fbpx

TZ: Kolik biopotravin nakupují Češi? A kde?0

Nejvíce biopotravin, celkem za 1,33 miliardy korun, nakoupili vloni Češi v prodejnách maloobchodních řetězců. Supermarkety, hypermarkety, diskonty a drogistické řetězce tak vloni zvýšily svůj podíl na trhu s biopotravinami na 74 %. Bioprodejny naopak ztrácí postupně podíl na trhu. Vyplývá to z právě zveřejněné ročenky Český trh s biopotravinami 2009.

„Češi za nákup biopotravin utratili v supermarketech 1,33 miliardy Kč.“

Reklama

Kde nejvíce nakupují Češi biopotraviny?

Nejvíce biopotravin, přesně za 1 332 milionů Kč, nakoupili vloni čeští spotřebitelé v supermarketech, hypermarketech a drogistických řetězcích. Je to o 461 milionů Kč více než v roce 2007. Maloobchodní řetězce tedy měly vloni podíl na trhu 74 %, o 6,5 % více než v roce 2007.

„Razantní rozšíření nabídky biopotravin v maloobchodních řetězcích nastalo s příchodem jejich privátních značek na přelomu roku 2007 a 2008. Do té doby byla nabídka omezena většinou na sortiment zdravé výživy, který byl vystaven na jednom regálu, zpravidla na málo frekventovaném místě“, říká Zuzana Čítková, jedna z autorek ročenky.

Privátní značky maloobchodníků tvoří přes 30 % z nabízeného biosortimentu v řetězcích. Největší nabídku biopotravin pod vlastní značkou mají hypermarkety Tesco: bioznačka Tesco Organic čítá 108 položek. Následuje privátní bioznačka Intesparu  Natur*pur s 98 položkami, Albert Bio má 60 položek, Rossmann 49 a Naše bio řetězce Billa mělo v červnu 2009 celkem 18 položek. V maloobchodních řetězcích bylo v červnu 2009 nabízeno celkem 1 317 biopotravin.

Bioprodejny postupně ztrácí podíl na trhu

V prodejnách zdravé výživy a biopotravin utratili Češi vloni 324 milionů Kč. „Speciálky“ měly tedy vloni druhý největší podíl na trhu, a to 18 %.

 „Specializované prodejny biopotravin a prodejny zdravé výživy nezachytily obrovský nárůst poptávky po biopotravinách v posledních letech. Od roku 2005 ztratily 19 procent podílu na obratech trhu“, doplňuje Tom Václavík, vydavatel ročenky.

Přímo na farmách či tržištích se vloni prodalo biopotravin přibližně za 25 milionů Kč. Výrazně vloni vzrostl obrat s biopotravinami v gastronomických provozovnách, a to o celých 66 procen.

Tuzemské biopečivo zaznamenalo boom

Nejrychleji rostoucí kategorií v roce 2008 byla kategorie Pečivo, jejíž finanční objem vzrostl oproti roku 2007 o 324 procent. Také kategorie Ovoce a zelenina vloni výrazně zvýšila svůj finanční objem a to o 61 %.

Kategorie s největším zastoupením biopotravin českého původu je Pečivo, 96 % z nich bylo vyrobeno v České republice. Další kategorií s vysokým zastoupením domácích bioproduktů je kategorie Maso a masné výrobky a Mléko a mléčné výrobky.


Biopotraviny nakupují především lidé mezi 30 – 39 lety a domácnosti s dětmi

Kdo nakupuje biopotraviny?

Biopotraviny nakupují nadprůměrně lidé s vysokoškolským či středoškolským vzděláním mezi 30 a 39 lety a dále domácnosti s alespoň jedním dítětem mladším 14 let. Mají měsíční čistý příjem na domácnost vyšší než 25 tisíc korun a bydlí v Praze a dalších velkých městech nebo naopak v malé obci do 5 tisíc obyvatel. Oproti celému vzorku nakupují biopotraviny více zákazníci s hlavním nákupním místem hypermarket. Počet Čechů pravidelně nakupujících biopotraviny se udržuje okolo 5 % a 30 % populace biopotraviny zná a kupuje občas.

Prodeje biopotravin jsou ovlivněny zvyšující se sofistikovaností spotřebitelů. Lidé dnes od biopotravin vyžadují více než dříve – stále více je zajímá etický zdroj surovin, odkud biopotravina pochází a její uhlíková stopa, trvalá udržitelnost produkce a společenská odpovědnost výrobců.

Podpoří krize rozvoj biopotravin?

Velké procento spotřebitelů zůstává zatím biopotravinami nedotčeno. K tomu, aby začali biopotraviny zařazovat do svých nákupů, potřebují lidé více přesvědčivých informací a argumentů o tom, jaké výhody jim biopotraviny přináší.

Úspěch na trhu podnikatelům automaticky nezajistí logo BIO na etiketě. Musí dojít ke změně paradigmatu, výrobci a obchodníci musí pochopit a ve svém marketingu aplikovat principy ekologického zemědělství: principy zdraví, ekologie, spravedlnosti a péče.

V tomto smyslu přináší aktuální situace na trhu zásadní příležitosti. Dlouhodobý, férový a na důvěře založený vztah mezi dodavateli a obchodníky je naprosto zásadní pro úspěch na trhu, kde roztříštěná, nekontinuální nabídka a stále nerozvinutý dodavatelský řetězec nejsou schopni uspokojit poptávku. Maloobchodníci musí pochopit, že nákup biopotravin je odlišný od nákupu běžných potravin a začít budovat trvale udržitelná a opravdová partnerství se svými dodavateli. Bez úzké spolupráce a pomoci zemědělcům a výrobcům nemohou obchodníci zákazníkům přinášet kvalitní, domácí biopotraviny.

Největším nebezpečím pro trh s biopotravinami je ztráta důvěry spotřebitelů. Řešením je větší ochrana před podvody skrze transparentnost a plnou dohledatelnost. Maloobchodníci by měli využít příležitost udržet si důvěru svých zákazníků jejich propojením s místními či regionálními zemědělci a výrobci.

Nejdůležitější data o českém trhu s biopotravinami

 • V roce 2008 dosáhl maloobchodní obrat s biopotravinami v České republice 1,8 miliardy korun a oproti roku 2007 vzrostl o 510 milionů korun, tedy o 40 procent.
 • Biopotraviny z dovozu se na loňském obratu podílely 57 procenty, což je o 5 procent méně než v roce 2007.
 • Biopotraviny se v roce 2008 podílely na celkové spotřebě potravin 0,75 procenty.
 • Průměrná spotřeba na obyvatele a rok za biopotraviny byla vloni v ČR 176 Kč.
 • Nejvíce biopotravin nakoupí Češi v super- a hypermarketech (74 %), dále pak v prodejnách zdravé výživy a biopotravin (18 %) a v lékárnách (4 %).
 • V roce 2008 se zvýšil počet registrovaných výrobců biopotravin z loňských 253 na 429, což znamená nárůst o 176 výrobců (69,6 %).

Ekologické zemědělství a biopotraviny ve světě

 • V celosvětovém měřítku je ekologicky obhospodařováno přes 32 milionů hektarů zemědělsky využívaných ploch na celkem 1,2 milionech ekologických farmách.
 • Největší plochy v systému ekologického zemědělství se nacházejí v Austrálii, Argentině, Brazílii, Číně a Indii.
 • Světový trh s biopotravinami nadále roste. Celková světová spotřeba v roce 2008 přesáhla 50 miliard dolarů
 • Největší evropský trh s biopotravinami je v Německu, následuje Velká Británie, Francie a Itálie.
 • Největší podíl biopotravin na spotřebě potravin mají skandinávské země, Rakousko a Švýcarsko.
 • Švýcaři, Rakušané a Dánové mají největší spotřebu biopotravin na obyvatele a rok, přes 100 euro.

 

Autor: Redakce Nazeleno.cz