fbpx

TZ: Brňané v obálkách poslali k recyklaci přes 2600 mobilů0

TISKOVÁ ZPRÁVA

Více než 2600 nepotřebných mobilů poslali Brňané v obálce k recyklaci v průběhu ledna a února letošního roku. Akci přichystalo Statutární město Brno a nezisková společnost ASEKOL, která se zabývá organizací sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení. Cílem kampaně byla podpora sběru a recyklace nepotřebných mobilních telefonů. Partnerem akce je i Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS), která na základě počtu sebraných mobilů obdržela od společnosti ASEKOL finanční dar v hodnotě 50 000 Kč.

ASEKOL ve spolupráci s Magistrátem města Brna 14. ledna distribuoval předplacené obálky na vysloužilé mobily do téměř 170 000 domácností. Brňané během měsíce a půl poslali zpět přes 2600 telefonů, které budou recyklovány u zpracovatele. „Akci považujeme za velmi přínosnou. Odeslané mobily by totiž jinak s největší pravděpodobností dříve nebo později skončily v popelnici. Podle statistik se totiž k recyklaci dostanou pouhá tři procenta použitých přístrojů,“ říká Jan Vrba z kolektivního systému ASEKOL. Občany, kteří se kampaně aktivně zúčastnili, ASEKOL zařadil do slosování a mezi výherce rozdělil dva mobilní telefony, šest poukázek na nákup příslušenství k telefonům a pět předplacených kupónů na telefonování.  

Reklama

Kampaň měla upozornit především na fakt, že drtivá většina mobilů a dalších drobných elektrozařízení se skrz popelnici následně dostane na skládku či do spalovny. „Podle zpráv techniků z brněnské spalovny roste obsah jedovaté rtuti ve spalinách, což je způsobeno právě mobilními telefony. Hledali jsme proto způsob, jak třídění mobilů podpořit. Nápad distribuovat v povánoční době obálky do všech brněnských domácností nás zaujal, proto jsme se rozhodli ve spolupráci se společností ASEKOL tuto akci zorganizovat. Sběrem a následnou recyklací nepotřebných mobilních telefonů přispějeme ke zlepšení životního prostředí v Brně,“ říká náměstek primátora města Brna Martin Ander. Brňané však mají řadu dalších možností, jak vysloužilá elektrozařízení třídit. Mohou využít 40 sběrných dvorů, 98 prodejců elektra, tří E-boxů a také 30 škol, v nichž je umístěna nádoba na drobné spotřebiče v rámci vzdělávacího programu Recyklohraní. Celkem je tedy v Brně k dispozici 171 míst na sběr elektroodpadu.

Recyklovat lze až 80 % mobilního telefonu. „Zatímco zejména drahé kovy pro použití v telefonech se musí náročně těžit, recyklací se dají získat mnohem levněji a šetrněji ve vztahu k přírodě. Například těžba jednoho gramu zlata generuje téměř tři tuny odpadu, přičemž stejné množství lze získat recyklací pouhých 29 mobilů. Díky lidem, kteří nám mobil poslali, nemusí být zbytečně vytěženo například 38 kg mědi, 4,2 kg niklu, 900 g stříbra či 100 g zlata. Naopak recyklace ochrání přírodu před jedovatými látkami jako olovo, arsen nebo šestimocný chrom,“ vysvětluje Vrba.

Podle loňského výzkumu, který si ASEKOL nechal zpracovat, je mobilní telefon nejčastěji vyřazovaným druhem elektrozařízení. Ročně se ho zbaví každý čtvrtý Čech. K recyklaci se však dostane pouze ani ne každý pátý z nich. „Z našeho výzkumu vyplývá, že dvě třetiny občanů mění mobilní telefon kvůli modernizaci a ne kvůli poruše. Většina vyřazených přístrojů je tedy stále funkčních a v domácnostech leží ladem „na horší časy“, přičemž téměř žádný z nich už nebude nikdy použit. Je zbytečné tyto mobily schraňovat v domácnosti, když mohou být recyklovány,“ uzavírá Jan Vrba.

ASEKOL, s.r.o., je nezisková společnost, která provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. V prosinci roku 2005 byl ASEKOL zapsán Ministerstvem životního prostředí ČR jako jediný systém pro zpětný odběr historických elektrozařízení v oblastech výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, hraček a vybavení pro volný čas a sport (tj. skupiny 3, 4, a 7). ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s téměř 3000 městy a obcemi a 1407 servisy, opravnami a prodejnami elektro. Provozovaných 8500 sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR. 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS) je občanské sdružení s celostátní působností, které vzniklo 16. 6. 1996 sloučením obou do té doby celostátně působících občanských sdružení občanů s těžkým zrakovým postižením – České unie nevidomých a slabozrakých a Společnosti nevidomých a slabozrakých v ČR. Své pobočky a odborná střediska má v převážné většině okresů ČR a sdružuje přes 10 000 členů. Posláním SONS je sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů a poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti.

Autor: Redakce Nazeleno.cz