fbpx

TZ: Budoucnost: 100 % z OZE?0

Může lidstvo v dohledném čase pokrývat své potřeby jen z obnovitelných zdrojů energie (OZE)? Nebo jde o zbožná přání utopistů zcela mimo prostor a čas? Na setkání s německým filmem renomovaného propagátora čisté energie Carl – A. Fechnera „4. revoluce – energetická soběstačnost“, který uvedené dilema řeší,  zve sedm českých neziskových organizací působících v tomto oboru ve středu 6. října do Evropského domu v Jungmannově ul. V Praze 1. 

Setkání nazvané „Budoucnost: 100 % z OZE?“ nabídne vedle 80 minutového dokumentu, který u našich sousedů shlédlo už na 100 000 lidí i v běžných kinech, též besedu s jeho tvůrcem. Předznamená ji komentovaná projekce videoprocházek z  inspirativních projektů OZE  v našem okolí, vybraných z multimediálních CD spolupořádající Ligy ekologických alternativ, určených k osvětě a poradenství.

Reklama

Zúčastnění si  vybraný nosič bezplatně i odnesou, bezplatná je též účast, zajištěno je  tlumočení.

Akce, konaná od 9.30 do 12.45 h je pořádána v rámci cyklu tzv. MINIsolarVIDEOfestů LEA, jejichž cílem je mj. využívat názorných videopomůcek více při osvětě kolem OZE, jejich budoucnosti v ČR i při vysvětlování cílu EU krýt z nich k roku 2020 energetické potřeby z 20 %.  Projekce s besedou je určena novinářům, ale i zástupcům organizací a orgánů z oboru, pedagogům, studentům a pracovníkům ekologické výchovy.

Ukázka ze jmenovaného filmu, který chtějí jeho tvůrci vypravit i na evropské turné propagující myšlenku čisté a bezpečné energie a který je i mezi uváděnými snímky  letošního festivalu Ekofilm, zahájeného dnes v jižních Čechách, je k vidění na www.energyautonomy.org.

Bližší informace a potvrzení účasti na lea@ecn.cz či 723 573 738

Autor: Redakce Nazeleno.cz