fbpx

TZ: ČEZ kupuje elektrárnu na biomasu0

Skupina ČEZ podepsala smlouvu o koupi 100 % akcií společnosti CZECH HEAT, a. s., od jejích dosavadních vlastníků. Společnost vlastní kombinovaný zdroj na výrobu elektřiny a tepla čistým spalováním biomasy v Jindřichově Hradci. Vyrobené teplo je dodáváno zejména do centrálních rozvodů města Jindřichův Hradec.

Energetické centrum Jindřichův Hradec zahájilo zkušební provoz v listopadu 2008. Nový zdroj ročně vyrobí čistým spalováním biomasy více než 30 tisíc MWh elektřiny – toto množství zhruba odpovídá spotřebě elektřiny 8 500 domácností za rok.

Reklama

Biomasa je v ČR obnovitelným zdrojem číslo dvě

Energetické centrum dodává teplo horkovodem do centrálních rozvodů společnosti Teplospol, a. s., a jeho výroba pokryje cca 35 % spotřeby tepla ve městě. Kromě toho energetické centrum přímo dodává teplo a teplou vodu přibližně dvě stě domácnostem v sídlištích Jitka a Bobelovka. Celkový objem dodávaného tepla odpovídá spotřebě přibližně 3 500 jindřichohradeckých domácností.

Cena transakce ani její další podmínky nebudou s ohledem na smluvní ujednání zveřejněny.

Problémem Dosavadní elektrárny ČEZu spolu s biomasou spalují i uhlí, elektrárna v Jindřichově Hradci využívá čistě biomasu
Dosavadní elektrárny ČEZu spolu s biomasou spalují i uhlí, elektrárna v Jindřichově Hradci využívá čistě biomasu

Skupina ČEZ je největším výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR a jejich dalšímu rozvoji se maximálně věnuje. Jen v loňském roce vyrobila Skupina ČEZ v domácích elektrárnách téměř 327 tisíc MWh elektřiny z biomasy, což znamená 31,2% meziroční nárůst. Zmíněná produkce by pokryla roční spotřebu více než 93 tisíc domácností.

Biomasa – vede dřevní hmota

Za dvanáct měsíců roku 2008 se v elektrárnách Skupiny ČEZ v ČR spálilo více než 347 tisíc tun biomasy (vše formou spoluspalování s hnědým uhlím). V meziročním srovnání to znamená růst spáleného objemu o 43,8 %. Nejvýznamnější položkou v celkově spálené biomase v ČR byly loni rostlinné materiály (dřevní hmota) s více než 336 tisíci tunami, což je meziročně o 44,8 % více.

V rámci portfolia obnovitelných zdrojů Skupiny ČEZ je biomasa druhou nejvýznamnější položkou po vodních elektrárnách. Nejvíce elektřiny z biomasy vyrábí v rámci Skupiny ČEZ elektrárna Hodonín, která loni z biomasy vyprodukovala více než 149 tisíc MWh a meziročně zvýšila výrobu o 28,7 %.

Technické parametry Energetického centra Jindřichův Hradec

Instalovaný výkon turbíny: 5,6 MWe
Instalovaný výkon kotle: 18,5 MWt
Roční výroba elektřiny: 32 300 MWh
Roční výroba tepla – hrubá: 178,5 TJ

Autor: Redakce Nazeleno.cz