fbpx

TZ: HELUZ vyhlásil soutěž pro brněnské studenty0

TISKOVÁ ZPRÁVA

Soutěž „Heluz dům 2011“ o nejlepší architektonický návrh rodinného domu vyhlásila společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. 12. října 2010. Soutěž je určená pro studenty Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně; hlavní cenou bude finanční odměna ve výši 20 000 Kč.

Heluz dům 2011: Hlavní cenou je odměna 20 000 Kč

Vyhlášení soutěže proběhlo na Fakultě architektury VUT v Brně. Své návrhy mají zájemci odevzdat do 19. ledna 2011. Porota složená ze zástupců společnosti HELUZ, doc. Ing. Ivany Žabičkové, CSc. z FA VUT v Brně a nezávislého hodnotitele Ing. arch. Viktora Rudiše posoudí odevzdané projekty ve dvou následujících dnech.

Reklama

Slavnostní vyhlášení vítězů pak proběhne 27. ledna 2011. Hlavní vítěz obdrží 20 000 Kč, cena za druhé a třetí místo bude ve výši 10 000 Kč a 5 000 Kč. Návrhy umístěné na 4. – 8. místě budou odměněny tisícikorunovou částkou.

Architektonický návrh domu musí splnit několik podmínek

Mezi podmínkami, které musí architektonický návrh rodinného domu splňovat, jsou například tyto:

  • bydlení pro 4-6 osob,
  • svislé i vodorovné (střešní) konstrukce z produktů firmy HELUZ,
  • jednovrstvé konstrukce bez dodatečného zateplení,
  • optimální pobytové prostředí pro obyvatele (větrání, teplotní stabilita, osvětlení, „technologie usnadňující život“ atd.),
  • použití inteligentního systému větrání bez klimatizace a běžně používaných rekuperačních zařízení,
  • minimální energetická náročnost budovy,
  • minimalizace rizik spojených s užíváním stavby.

Hlavními kritérii hodnocení budou technické a grafické zpracování, rozsah použití výrobků HELUZ či originalita stavebně-technického řešení.

Podrobné podmínky soutěže lze nalézt na www.heluz.cz/soutez nebo na www.fa.vutbr.cz

O společnosti HELUZ

Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. vznikla v roce 1992. Vlastní celkem osm výrobních provozů ve třech lokalitách. V Dolním Bukovsku, kde sídlí také centrála společnosti, je cihlářská výroba, výroba stropních konstrukcí, výroba roletových překladů a výroba cihelných komínů. V Hevlíně u Znojma jsou dva výrobní závody na kompletní cihlářský sortiment a v Libochovicích nedaleko Prahy je cihelna a panelárna.

Společnost je největším českým výrobcem cihlářského zboží. Vyrábí a dodává komplexní cihelný systém pro hrubou stavbu, jehož součástí jsou tepelně-izolační cihelné bloky pro obvodové zdivo, cihly pro nosné, příčkové a akustické zdivo, keramické stropy a překlady, nosné překlady pro venkovní rolety a žaluzie, keramické stropní panely, cihelné komíny, cihelné obkladové pásky a nepálené cihly.

Autor: Redakce Nazeleno.cz