fbpx

TZ: Budoucnost dotačního programu Panel0

Program na podporu oprav panelových domů Nový Panel je v současnosti ohrožen a po šesti letech se může zastavit. Důvodem je návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení pro příští rok. Ten podle limitů Ministerstva financí počítá s nulovou dotací ze státního rozpočtu. Ministr pro místní rozvoj Jankovský chce na zítřejším jednání vlády otázku budoucnosti programu otevřít.

Program by mohl po opětovném doplnění zdrojů ze státního  rozpočtu pokrčovat v příštím roce a dosud připravované projekty by byly pouze nepatrně časově posunuty. Pokud však nebudou v roce 2011 poskytnuty ze státního rozpočtu poskytnuty žádné finanční prostředky, nemůže SFRB plně financovat dokonce ani již nasmlouvané a podpořené projekty.

Reklama

Program Panel je úspěšný program a jeho další pokračování vloni podpořil i NERV. Zastavit jeho financování je tedy nutné velice dobře zvážit. Budu prosazovat snahu o nalezení prostředků pro tento program,“ uvedl ministr Jankovský.

Studie: V Panelu by se mělo pokračovat

Podpora z programu Panel je dostupná každému vlastníkovi bytového domu a poskytuje se v podobě úrokové dotace. Efekt podpory je poměrně vysoký, na jednu investovanou korunu přispívá stát v průměru okolo 0,22 Kč.

Za  posledních šest let se díky tomuto programu podařilo opravit zhruba 300 tisíc bytů v celkovém objemu více jak 50 miliard korun. Na podpoře bylo vyplaceno okolo 11 miliard korun. Průměrné výdaje investorů  na opravu domu přepočetné na jednu bytovou jednotku se pohybují u panelových domů okolo 170 000, u nepanelových okolo 120 000 korun.

V roce 2010 bylo v rámci programu Nový Panel podáno více než 700 žádostí o podporu. Další žádosti by již nebylo možné uspokojit: Prostředky rozpočetu roku 2010 byly vyčerpány. Z toho důvodu je s účinností od 13. srpna 2010 pozastaven příjem žádostí. V ČR je stále ještě více než  500 tisíc bytů v panelové a 800 tisíc v nepanelové technologii, u kterých nebyla realizována vůbec žádná nebo zcela nedostačující opatření ke snižování spotřeby paliv a energií.

Nezávislá veřejně dostupná studie PANEL SCAN  doporučuje v programu Nový Panel pokračovat minimálně do roku 2013.

Autor: Redakce Nazeleno.cz