fbpx

TZ: Do projektu Zelená energie Skupiny ČEZ se zapojilo 185 firem0

TISKOVÁ ZPRÁVA

Do projektu Zelená energie Skupiny ČEZ se během tří let zapojilo 185 firem

Zástupci osmnácti vítězných projektů převzali šeky Fondu Zelené energie v celkové hodnotě 8,6 mil. korun

V letošním, již třetím ročníku grantového řízení se sešlo 120 projektů na využití obnovitelných zdrojů energie. Z celkového počtu 18 vybraných projektů získaly ocenění čtyři projekty z kategorie výzkumu, stejný počet z oblasti výstavby, zbytek úspěšných projektů se věnuje rozvoji osvěty v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie. Symbolické šeky dnes v Praze předali člen Rady Zelené energie a předseda Českého svazu ochránců přírody Libor Ambrozek, ředitel divize obchod ČEZ Alan Svoboda, předseda Rady Zelené energie Josef Tlustý a ředitel společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje Josef Sedlák. Finanční dar z Fondu Zelené energie na realizaci vybraných projektů letos dosáhl hodnoty 8,6 milionů korun.

Reklama

Příspěvek z Fondu Zelené energie se oproti roku 2008 zvýšil o téměř 3 miliony korun. Umožnil to vzrůstající zájem o Zelenou energii – počet zákazníků Skupiny ČEZ, kteří se rozhodli pro odběr Zelené energie v roce 2008, představoval 1815 odběratelů. Zatímco v roce 2007 odebrali zákazníci Skupiny ČEZ 28 378 MWh Zelené energie, v roce 2008 dosáhl odběr 42 843 MWh. Podle screeningového průzkum veřejného mínění z listopadu loňského roku, spontánní znalost značky Zelená energie prokázala plných 10 % dotázaných.

„Rostoucí zájem o Zelenou energii jasně dokládá, že úsilí Skupiny ČEZ na podporu využívání obnovitelných zdrojů má veřejnou podporu. Jsme rádi, že můžeme spojit symbolické desetníky vybrané od našich zákazníků s naším příspěvkem a investovat je do projektů na podporu rozvoje a propagace obnovitelných zdrojů energie. Tyto neziskové projekty, které by bez finanční pomoci nemohly fungovat, pomáhají významnou měrou šetřit naše životní prostředí,“ uvedl ředitel divize obchod ČEZ Alan Svoboda.

Stejně jako vzrůstá zájem veřejnosti o lepší životní prostředí, zvyšuje se i odborná úrovně přihlašovaných projektů.

„Vybrat ze 120 vesměs zdařilých projektů jen několik nejlepších nebylo lehké. O to víc však oceňujeme snahu autorů přinášet stále nová a neotřelá řešení. Letos se jich sešla celá řada,“ konstatoval profesor Josef Tlustý, vedoucí katedry energetiky FEL ČVUT a předseda Rady Zelené energie. A člen Rady Zelené energie a předseda Českého svazu ochránců přírody Libor Ambrozek dodává: „Věřím, že se letošním autorům, stejně jako vloni, podaří dovést projekty úspěšnému praktickému uplatnění.“

Téměř milion pro biomasu

Největšího finančního ocenění přesahujícího 800 000 Kč se letos dostalo autorům projektu Výstavba nového zdroje ze Střední odborné školy v České Lípě. Projekt navrhuje rekonstruovat stávající kotelnu vybavenou kotlem na spalování biomasy a uskutečnit další stavební úpravy vedoucí k náhradě zastaralých, neekologických a finančně náročných technologií technologiemi moderními, které se uplatní při zásobování teplem a využití obnovitelných zdrojů v areálu školy. Spalovat se bude kromě jiného i biomasa z vlastní produkce. Kromě realizace stavby považují autoři projektu i Rada Zelené energie za důležité, že se do realizace projektu v rámci výuky aktivně zapojí i žáci a studenti.

Pravidla se nemění

Finanční prostředky na podporu obnovitelných zdrojů poskytnuté v rámci grantů Zelené energie je nutné čerpat v roce 2009. V tomto roce je také třeba projekt realizovat jeho uskutečnění doložit závěrečnou zprávou. Jako v předchozích letech mohly i v loňském roce podávat žádost o příspěvek vědecké instituce, školy, neziskové organizace, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, ústavy sociální péče, domovy důchodců, nadace, obce nebo kraje. Beze změn zůstala i pravidla výběru. Oceněné projekty vybírala Rada Zelené energie složená z vědců, ekologů a odborníků na obnovitelné zdroje.

Prostředky plynou z fondu Zelené energie

Od 1. 1. 2008 se produkt Zelená energie stal značkou, která symbolizuje odpovědnost ke stavu životního prostředí a k využívání obnovitelných zdrojů. Zákazníci hlásící se k této značce za odběr Zelené energie připlácí k běžné ceně elektřiny symbolických 10 haléřů za kilowatthodinu, další desetník přidává ke každé odebrané kilowatthodině i Skupina ČEZ. Finanční prostředky plynou do fondu Zelená energie. Zelenou energii si mohou objednat zákazníci Skupiny ČEZ v celé ČR.

Větší odběr Zelené energie v roce 2008 umožnil navýšit Fond Zelené energie tak, aby skupina ČEZ mohla podpořit více projektů.

Odběr Zelené energie se vloni zvýšil oproti předchozímu roku o 30 %. Na konci roku 2008 se k Zelené energii přihlásilo 1683 domácností, 88 maloodběratelů z řad podniků a 44 velkoodběratelů. Od roku 2005 se jejich celkový počet zvýšil pětkrát,“ uvedl Milan Mika ze společnosti ČEZ Prodej.

Největší zásluhu na růstu odběru má padesát velkoodběratelů, mezi něž patří tak významné firmy, jako například Česká pobočka mezinárodní přepravní balíkové společnosti DPD, ETA, Pivovar Rakovník, Vodafone ČR, Body Basic, s.r.o., DHL Express (Czech Republic) s.r.o., Ski areál Špindlerův mlýn nebo Komerční banka.

  • „Projekt Zelená energie od Skupiny ČEZ si nás od počátku získal svým obsahem a transparentností,“ konstatuje člen představenstva Komerční banky Jan Juchelka.
  • „Jsme jedním z velkých odběratelů elektřiny a uvítali jsme možnost přes příspěvek na Zelenou energii pomáhat životnímu prostředí,“ říká Muriel Anton, generální ředitelka Vodafone. 
  • Ředitel společnosti Skiareál Špindlerův Mlýn, a. s., Ing. Jiří Beran to komentuje: „Příroda nám umožňuje podnikat, a proto se jí snažíme také něco vracet. Investice do péče o životní prostředí jsou jedny z nejlepších investic vůbec.“ 
  • „Zákazníci se zajímají o to, jak přistupujeme k otázce životního prostředí. Logo Zelené energie je pak výborným symbolem našeho ‚zeleného‘ přístupu,“ shrnuje Josef Křivský, hlavní energetik a ekolog společnosti BAK a.s.

Skupina ČEZ a obnovitelné zdroje

Využívání obnovitelných zdrojů považuje Skupina ČEZ za perspektivní, byť doplňkový způsob výroby elektřiny. Ve svých záměrech počítá zejména s větrnou energetikou, biomasou a bioplynem.

„Podle Akčního plán snižování emisí CO2 do roku 2020 počítá Skupina ČEZ se ztrojnásobením výroby z obnovitelných zdrojů energie. Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů by podle plánu měla v roce 2020 dosáhnout 5,1 TWh,“ uvádí Josef Sedlák, generální ředitel ČEZ Obnovitelné zdroje a člen Rady Zelené energie.

K cílům tohoto programu patří i snížit intenzitu emisí skleníkových plynů o 15 %, přispět ke splnění národního cíle snížení energetické náročnosti o 23 TWh ročně a Investovat v zahraničí do projektů, které povedou k úspoře nejméně 30 milionů tun CO2. Plánovaná opatření si do roku 2012 vyžádají dodatečné výdaje v souhrnu více než 17 miliard Kč.

Podrobnější informace jsou k dispozici na internetové adrese: www.zelenaenergie.czwww.cez.cz.

Autor: Redakce Nazeleno.cz