fbpx

TZ: Energetická náročnost domácích spotřebičů trvale klesá. Za posledních třicet let až třikrát!0

TISKOVÁ ZPRÁVA

Domácí rozpočty jsou až z 20 % zatíženy výdaji za spotřebu energií. Významnými zloději rodinných financí jsou často zastaralé domácí spotřebiče. Program Partnerství Zelená úsporám proto všem spotřebitelům předkládá nabídku těch nejúspornějších výrobků bílé techniky dostupných na českém trhu.

Výměnou starých spotřebičů za nové nejúspornější domácí spotřebiče je možné měsíčně ušetřit až stovky korun. Vyhlašovatelem programu Partnerství Zelená úsporám je Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí, organizátorem je SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. a partnery jsou významní výrobci bílé techniky, Pražská energetika a sdružení CECED a ELEKTROWIN.

Reklama

Chladnička může být významným zlodějem rodinného rozpočtu

Vybavenost domácími spotřebiči je v České republice vysoká. Chladničku má téměř 100 % domácností, pračku téměř 90 %. Avšak spotřebiče pořízené na počátku 90. let mají dvakrát vyšší spotřebu než současné spotřebiče těch nejúspornějších energetických tříd, u kombinovaných chladniček a mrazniček mají dokonce třikrát vyšší spotřebu než dnes nejúspornější třída A++. Také samotné stárnutí spotřebiče způsobuje například u chladniček nárůst spotřeby elektrické energie o 1–2 % ročně, a to především díky stárnutí izolační pěny.

Mnoho domácností nevěnuje pozornost stáří spotřebičů, kterými je jejich domácnost vybavena. Úsporné modely nabízené v prodejnách mají přitom výrazně nižší spotřebu energie,“ uvedl Juraj Krivošík, ze SEVEn, Střediska pro efektivní využívání energie, o.p.s., které je organizátorem programu Partnerství Zelená úsporám. „Jednotková spotřeba energie nově prodávaných výrobků se v průběhu let u některých typů spotřebičů snížila až trojnásobně. Výrazným pomocníkem při orientaci v nabídce bílého zboží je tzv. energetické štítkování,“ dodal Juraj Krivošík.

Energetické štítkování: Srovnání úspornosti spotřebičů

Energetické štítky přinášejí spotřebitelům jednoznačnou a srovnatelnou informaci o energetické náročnosti daného spotřebiče. Mají jednotnou podobu v celé Evropské unii a přináší technickou informaci bez dalších marketingových vlivů. 

Partnerství Zelená úsporám je Ministerstvem životního prostředí garantovaný program, který přináší široké veřejnosti objektivní informace o energetické náročnosti domácích elektrospotřebičů, které se výrazně podílejí na nákladech každé domácnosti a při nezodpovědném přístupu mohou znamenat výrazný nárůst rodinných rozpočtů,“ uvedla I. náměstkyně ministra životního prostředí Rut Bízková „Na našich webových stránkách www.zelenausporam-partnerstvi.cz se každý může jednoduše zorientovat v nabídce těch nejúspornějších výrobků v oblasti bílého zboží, a to napříč všemi značkami. V současné době je na stránkách představeno více jak 400 nejúspornějších výrobků. Stránky nabízí základní informace o nejúspornějších produktech dostupných na trhu, ale i celou řadu rad, jak spotřebiče úsporně provozovat a vhodně recyklovat,“ dodala náměstkyně Bízková.

Pračky a myčky: Spotřeba energie dvakrát až třikrát nižší

Nejstaršími elektrospotřebiči v českých domácnostech jsou chladničky a mrazničky (9 a 8 let), stáří praček dosahuje v průměru téměř 8 let, nejlépe jsou na tom myčky, eventuálně sušičky, které dosahují v průměru 3,5 roku či něco málo přes 5 let.

U praček se snížila od roku 1970 spotřeba energie třikrát, spotřebu vody mají za stejné období dokonce čtyřikrát nižší. Přitom samotná spotřeba vody poklesla za posledních 30 let z 200 l na 50 l. Nejúspornější pračky jsou označeny na energetickém štítku třídou A-10 % až A-30 %. U myček došlo například k poklesu spotřeby energie dvakrát, spotřebu vody mají nižší o ¼, a to při hodnocení spotřeby za posledních 7 let. Nejúspornější myčky spotřebovávají na jeden mycí cyklus méně než 1 kWh elektrické energie.

Seznam konkrétních výrobků, uvedených na stránkách www.zelenausporam-partnerstvi.cz se průběžně aktualizuje, dvakrát ročně se mohou upravit i kritéria pro jejich výběr. Podmínkou pro začlenění výrobku na stránky je splnění těchto jasně stanovených kritérií.

Stručná charakteristika jednotlivých produktů

 
Chladničky
Automatické pračky
Myčky nádobí
Sušičky prádla
Vybavenost domácností v ČR k 2004 (v %)
99,4
88,5
13,2
1,9
Průměrné stáří spotřebiče (roky)
9,2
7,6
3,5
5,3
Spotřeba energie u současně dostupných spotřebičů
Až třikrát nižší spotřeba než u výrobků z počátku 90. let
Třikrát nižší spotřeba energie a čtyřikrát nižší spotřeba vody ve srovnání s výrobky počátku 70. let
Dvakrát nižší spotřeba energie a o ¼ nižší spotřeba vody ve srovnání s výrobky starými 7 let
V energetické třídě A (s tepelným čerpadlem) až o 50 % nižší oproti běžným sušičkám
Označení nejúspornějších spotřebičů k září 2010 na štítcích jednotlivých výrobků
A++
A-10%/A/A-C
A-10 %/A/A
A

Zdroje: Český statistický úřad,  ELEKTROWIN, a .s., SEVEn, CECED

Energetické štítky a index energetické náročnosti

Energetické štítky byly zavedeny v roce 2001 a jsou jednotné pro všechny státy Evropské unie. Na energetickém štítku lze nalézt informace o energetické náročnosti provozu výrobku. Výrobci musí provádět testování podle stanovených technických norem. Údaje na štítku hovoří o tzv. indexu energetické náročnosti, který vyjadřuje poměr spotřeby daného spotřebiče a normativní spotřeby.

Index umožňuje srovnávat i jednotlivé spotřebiče. Zájemce o bílé zboží má tak možnost porovnat širokou nabídku výrobků nejen podle ceny, velikosti, funkce a designu, ale také podle energetické spotřeby, parametru, který má dlouhodobý dopad na rodinný rozpočet. Každá kategorie domácích spotřebičů má individuální označení energetické náročnosti.

O programu Partnerství Zelená úsporám

Program Partnerství Zelená úsporám je součástí programu Zelená úsporám a věnuje se problematice elektrospotřebičů, je nedotační a neposkytuje finanční podporu na jejich nákup. Přináší spotřebitelům informace a návod, jaké spotřebiče mohou být nejúspornější, jak je provozovat a recyklovat po ukončení jejich provozu. Kritéria pro zapojení konkrétních výrobků do programu jsou nastavena tak, že je splní pouze energeticky nejúspornější výrobky dostupné na našem trhu. Účast v programu si nelze koupit ani formou reklamy, ani sponzorstvím.

Partnerství Zelená úsporám: Partneři projektu

Ministerstvo životního prostředí je ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí. Mimo hlavní funkce vyplývající z kompetenčního zákona je Ministerstvo životního prostředí zodpovědné za systém značení ekologicky šetrných výrobků a služeb.

Státní fond životního prostředí ČR přispívá zásadním způsobem na investice do ochrany a zlepšování životního prostředí. Spolufinancuje především projekty na ochranu vod, zlepšování kvality ovzduší, využití obnovitelných zdrojů energie, nakládání s odpady, ochranu přírody a krajiny a environmentální vzdělávání.

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., bylo založeno v roce 1990 jako nezisková konzultační společnost. Jeho hlavním posláním je ochrana životního prostředí a podpora ekonomického rozvoje cestou účinnějšího využívání energie. Ve své činnosti se zaměřuje na poradenství v oblasti rozvoje podnikání a ekonomicky efektivního využívání energie.

Partneři projektu Partnerství Zelená úsporám (9/2010)

 

 

 

 

Autor: Redakce Nazeleno.cz