fbpx

TZ: Bude podána ústavní stížnost kvůli zdražování elektřiny0

TISKOVÁ ZPRÁVA

Česká fotovoltaická průmyslová asociace bude bojovat proti zdražování elektrické energie prostřednictvím ústavní stížnosti. Energetický regulační úřad (ERÚ) totiž šíří hysterii svými pomýlenými odhady růstu ceny elektřiny. „Považujeme je za nesmyslné a neodůvodněně vysoké. Vidíme jedinou cestu a tou je podání ústavní stížnosti, která se bude snažit zbytečnému zdražení zabránit,“ říká František Smolka, prezident České fotovoltaické průmyslové asociace. CZEPHO se také chystá požádat Evropskou komisi o prošetření dat a celkové kalkulace ERÚ.
 
Pokud by byl odhad ERÚ chybný a nereflektoval by reálnou situaci na trhu, dojde k naprosto zbytečnému zvýšení cen, které pocítí koncoví spotřebitelé. „Tomu chceme za každou cenu zabránit,“ konstatuje František Smolka. Neopodstatněné zvýšení cen poškodí nejen spotřebitele – domácnosti a firmy – ale v důsledku toho i fotovoltaiku, která bude neprávem označena za původce zdražení. „Na chybném odhadu vydělají pouze velké energetické společnosti,“ dodává Smolka.

Odhady ERÚ jsou nekompetentní a možná zlobované

Odhady ERÚ jsou postaveny na předpokladu, že na konci roku 2010 bude instalováno 1 400 MWp výkonu fotovoltaických elektráren, což údajně povede ke zdražení s dopadem 13 % pro domácnosti a 18 % pro firmy. Podle analýzy České fotovoltaické průmyslové asociace však není v silách investorů do konce roku nainstalovat a spustit větší celkový výkon než 1 200 MWp, což i momentální vývoj na trhu potvrzuje.
 
Stále konzistentně tvrdíme, že všechny obnovitelné zdroje energie způsobí zdražení 7–8%, přičemž fotovoltaika samotná pouze 5–6 %. Náš výpočet se od ERÚ liší o cca 200 až 400 MWp, což je značný rozdíl a proto odhad ERÚ tak ostře rozporujeme. ERÚ v tomto ohledu těžce selhává a je dobré se zeptat, jestli se jedná pouze o nekompetentní přístup či důsledek lobby velkých elektrárenských koncernů,“ konstatuje Smolka.
 
Výrazně nižší odhady zvýšení cen elektřiny potvrzují i někteří politici. Ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek (ODS) ve včerejších Událostech, komentářích na ČT24 odhadoval růst ceny energií výrazně pod 10 %: „…pracujeme s číslem 5,4 % pro domácnosti, 7,2 % pro průmysl…“ (minuta 19:17 na http://www.ct24.cz/ekonomika/103898-kalousek-drahou-elektrinu-budou-kompenzovat-povolenky/)

Reklama

Česká fotovoltaická průmyslová asociace nyní odhaduje dokonce ještě nižší promítnutí podpory obnovitelných zdrojů do ceny elektrické energie v roce 2011. Podle nového odhadu zvýšení cen energií by byl dopad na ceny elektřiny pro domácnosti jen o 3,1 % a pro průmysl o 5,2 %. Nová varianta výpočtu totiž navíc počítá se snížením ceny silové energie. Asociace doufá, že vláda vezme tato čísla v potaz a současně zasílá tyto informace k prověření (dat a způsobu výpočtu) patřičným orgánům Evropské unie.

Srovnání výpočtu ERU a CZEPHO, zpřesněný dopad příspěvku na OZE na ceny elektřiny na rok 2011

Výpočty ERÚ jsou chybné a pomýlené

Česká fotovoltaická průmyslová asociace analyzovala kalkulaci ERÚ a našla v ní naprosto nelogické a zavádějící postupy ve výpočtech. Co je špatně? Celková podpora obnovitelných zdrojů energie (OZE) se musí rozpustit do celkové spotřeby elektřiny: „V roce 2008 byla spotřeba 60 TWh. V roce 2009 (hlavní rok krize) byla spotřeba 57 TWh. Letos byla v prvním pololetí spotřeba cca 29,8 TWh a vše směřuje opět k 60 TWh. Nicméně ERÚ použil pro výpočet zcela nepochopitelných a naprosto zavádějících 54 TWh,“ vysvětluje Smolka.
 
Dále ERÚ neodůvodněně počítá s celkovou kapacitou fotovoltaických elektráren na konci roku 2010 ve výši 1 400 MWp. Vývoj na trhu však ukazuje, že nebude překročeno ani 1 200 MWp. „K 8. září 2010 bylo celkem připojeno 818 MW. Loni se připojilo 410 MW a letos 350 MW (za leden až září). Je možné, aby se připojilo do konce roku cca 400 MW, když banky úvěrují projekty s připojením do 20. října 2010 (maximálně), když je totální nedostatek měničů, panelů a prvků pro trafostanice?“ rozporuje odhady ERÚ František Smolka.
 
ERÚ dramaticky zvedl příspěvky i u dalších obnovitelných zdrojů. U malých vodních elektráren z 320 mil. v roce 2009 na 1 246 mil. Kč v roce 2011. „Kde se ty nové elektrárny postavily? Nikdo o tom neví,“ ptá se Smolka. U větrných elektráren z 115 na 474 mil. Kč, ale instalovaný výkon letos narostl o 15 %. U bioplynu z 272 mil. na 2 318 mil. a u biomasy z 701 mil. na 1 976 mil. Kč v roce 2011. „Těmto číslům nevěříme a momentálně si je ověřujeme u dotčených asociací. I přesto, že těmto číslům nevěříme, v našem propočtu je nerozporujeme,“ dodává Smolka.

 Srovnání výpočtu ERÚ a CZEPHO, kalkulace příspěvku na OZE

Fotovoltaiku stačí podporovat jen deset let

Česká fotovoltaická průmyslová asociace s návrhem ministra financí Miroslava Kalouska jednoznačně souhlasí: „Je to správný a logický krok, který dlouhodobě prosazujeme. Neobnovitelné zdroje by měly z principu podporovat obnovitelné. Z čeho jiného by měly být podporovány čisté zdroje energie než z daně za znečištění životního prostředí – emisních povolenek? Přitom fotovoltaiku bude třeba podporovat jen krátkodobě, poté se stane finančně soběstačnou,“ říká František Smolka, prezident České fotovoltaické průmyslové asociace.
 
Podle asociace se výroba elektrické energie ze slunce může stát do zhruba deseti let naprosto soběstačnou a nebude ji třeba podporovat. „Ceny solárních technologií rapidně klesají a naopak ceny energií rostou. Do roku 2020, či dokonce dříve, nebude třeba fotovoltaiku jakkoli podporovat. Bude cenově konkurovat elektřině z neobnovitelných zdrojů a v dlouhodobém horizontu bude i výrazně levnější,“ dodává šéf asociace František Smolka. 
 
Česko by do zhruba deseti let mohlo získávat 8 % elektrické energie ze slunce, a to způsobem, který nikterak nebude znečišťovat životní prostředí či zatěžovat energetickou síť. V důsledku toho by mohla výrazně klesnout cena elektřiny, a to ze současných 4,50 Kč za kilowatt na 3,40 Kč. „To je reálný vývoj a nikoli utopie. Je třeba ale fotovoltaiku do té doby podpořit, a to právě z peněz z emisních povolenek,“ konstatuje Smolka.

ČEZ nemusí od roku 2012 platit za emisní povolenky

Zatímco běžný občan od roku 2008 musí za nákup uhlí platit ekologickou daň, firma ČEZ za spalování uhlí v tepelných elektrárnách tuto daň ve formě emisních povolenek neplatí. „Tato firma je tak dlouhodobě zvýhodňována na úkor běžných obyvatel. ČEZ nemusí platit za emisní povolenky od roku 2012. Jde o zneužití dominantního postavení na trhu,“ říká Smolka.
 
ČEZ přitom podle odhadů asociace bude na konci roku vlastnit přes 10 % fotovoltaických projektů a je tak největším „solárním carem“. „Pokud vláda nezakročí, ČEZ bude získávat největší podíl podpory fotovoltaiky a navíc nebude muset od roku 2012 ani platit za emisní povolenky. Šlo by o nehorázné zvýhodnění dominantního hráče energetického trhu na úkor domácností a firem,“ uzavírá František Smolka, prezident České fotovoltaické průmyslové asociace.

Fotovoltaický kodex asociace:

  • Podpořit rozvoj střešních solárních elektráren do 30 kWp (na rodinných domcích, firmách apod.)
  • Dlouhodobý udržitelný rozvoj sektoru, což odpovídá meziročnímu nárůstu v rozsahu 100 MWp
  • Přiměřeně motivující a stabilní investiční podmínky – na úrovni patnáctileté doby návratnosti
  • Vytvoření podmínek pro širší a bezpečné využívání OZE – dispečerské řízení apod.
  • Snižování administrativní náročnosti

Autor: Redakce Nazeleno.cz