fbpx

TZ: Česká republika je zemí eko-skeptiků, tvrdí výzkum0

TISKOVÁ ZPRÁVA

Češi jsou jedním z nejskeptičtějších národů na světě, pokud jde o ekologii. Podle průzkumu společnosti Tetra Pak z roku 2008* je pro nás znečištěné ovzduší v pořadí až sedmé v žebříčku faktorů, které nám dělají starosti. Jinde ve světě jsou obavy ze znečištěného ovzduší v průměru o tři příčky výše, tedy na čtvrtém místě. Silně pod průměrem jsme také v přesvědčení, že každý z nás může osobně udělat hodně pro to, abychom společně předešli klimatickým změnám. Celosvětově v osobní vliv na ně věří 29 %, evropské země se pohybují v průměru kolem 38 %. V České republice je to jen 11 % lidí. Počet eko-optimistů se tak přibližuje ruským 5 % a je nižší než například v Číně (13 %) nebo v Egyptě (17 %). Překvapivě vysoké procento eko-optimistů je například v Japonsku (53 %) nebo v Austrálii (44 %), které bývají zasaženy silnými klimatickými jevy.

Podle Hany Zmítkové, tiskové mluvčí společnosti Tetra Pak, se v nízkém procentu Čechů ochotných bojovat proti klimatickým změnám odráží také jejich přesvědčení, že podíl člověka na klimatických změnách není zásadní. „Češi jsou ve světě známí například svým skepticismem vůči globálnímu oteplování nebo vůči vlivu člověka na klimatické změny,“ dodává.

Reklama

Graf znázorňující procento těch, kteří mají dojem, že mohou proti klimatickým změnám udělat „hodně“ nebo “poměrně dost“


*Údaje společnosti Tetra Pak, průzkum agentury GfK z roku 2008, reprezentativní vzorek, celkem 31 538 osobních rozhovorů ve 25 zemích světa.

Ačkoli jsou tato čísla poměrně alarmující, z druhé strany je možné vidět české názory jako realistické. Například nadprůměrný (61 %) je u nás podíl těch, kteří jsou přesvědčeni, že mohou k boji proti klimatickým změnám osobně přispět „jen trochu“**. V rozvinutých ekonomikách je průměrný podíl těchto „realistů“ pouhých 37 %. O to vyšší je ale u nich podíl optimistů, kteří mají zato, že mohou k boji proti klimatickým změnám přispět „poměrně dost“ (33 % ve světě, jen 26 % u nás).

Graf znázorňující procento těch, kteří mají dojem, že toho vědí o klimatických změnách „hodně“ nebo „poměrně dost“.


Údaje společnosti Tetra Pak, průzkum agentury GfK z roku 2008, reprezentativní vzorek, celkem31 538 osobních rozhovorů ve 25 zemích světa.

Společnost Tetra Pak průzkum provedla v souvislosti s jejími aktivitami na podporu celosvětově udržitelného rozvoje, především v oblasti obnovitelných zdrojů a snižování emisí skleníkových plynů. „Společnost Tetra Pak je členem programu Climate Savers Světového fondu ochrany přírody (WWF). Cílem programu je snížit emise CO2 v letech 2005 až 2010 o 10 %. Za klíčovou považujeme také recyklaci, v roce 2007 se v členských zemích EU recyklovalo už 30 % nápojových kartonů. Kartony jsou tvořeny ze 75 – 80 % celulózou vyrobenou ze dřeva, tedy z obnovitelného přírodního zdroje. Proto Tetra Pak využívá dřevo z cíleně obhospodařovaných a obnovovaných lesů, zejména ze Skandinávských zemí,“ vysvětluje Hana Zmítková, tisková mluvčí společnosti Tetra Pak.

Informace o společnosti Tetra Pak:

Firma působí na více než 165 trzích a zaměstnává přes 20 000 zaměstnanců. Její filozofií je napomáhat zajištění bezpečnosti a dostupnosti potravin.

Tetra Pak pečuje o své zákazníky a dodává jim technologická řešení pro zpracování a balení potravin. Soustřeďuje své úsilí na inovace v souladu s potřebami spotřebitelů, výrobců a maloobchodu. Filozofií společnosti Tetra Pak je podílet se na výrobě bezpečných potravin dostupných všude a pro všechny.

Mezi nejvýznamnější zákazníky v České republice patří společnosti Madeta, Pragolaktos, Linea Nivnice, Mlékárna Kunín, Olma Olomouc, Kofola, Bohemilk a Mlékárna Bohušovice.

Společnost Tetra Pak je hlavním partnerem soutěže Město stromů, kterou vyhlašuje Nadace Partnerství. Celosvětově podporuje trvale udržitelný rozvoj, především v oblasti obnovitelných zdrojů a snižování emisí skleníkových plynů.

Více informací o společnosti Tetra Pak najdete na www.tetrapak.com., více o jedinečných vlastnostech kartonového obalu najdete na www.bezkonzervantu.cz.
Informace o ochraně životního prostřední najdete na:
www.tetrapak.com/environmentalperformance

Autor: Redakce Nazeleno.cz