) a Jihomoravský kraj (6,3 MW). Meziročně vzrostla instalovaná kapacita o téměř 12 procent.

Úměrně instalované kapacitě se také v prvním pololetí roku vyvíjela produkce elektřiny v jednotlivých krajích. Nejvíce „natočily“ větrné elektrárny v Ústeckém kraji (93,1 GWh), s odstupem následovaly Olomoucký kraj (16,9 GWh), Kraj Vysočina (9,1 GWh) a Jihomoravský kraj (5,7 GWh).

Vývoj instalovaného výkonu ve větrných elektrárnách (1H2009/1H2008)

Kraj

Instalovaná kapacita ve VtE k 30.6.2008 [MW]

Instalovaná kapacita ve VtE k 30.6.2009 [MW]

1Q 2009/1Q 2008 [%]

Praha

0,0

0,0

Středočeský

6,1

6,1

100

Jihočeský

0,0

0,0

Plzeňský

0,0

0,0

Karlovarský

4,0

5,8

145,0

Ústecký

70,7

82,8

117,1

Liberecký

4,3

4,3

100

Královéhradecký

1,6

1,6

100

Pardubický

11,5

11,6

100,9

Vysočina

7,7

7,7

100

Jihomoravský

4,3

6,3

146,5

Olomoucký

19,2

19,2

100

Zlínský

0,3

0,3

100

Moravskoslezský

4,0

4,0

100

Česká republika

133,7

149,7

111,9

Zdroj: Energetický regulační úřad

V přístupových rozhovorech s Evropskou unií se Česká republika zavázala plnit indikativní cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Přestože má EU omezené možnosti vyžadovat po ČR plnění indikativního cíle, měli bychom průběžně usilovat o navyšování podílu obnovitelných zdrojů v energetickém mixu. „V rámci jednání o klimaticko-energetickém balíčku si ČR návrhově stanovila závazný cíl pro rok 2020 v podobě 13% podílu obnovitelných zdrojů. Vhodný mix, kdy dominantní jadernou energii doplní mj. také právě obnovitelné zdroje, doporučila nedávno pro Energetickou koncepci také zpráva tzv. Pačesovy komise,“ říká předseda České společnosti pro větrnou energii (ČSVE) Michal Janeček. V loňském roce se podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny blížil k 5procentní hranici.

Česká společnost pro větrnou energii (ČSVE) je profesní organizace fyzických a právnických osob, které pracují v oboru využívání větrné energie nebo mají k tomuto oboru zájmový vztah. Cílem společnosti je podpora využívání energie větru, zejména na území ČR, na základě nejnovějších vědeckých, technických a ekonomických poznatků v souladu se zájmy občanské společnosti. ČSVE byla založena v roce 1994. Je členem Asociace pro obnovitelné zdroje energie a  Evropské asociace pro větrnou energii (EWEA).

Autor: Redakce Nazeleno.cz