fbpx

TZ: ČEZ podal další žalobu na Czech Coal0

TISKOVÁ ZPRÁVA

ČEZ po důkladném rozboru postojů a jednání společnosti Czech Coal se svými právními poradci došel k závěru, že koncern Czech Coal opakovaně porušoval pravidla hospodářské soutěže ve vztahu k ČEZ.

Proto ČEZ podal na Czech Coal žalobu a požaduje ochranu svých práv, náhradu újmy, která ČEZ vznikla (tzv. přiměřeného zadostiučinění), a úhradu smluvních pokut plynoucích z protiprávního jednání koncernu Czech Coal v souvislosti s neplněním dohody o dlouhodobé spolupráci uzavřené v roce 2005, zmařením jednání o dlouhodobé kupní smlouvě a zmařením zamýšleného projektu nových tepelných elektráren v lokalitě Počerady v původně sjednané podobě. Požadovaná částka přesahuje deset miliard korun. Zároveň se ČEZ domáhá svého práva na férové zacházení v situaci, kdy se bez dodávek uhlí od Czech Coal do uhelné elektrárny Počerady neobejde.

Reklama

Nová žaloba souvisí s dohodou o dlouhodobé spolupráci

Podání nové žaloby přímo souvisí s dohodou o budoucí dlouhodobé spolupráci, kterou v roce 2005 uzavřely společnosti ČEZ a Mostecká uhelná společnost, a.s., právní nástupce (nyní Czech Coal Services a.s.). Na základě této dohody mělo dojít nejpozději do poloviny roku 2007 k uzavření dlouhodobé kupní smlouvy na dodávky hnědého uhlí pro nové hnědouhelné zdroje, které společnost ČEZ plánovala vybudovat.

K uzavření tohoto dlouhodobého kontraktu však z důvodů na straně Czech Coal nedošlo. Společnost ČEZ se proto v roce 2007 obrátila na soud, aby rozhodl o uzavření smlouvy. O vlastním uzavření dlouhodobé kupní smlouvy však soud dosud nerozhodl, a to ani v prvním stupni. Mezi tím Czech Coal stupňoval nátlak na ČEZ k přenechání stávající elektrárny Počerady za velmi nevýhodných podmínek. Zneužíval k tomu mimo jiné své postavení prakticky monopolního dodavatele paliva do elektrárny Počerady, která je největší uhelnou elektrárnou v portfoliu ČEZ.

ČEZ má zájem na dosažení dohody s Czech Coal

ČEZ zároveň s podáním nové žaloby vzal zpět žádost z roku 2007, aby soud nařídil Czech Coal uzavření dlouhodobé kupní smlouvy. Sjednaná, ale neuzavřená smlouva totiž předpokládala mimo jiné postavení a zprovoznění nových hnědouhelných bloků v lokalitě Počerad nahrazující stávající bloky do roku 2016. To však, vzhledem k tomu, že dosud nedošlo ani k úvodnímu projednání žaloby, již není realistické dosáhnout.

Dlouhodobá smlouva přitom zajišťovala dodávky uhlí výhradně pro tyto nové bloky a nelze soudním nařízením jejího podpisu dosáhnout změny parametrů smlouvy jako např. přejednání harmonogramu výstavby nových bloků nebo zajištění dodávek pro stávající bloky elektráren, i kdyby byly modernizovány.

ČEZ má nadále velmi vážný zájem na dosažení dohody s Czech Coal na zajištění dodávek uhlí do stávajících uhelných bloků v Počeradech a jejich modernizaci nebo náhradu novými jednotkami. Za tím účelem pokračuje s Czech Coal v jednání, zároveň však ČEZ musí hájit své právo na férové zacházení v situaci, kdy se bez dodávek uhlí do Počerad od Czech Coal neobejde a kdy ČEZu vzniká ekonomická újma.

Autor: Redakce Nazeleno.cz