fbpx

TZ: Boletické panely s deskami FERMACELL – rekonstrukce fasády0

TISKOVÁ ZPRÁVA

Objekt zdravotního střediska ve Starém Městě na Uherskohradištsku byl v minulosti postaven pomocí tzv. boletických panelů v kombinaci s vyzdívkami z plných cihel. V průběhu roku 2010 prošel kompletní rekonstrukcí a na novou fasádu, realizovanou v minulosti z tzv. boletických panelů, byly použity sádrovláknité desky FERMACELL.

Efektivní rekonstrukce a zateplení objektů s boletickými panely

Z boletických panelů jsou řešeny objekty převážně občanské vybavenosti po celém území Čech, Moravy a Slovenska. Skleněné výplně spolu s hliníkovými upevňovacími elementy, které jsou v nich použité, však nyní dožívají a to vede k havarijním případům uvolnění a vypadávání celých skleněných tabulí.

Reklama

 

Původní zateplení navíc nevyhovuje současným požadavkům na tepelně izolační vlastnosti konstrukce. Přitom většina izolačních desek se jeví jako relativně zachovalá. Dobrým příkladem, jak lze efektivně objekty s boletickými panely rekonstruovat, samozřejmě v souladu se současnými požadavky na tepelně izolační vlastnosti konstrukce, je přestavba zdravotního střediska ve Starém Městě.

Zateplení s kvalitní minerální vatou

Boletické panely na objektu zdravotního střediska ve Starém Městě byly složeny z ocelové konstrukce, která je vyplněna minerální vatou a opláštěna skleněnými neprůhlednými tabulemi. Tato skladba se nahradila lépe vyztuženou konstrukcí skeletu, do které se doplnila kvalitní minerální vata.

Po rekonstrukci je celý objekt (cca 1100 m2) opláštěn pomocí desek FERMACELL 2000x1250x15 mm, na které se lepila minerální vata Nobasil FKD 200 mm s provedením kompletního zateplovacího systému WEBER. Na konečnou povrchovou úpravu byla použita silikonová omítka W pas silikon 1,5 mm.

Rekonstrukce s pomocí desek FERMACELL

Řešení opláštění pomocí desek FERMACELL bylo navrženo projekční kanceláří GG ARCHICO Uherské Hradiště. Důvodem tohoto rozhodnutí byla kvalita a  dlouhá životnost použitého materiálu. Rekonstrukci fasády pomocí desek FERMACELL realizoval FERMACELL EXPERT, společnost Stavebniny Kodrla s.r.o. z Huštěnovic. Na kompletní rekonstrukci zdravotního střediska ve Velkomoravské ulici vyčlenila obec 14,5 milionu korun, Státní fond životního prostředí na rekonstrukci přispěl částkou téměř 4 miliony korun, na zbytek (kolem 10 milionů korun) čerpá obec úvěr.

V průběhu jarních měsíců byla provedena první část prací – pracovalo se na zateplení obvodového pláště, výměně vstupních dveří a také všech oken v objektech. Součástí rekonstrukce byla i úprava střechy, která na rozdíl od původního rovného stavu navázala na sousední objekty v blízkosti. Po dokončení přišla řada i na okolní terénní úpravy, rekonstrukci chodníků a dosazení městského mobiliáře.

Autor: Redakce Nazeleno.cz