fbpx

TZ: HELUZ vyhlásil soutěž pro brněnské studenty0

TISKOVÁ ZPRÁVA

Soutěž „Heluz dům 2011“ o nejlepší architektonický návrh rodinného domu vyhlásila společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. 12. října 2010. Soutěž je určená pro studenty Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně; hlavní cenou bude finanční odměna ve výši 20 000 Kč.

Heluz dům 2011: Hlavní cenou je odměna 20 000 Kč

Vyhlášení soutěže proběhlo na Fakultě architektury VUT v Brně. Své návrhy mají zájemci odevzdat do 19. ledna 2011. Porota složená ze zástupců společnosti HELUZ, doc. Ing. Ivany Žabičkové, CSc. z FA VUT v Brně a nezávislého hodnotitele Ing. arch. Viktora Rudiše posoudí odevzdané projekty ve dvou následujících dnech.

Slavnostní vyhlášení vítězů pak proběhne 27. ledna 2011. Hlavní vítěz obdrží 20 000 Kč, cena za druhé a třetí místo bude ve výši 10 000 Kč a 5 000 Kč. Návrhy umístěné na 4. – 8. místě budou odměněny tisícikorunovou částkou.

Architektonický návrh domu musí splnit několik podmínek

Mezi podmínkami, které musí architektonický návrh rodinného domu splňovat, jsou například tyto:

  • bydlení pro 4-6 osob,
  • svislé i vodorovné (střešní) konstrukce z produktů firmy HELUZ,
  • jednovrstvé konstrukce bez dodatečného zateplení,
  • optimální pobytové prostředí pro obyvatele (větrání, teplotní stabilita, osvětlení, „technologie usnadňující život“ atd.),
  • použití inteligentního systému větrání bez klimatizace a běžně používaných rekuperačních zařízení,
  • minimální energetická náročnost budovy,
  • minimalizace rizik spojených s užíváním stavby.

Hlavními kritérii hodnocení budou technické a grafické zpracování, rozsah použití výrobků HELUZ či originalita stavebně-technického řešení.

Podrobné podmínky soutěže lze nalézt na www.heluz.cz/soutez nebo na www.fa.vutbr.cz

O společnosti HELUZ

Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. vznikla v roce 1992. Vlastní celkem osm výrobních provozů ve třech lokalitách. V Dolním Bukovsku, kde sídlí také centrála společnosti, je cihlářská výroba, výroba stropních konstrukcí, výroba roletových překladů a výroba cihelných komínů. V Hevlíně u Znojma jsou dva výrobní závody na kompletní cihlářský sortiment a v Libochovicích nedaleko Prahy je cihelna a panelárna.

Společnost je největším českým výrobcem cihlářského zboží. Vyrábí a dodává komplexní cihelný systém pro hrubou stavbu, jehož součástí jsou tepelně-izolační cihelné bloky pro obvodové zdivo, cihly pro nosné, příčkové a akustické zdivo, keramické stropy a překlady, nosné překlady pro venkovní rolety a žaluzie, keramické stropní panely, cihelné komíny, cihelné obkladové pásky a nepálené cihly.

Autor: Redakce Nazeleno.cz