fbpx

TZ: Větrné elektrárny v ČR blackout způsobit nemohou0

TISKOVÁ ZPRÁVA

S přicházejícím podzimem roste počet silně větrných dnů a s ním i využitelnost větrných elektráren. Kapacitu svých výkonů využily v minulém týdnu větrné elektrárny naplno. V Německu byla výroba dokonce tak vysoká, že elektřina nečekaně tekla i přes Českou republiku, a zvýšila riziko problémů v síti. „Téma blackoutu je bohužel často zmiňováno v Česku při povolování nových staveb větrných elektráren. Mluvit o větrných elektrárnách jako o viníkovi možného blackoutu je ale nesprávné,“ říká Michal Janeček, předseda České společnosti pro větrnou energii: „Je to stejné, jako obviňovat jaderné elektrárny. Výpadek jaderného bloku taky způsobuje v síti problémy, jen místo přebytku elektřiny je najednou v síti její obrovský nedostatek. A nikdo atomové elektrárny kvůli tomu nezavrhuje.“

Větrné elektrárny, ani jiný zdroj nezpůsobují problémy v síti. Hlavním nedostatkem je struktura sítě, která mnohdy není na nové zdroje včas připravena. Je na provozovatelích přenosových
soustav, aby řešili situaci v sítích. „Příčinu hledejme v konfiguraci sítí, a v možnostech provozovatelů, jak ji regulovat,“ nabádá Janeček. Existují také počítačové modely, které s velkou přesností dokážou předpovědět vítr i na několik dnů dopředu. Pokud se budou zodpovědně používat, regulace sítě se zjednoduší. „Blackout vinou českých větrných elektráren, na rozdíl od Německa, u nás vzniknout nemůže.

Reklama

Důvodů je několik. Větrné elektrárny mají v ČR celkový výkonu 135 MW, a v nejbližších pěti letech se plánuje nárůst na tisíc megawatt výkonu. Ke stavu v Německu, které má dnes
okolo 24 000 MW, a které bude kapacitu dále zvyšovat, se nikdy nepřiblížíme. Druhým důvodem je rovnoměrné rozmístění elektráren. Ty se staví prakticky ve všech krajích republiky, a ne na jednom místě. A třetím důvodem je to, že máme sítě, které zajistí přenos elektřiny jak ve směru východ – západ, tak i ve směru ze severu na jih. A to právě síť v Německu zajistit nemůže,“ dodává Janeček.

V České republice se otázkou vlivu větrných elektráren na síť zabývá expertní skupina, založená ČEPS, ve které se aktivně účastní i Společnost pro větrnou energii. Cílem skupiny je příprava řešení, jak bezproblémově zvládnout rostoucí podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů v soustavě.

Michal Janeček
předseda České společnosti pro větrnou energii
kontakt:
predseda@csve.cz, 602 796 687

Česká společnost pro větrnou energii (ČSVE) je profesní organizace fyzických a právnických osob, které pracují v oboru využívání větrné energie nebo mají k tomuto oboru zájmový vztah. Cílem společnosti je podpora využívání energie větru, zejména na území ČR, na základě nejnovějších vědeckých, technických a ekonomických poznatků v souladu se zájmy občanské společnosti. ČSVE byla založena v roce 1994 v Jihlavě a byla registrována u MV ČR 10. 5. 1994. Od září 1999 je členem Asociace pro obnovitelné zdroje energie a od března 2001 je  členem Evropské asociace pro větrnou energii (EWEA).

Autor: Redakce Nazeleno.cz