fbpx

TZ: E.ON odmítá ekonomickou zátěž v důsledku financování fotovoltaiky0

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Energetická skupina E.ON zveřejnila v minulém týdnu svůj odhad celkového instalovaného výkonu z fotovoltaických zdrojů (FVE) ke konci letošního roku. Současně s tím byla zveřejněna celková výše výpadku finančních prostředků společnosti E.ON Distribuce na krytí výkupu elektřiny z FVE, které je v současné chvíli kvalifikovaně odhadováno k 31. 12. 2010 na 4,3 – 4,8 mld. Kč.

Tím je dosažena maximální hranice únosnosti pro naši distribuční společnost a další finanční zatížení není možné bez následného dopadu na investice a zachování pracovních míst. Energetická skupina E.ON opakovaně poukazuje na to, jak důležité je nalezení systémového řešení na základě reálných čísel pro roky 2010, 2011 a 2012. Další finanční propady v těchto letech se neobejdou bez masivních zásahů do samé podstaty hospodaření těchto společností a tím i do sociálně ekonomických následků, které s tím mohou být spojeny.

Reklama

E.ON: Je nutné řešit i letošní financování fotovoltaiky

Energetická skupina E.ON proto vítá návrhy české vlády k zajištění dlouhodobého financování výroby z FVE, které nejsou založeny na masivním nárůstu cen energií a nezatíží tak neúnosně ekonomiku České republiky a její občany. Návrh, který včera zveřejnil ministr financí Miroslav Kalousek je zcela jistě jedním z možných řešení po roce 2013.

Co však i v tomto návrhu zůstává nedořešeno je časový úsek do roku 2013. Pro energetickou skupinu E.ON je však nezbytně nutné, aby se jakýkoliv předložený návrh nezabýval pouze následujícími roky, ale obsahoval i řešení pro rok 2010, ve kterém společnost E.ON Distribuce, a.s., utrpěla značnou finanční ztrátu.

Veškeré návrhy na řešení financování výroby z FVE, které prodlužují ekonomickou zátěž pro naši skupinu v horizontu následujících let proto zcela kategoricky odmítáme.

O energetické skupině E.ON

Energetická skupina E.ON v České republice patří do skupiny E.ON Energie AG. E.ON Energie AG je největší soukromý poskytovatel energetických služeb v Evropě a zásobuje elektřinou a plynem asi 15 milionů zákazníků. Česká energetická skupina E.ON zásobuje elektřinou v jižních Čechách a na jižní Moravě 1,4 milionu zákazníků a její podíl na trhu činí asi 20 %. V oblasti plynu disponuje více než 4 000 km dlouhou sítí. V jižních Čechách už zásobuje plynem 110 000 zákazníků a od května letošního roku nabízí dodávku plynu na  celém svém distribučním území.

Autor: Redakce Nazeleno.cz