fbpx

TZ: Cenu za životní prostředí dostal Jan Čeřovský, zakladatel moderní ochrany přírody v ČR0

TISKOVÁ ZPRÁVA

Ministr životního prostředí Ladislav Miko v neděli 4. října v pražském Divadle Járy Cimrmana předal tradiční ocenění významným osobnostem v ochraně a péči o životní prostředí Ceny ministra životního prostředí. Letošní ročník udělování Cen přinesl jednu novinku – ministr Miko se rozhodl zvláštním uznáním ocenit také významné publikace, které vyšly v posledních měsících a tým českého předsednictví v oblasti životního prostředí.

Historicky poprvé se předávání Cen ministra životního prostředí zúčastnil i předseda Vlády ČR Jan Fischer, který spolu s Ladislavem Mikem předal jednu z cen. Ceremoniálu se účastnila také ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová, ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová, ministr pro evropské záležitosti Štefan Füle, bývalí ministři životního prostředí Martin Bursík a Libor Ambrozek, řada poslanců, senátorů a dalších osobností veřejného života.

Reklama

Jsem rád, že jsem mohl být při tom. Lidské konání odklání přírodu z její rovnováhy, proto je důležité, že se mezi námi najdou lidé, kteří se snaží přírodě její rovnováhu zase vrátit. Ať už se jedná o práci výchovnou, vědeckou či popularizační. Jim patří můj dík,“ řekl premiér Jan Fischer.

Každoroční udělování Cen ministra životního prostředí patří mezi příjemné ministerské povinnosti. Je to šance veřejně vyzdvihnout a ocenit ty, za nimiž je obrovský kus práce pro českou i evropskou přírodu a životní prostředí. Často jde o lidi, kteří nejsou žádnými veřejně známými celebritami, i když by si to velmi zasloužili. Snad o to ale ani nestojí, protože se celý život věnují raději své práci. I za to si ocenění i tu chvíli na piedestalu zaslouží,“ říká ministr životního prostředí Ladislav Miko.

Zvláštní čestné uznání získali za své publikace následující autoři a autorské týmy:

  • Zdeněk Patzelt a Václav Sojka za publikaci Národní park České Švýcarsko a multimediální DVD Ochrana přírody a krajiny v ČR
  • Ivana Jongepierová jako hlavní editorka publikace Louky Bílých Karpat
  • Aleš Dolný a Daniel Bárta za publikaci Vážky České republiky
  • Jan Pokorný, Juraj Kohutiar, Martin Kováč, Michal Kravčík a Eugen Tóth za publikaci Voda pre ozdravenie klímy – Nová vodná paradigma
  • Jiří Sádlo, Dagmar Dreslerová, Václav Cílek, Pavel Hájek a Petr Pokorný za publikaci Krajina a revoluce – Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí

Zvláštní uznání za práci týmu českého předsednictví v Radě EU v oblasti životního prostředí převzala ředitelka odboru Evropské unie MŽP Veronika Hunt Šafránková z rukou Ladislava Mika a Martina Bursíka, obou ministrů, kteří v době předsednictví vedli Radu EU pro životní prostředí.

Jednu z cen předal premiér Jan Fišer

Cenu ministra životního prostředí, skleněného ledňáčka na podstavci ze šluknovského syenitu od českých sklářů, získalo osm osobností. Mezi oceněnými byl i jeden z otců české ochrany přírody Jan Čeřovský, kterému spolu s ministrem Mikem ocenění osobně předal premiér Jan Fischer. Jan Čeřovský je mezinárodně uznávaná osobnost – jeden ze zakladatelů ekologické výchovy. V Československu inicioval a koordinoval systém naučných stezek, teoreticky i prakticky se zabýval kulturně-výchovným využíváním chráněných území. Je po právu považován za jednoho ze zakladatelů moderní ochrany přírody v České republice, působil i ve Světovém svazu ochrany přírody (IUCN).

Cenu ministra životního prostředí získal také světově proslulý český geograf Bohumír Janský. Je vedoucím katedry fyzické geografie a geoekologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Se svým týmem objevil skutečné prameny Amazonky. Ve výzkumu se zaměřuje na hydrografii, limnologii, ochranu vod před znečištěním a analýzu rizikových přírodních procesů. Je rovněž nositelem nejvyššího státního vyznamenání Peru.

Cenu ministra životního prostředí si dnes večer odnesl i další významný český vědec Jan Pokorný. Jeho odborný záběr je široký – fotosyntéza vodních rostlin, vývoj metod měření fotosyntézy a koncentrace kyslíku ve vodě. Zabývá se úlohou vodních rostlin v chemismu vody, vývojem a ozdravěním vodních nádrží, eutrofizací. Věnuje se i problematice produkce rostlin, účinnosti vázání sluneční energie do biomasy, ekologii mokřadů, úloze vody a rostlin v distribuci sluneční energie a transportu živin v krajině.

Laureátem Ceny ministra životního prostředí se dnes stal také Jan Willem Jongepier. Pochází z Nizozemí, ale nyní je jeho domovem Morava. Je odborníkem na botaniku a mykologii. Za jeho práci zmíním např. analýza biodiverzity v CHKO Bílé Karpaty či vytvoření floristické databáze BKFLORA. Působil i v ekologické výchově – řídil Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty.

Dalším oceněným je Tomáš Jelínek, generální ředitel společnosti Barvy Tebas, která je ekologickou jedničkou v České republice mezi českými výrobci barev, pro které drží celou sérii ekoznaček Ekologicky šetrný výrobek.

Ceny ministra životního prostředí letos putovaly i do zahraničí. Jednu z nich totiž získal Miloš Majda, který pracuje jako strážce Správy NP Malá Fatra na Slovensku. Je spoluzakladatelem neziskové organizace Ochrana karpatskej divočiny. Pracoval na zmapovaní hnízdící populace orlů skalních a sokolů stěhovavých. Podílí se rovněž na filmovém a vědeckém projektu Návrat rysů do volné přírody.
Druhým zahraničním oceněným se stal ředitel Správy NP Bavorský les Karl Friedrich Sinner. Jako ředitel pečuje o přírodu Národního parku bavorský les již řadu let a jeho zkušenosti s ochranou horských smrčin a jejich přirozeného vývoje patří k ceněným a inspirativním pro celou Evropu. Karl Sinner nese také významný podíl na vynikající spolupráci v péči o přírodu ve spolupráci národních parků Bavorský les a Šumava.

Ladislav Miko ocenil Cenou ministra životního prostředí, udělenou in memoriam, také prvního československého ministra životního prostředí Josefa Vavrouška, za kterého přišla cenu převzít jeho žena Eva. Josef Vavroušek byl charismatickou osobností, která položila základy moderní české legislativy v životním prostředí. Význam jeho práce ale dodnes překračuje naše hranice. Byl zakladatelem spolupráce všech evropských zemí a zemí bývalého sovětského svazu v ochraně životního prostředí, která dodnes pokračuje jako proces Životní prostředí pro Evropu v rámci Evropské hospodářské komise OSN. Díky němu vznikla Aarhuská úmluva o svobodném přístupu k informacím a účasti na rozhodování ve věcech životního prostředí, protokol o registrech znečišťujících látek (PRTR Protokol) či Úmluva o ochraně Karpat.

Odměnou oceněným bylo také představení nejnovějšího kusu Divadla Járy Cimrmana České nebe.

Autor: Redakce Nazeleno.cz