fbpx

TZ: Smart Region Vrchlabí připravuje teoretickou výzbroj pro chytré sítě0

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dokončení první etapy Dynamického modelu sítě a podpis smluv na další výzkumné projekty „Automatizované prvky pro Smart Grids“ a „Ostrovní provoz ve Smart Regionu“  jsou součástí další přípravy pro realizaci projektu Smart Region Vrchlabí. Ten souvisí s iniciativou FUTUR/E/MOTION, rozvíjející ve Skupině ČEZ nové energetické technologie.

Zatímco Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava finišuje s první etapou studie k Dynamickému modelu sítě (podrobnosti zde http://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/2889.html), došlo k podpisu smluv na další dvě studie, klíčové pro budoucí správné fungování chytré sítě ve Vrchlabí. První studie řeší „Automatizované prvky pro Smart Grids“ a připravuje ji České vysoké učení technické ve spolupráci s poradenskou firmou Arthur D. Little. Druhou studii s názvem „Ostrovní provoz ve Smart Regionu“ realizuje společnost EGE České Budějovice.

Reklama

ČEZ ukazuje studentům nejmodernější technologie

V rámci projektů vědy a výzkumu tak Skupina ČEZ poskytuje příležitosti pro české vysoké školy a společnosti pracovat na nejmodernějších technologiích v energetice. „Jsme pro častější zapojování studentů technických škol do našich projektů. Ukazujeme jim nejmodernější technologie, na jejichž rozvíjení se třeba jednou budou podílet jako zaměstnanci Skupiny ČEZ,“ uvedl Aleš Laciok, manažer projektů výzkumu a vývoje.

Před tím, než vůbec začneme ve Vrchlabí nasazovat konkrétní technologie, musíme mít přesnou představu o tom, jak se bude celý Smart Region chovat po fyzikální stránce. Díky zadaným studiím lépe poznáme jaké konkrétní prvky do distribuční soustavy zapojit, abychom ji mohli správně nastavit a provozovat, a na druhé straně abychom co nejefektivněji vynakládali prostředky projektu,“ řekl Martin Machek, manažer projektu Smart Region.

Automatizované prvky pro Smart Grids

První nová studie s názvem „Automatizované prvky pro Smart Grids“ má za úkol zpracovat katalog prvků pro distribuční soustavu Smart Grids, tedy seznam technologií nutných k řízení distribuční soustavy, konceptu Smart Grids, včetně prvků ICT technologií a navržení jejich nejvhodnějšího zapojení v projektu Smart Region. Součástí bude i srovnání s prvky, které byly využity v podobných projektech v zahraničí. Výstupem bude také elektronická databáze umožňující vyhledávání podle nejrůznějších kritérií.

Jsme rádi, že výzkumníci a studenti FEL ČVUT mohou spolupracovat na takovémto výzkumu. Pro udržení vysoké úrovně technických univerzit je nezbytné, aby spolupracovaly s průmyslem a dávaly tak studentům možnost pracovat na projektech, které se příliš neliší od jejich budoucí reálné práce,“ uvedl Zdeněk Müller z katedry elektroenergetiky FEL ČVUT.

Ostrovní provoz ve Smart Regionu

Studie na téma „Ostrovní provoz ve Smart Regionu“  řeší technický návrh pro vytvoření ostrovního provozu ve vrchlabské lokalitě Liščí Kopec. Ostrovní provoz umožňuje v případě rozsáhlého výpadku v síti provozovat danou oblast pod napětím s využitím lokálního zdroje a udržet tak stabilní provoz. Výsledky této studie budou nezbytným podkladem pro správné konfigurování sítě ve Smart Regionu.

Studie by měla posoudit, zda lze úspěšně realizovat vydělení lokality Liščí Kopec z distribuční soustavy do ostrovního provozu, ustáleně ostrov provozovat a následně tento ostrov připojit zpět do běžné sítě. Dále bude obsahovat rozpracování  technického návrhu řešení ostrovního provozu v lokalitě,“ dodal František Žák, vedoucí analytik distribučních sítí, EGE České Budějovice

První etapy projektu Smart Region představí zástupci společnosti ČEZ na veřejně přístupné tiskové konferenci 7.10.2010 přímo ve městě Vrchlabí.

 

Více informací o konceptu chytrých sítí a projektu Smart Region naleznete na http://www.futuremotion.cz/smartgrids/cs/index.html

Obecně o širším projektu FUTUR/E/MOTION na http://www.futuremotion.cz/

Autor: Redakce Nazeleno.cz