fbpx

TZ: E.ON věnuje milióny postiženým povodněmi0

TISKOVÁ ZPRÁVA

Energetická společnost E.ON věnuje téměř 4 miliony korun na zmírnění následků  povodní a záplav svých zákazníků. Každé prokazatelně postižené domácnosti, která se o dar přihlásí do konce srpna letošního roku, bude poskytnut dar ve výši 3.500 Kč. O možnosti získat dar se občané postižených obcí dozví na internetových stránkách společnosti www.eon.cz a prostřednictvím starostů obcí, které naše společnost o této pomoci aktivně informuje.

3 500 Kč je částka, představující desetidenní náklady na provoz vysoušeče

„Již během povodní samotných jsme se snažili v součinnosti s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému pomáhat přímo v nejkrizovějších oblastech a naši montéři strávili mnoho hodin intenzivní prací na zprovozňování našeho zařízení. Vedle okamžité pomoci, kterou jsme věnovali Jihočeskému krajskému úřadu na povodňové konto, nyní tuto pomoc poskytujeme přímo samotným povodní postiženým občanům,“ vysvětlil mluvčí společnosti E.ON Vladimír Vácha. A proč právě částka 3.500 korun na domácnost? „Právě tato částka představuje zhruba průměrné náklady na spotřebu elektřiny na nepřetržitý chod jednoho vysoušeče po dobu 10 dní. Je to podle nás nejspravedlivější možný model. Pokud bychom totiž poskytli slevu ve výši určité spotřeby, zákazníci v různých produktech dodávky elektřiny z důvodu odlišné ceny za MWh by získali různou výši daru, přesto že byli například postiženi stejně“ doplnil mluvčí E.ON.

Reklama

Finanční pomoc se týká  zákazníků společnosti E.ON Energie a  vztahuje se výhradně na domácnosti a rekreační objekty, tedy na stavby určené k bydlení. Do pomoci tedy nejsou zahrnuty zahrady, samostatné garáže, apod. Letní povodně postihly v distribuční oblasti energetické společnosti E.ON zejména povodí řek Lužnice, Nežárky, Malše a Vltavy na území jižních Čech a Jihlavy, Dyje a Moravy na území jižní Moravy.

Autor: Redakce Nazeleno.cz