fbpx

TZ: Kodaňská dohoda nezabrání globálnímu oteplování, shodli se ministři EU0

TISKOVÁ ZPRÁVA

Ministři životního prostředí zemí EU se včera sešli v Bruselu, aby hodnotili výstupy kodaňské konference a diskutovali další postup EU při ochraně klimatu. Ministři se shodli, že kodaňská dohoda není dostatečným nástrojem pro zabránění růstu globální průměrné teploty o více než 2° C ve srovnání s předindustriálním obdobím, což je podle vědců z Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) kritická hodnota pro nevratné změny klimatu. „Kjótský protokol má platnost pouze do prosince 2012, takže čas na přijetí jeho následnické dohody se již významně zkracuje. Evropská unie proto bude prosazovat, aby právně závazná dohoda o omezování emisí skleníkových plynů všech hlavních světových znečišťovatelů byla sjednána nejpozději za rok v Mexiku,“ komentoval rozpravu Jan Dusík, který dnes poprvé vedl delegaci ČR v roli ministra životního prostředí.

Z iniciativy Dánska se ministři zabývali i nejnovějšími vědeckými poznatky v oblasti kombinovaných účinků chemických látek na lidské zdraví. Dánsko na letošních jednáních Rady opakovaně upozorňovalo na negativní dopady působení kombinace několika různých endokrinních disruptorů (tj. látek poškozujících činnost žláz s vnitřní sekrecí) na děti do dvou let a na těhotné ženy (např. zvýšený výskyt rakoviny a hrozba defektního vývoje reprodukčních orgánů plodu). Vzhledem k tomu, že hodnocení rizika kombinovaného účinku chemických látek – tedy v situacích, kdy množství každé jednotlivé látky je nižší, než je považované za nebezpečné, ale k negativním dopadům na lidské zdraví dochází kvůli kombinovanému účinku těchto látek – dosud není v legislativě EU zakotveno, ministři dnes vyzvali Evropskou komisi, aby nejpozději počátkem roku 2012 předložila vyhodnocení stávající legislativy a návrh dalších kroků v této otázce.

Reklama

S výhledem na blížící se Mezinárodní rok biodiverzity (2010) ministři konstatovali, že se pravděpodobně nepodaří naplnit globální cíl zastavit do roku 2010 snižování biologické rozmanitosti. V souvislosti s Konferencí smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti plánovanou do japonské Nagoji na říjen 2010 Rada připravila půdu pro španělské předsednictví, které by mělo na březnové Evropské radě debatovat o podobě dlouhodobého cíle po roce 2010. Co se týče Baltské strategie, jedné z hlavních priorit švédského předsednictví, Rada vyzvala Komisi a členské státy v regionu Baltského moře k urychlené implementaci příslušného Akčního plánu z června 2009. Rada rovněž vyzvala Komisi k bezodkladnému zpracování analýzy dopadů fosfátů z čistících prostředků na stav moří i sladkých vod. Pokud tato analýza ukáže, že zákaz fosfátů je správný nástroj ochrany vod, měla by Evropská komise přijít s návrhem nové legislativy.

Ministři dále diskutovali například některé konkrétní aspekty návrhu nařízení o uvádění biocidních přípravků na trh a jejich používání (mj. otázku centrálního povolování na úrovni EU), jež by mělo nahradit stávající směrnici 98/8/ES či žádost zemí BENELUX, aby Komise navrhla kritéria udržitelnosti pěstování a importu biomasy, k níž se připojila i ČR.

 

Autor: Redakce Nazeleno.cz