fbpx

TZ: Bioškoly – dvacítka školních jídelen začíná pravidelně nabízet biopotraviny0

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Projekt „Bioškoly – zavádění biopotravin do škol a předškolních zařízení“, kterým má společnost Country Life, vybraná v tendru ministerstvem zemědělství, nastartovat vaření z biopotravin v modelových školních zařízeních a tím i širší odbyt pro lokální bioprodukci, vstupuje s rozbíhajícím se školním rokem do nové fáze. Jídelníčky smluvně zapojených škol a školek už totiž suroviny v kvalitě BIO začínají nabízet soustavněji

Cíl projektu Bioškoly se začíná naplňovat

Zajistit, aby nejméně 20 našich bioproducentů zásobovalo minimálně 20 školních stravoven ve čtyřech krajích (v Praze, Středočeském, Královéhradeckém a Jihočeském). To je cíl, který v lednu vyhlásil v duchu ministerského zadání „vytvořit modelový distribuční řetězec“, usnadňující školám přímý odběr biopotravin, jejich přední tuzemský šiřitel Country Life v roli garanta projektu. 
 
Nejméně 10 % biopotravin mají přitom mít vybrané školy na jídelníčku už v tomto školním roce. S jeho počátkem se po období příprav začíná cíl v těchto dnech naplňovat. Podpořit náběh biojídel pro školáky mají v čase, kdy vrcholí září – Měsíc ekologického zemědělství a biopotravin, i vybrané akce na ekofarmách a biojarmarcích. Zde se školní skupiny i jednotliví rodiče s ratolestmi mohou přesvědčit o kvalitě produktů těch, kdo jsou připraveni je školám dodávat.  

Reklama

Projekt Bioškoly zajišťuje dodávky surovin a potravin

Na základě závaznějších smluv, které mj. předpokládají, že škola bude BIO nabízet min. po tři roky, ho již v přípravě stravy uplatňuje přes 20 škol či školek – jejich aktualizovaný seznam, dodavatele i počiny projektu uvádí web www.bioskoly.cz.

Takto spolupracujícím mateřským, základním i středním školám projekt nabízí plné logistické zajištění dodávek surovin a potravin od domácích biorolníků a biovýrobců. Pomáhá jim i marketingovým, poradenským a vzdělávacím servisem. Jeho součástí byly od počátku roku semináře pro školy i dodavatele, kurzy vaření z biopotravin, školní jarmarky pro rodiče, nabídnuta byla škála informačních materiálů uzpůsobených pro všechny cílové skupiny.

Je-li nejčastější obavou vliv biopotravin na zdražení stravy (33 % tázaných škol odhadlo nárůst ceny o 26–100 %), pak v rozsáhlém průzkumu uváděly školy, které s biopotravinami již začaly, v 59 % zdražení jen o 10 % a méně.

Kontaktní akce projektu Bioškoly

V současnosti vrcholí se sklizňovým obdobím u zemědělců sezóna kontaktních akcí, důležitých pro posílení vztahů mezi aktéry projektu, školami a rodinami. Tak byla např. uspořádána autobusová exkurze pro třicítku rodičů a dětí z MŠ Semínko v Praze 10 na kozí ekofarmu St. Pierre v Petrovicích na Sedlčansku.

V minulých dnech byly školy vyzvány též k využití „otevřených vrat“ všech provozů společnosti Country Life v Nenačovicích u Berouna při tamních oblíbených Biodožínkách. „Bioškolní koutek“, diskusní kulatý stůl o cestách rozvoje projektu i besedy s výživáři zase nabídl o minulém víkendu Biojarmark na Toulcově dvoře v Praze.

Projekt je financován z Programu ekologického zemědělství v souladu s jeho akčním plánem do roku 2010. Na uskutečnění projektu plánovaného na dva a půl roku bylo vyčleněno 6,5 mil. Kč.

Příležitosti ke kontaktům s dodavateli projektu Bioškoly v nejbližších dnech:

Čtvrtek 30. září – 1. školní  biojarmark, Waldorfská MŠ a ZŠ Brno (14–18 h)

Představení projektu Bioškoly, jeho dodavatelé (P. Weidenthaler, Machovi, bionebio, Polabské mlékárny, Country Life) pozvou k ochutnávkám i nákupům u svých stánků, společnost Rebio nabídne ukázky vaření jídel z biosortimentu vhodných pro školní stravování, prodejna Tři sudičky představí svůj systém bedýnek pro odběratele biopotravin.

Proč je zavádění biopotravin do škol důležité?

Otakar Jiránek, ředitel společnosti Country Life, k nynější fázi projektu říká: „Právě nadcházející školní pololetí rozhodne o tom, zda hromadnější start biostravování školáků zapustí pevný kořínek. Záleží to v nemalé míře ale nejen na nás organizátorech a dodavatelích biopotravin, tedy těch, kdo tuto službu nabízejí. O její masivnější zavedení do školní praxe, jak je tomu už – s podporou legislativy! – v některých zemích, se musí nejvíce zasloužit chuť rodičů a škol, tedy těch, kdo by tuto službu měli v zájmu zdraví svých dětí vyžadovat a tím rozvíjet. Právě živé přátelské kontakty s ekozemědělci při akcích těchto dnů jsou šancí jak hlubší zájem ideálně nastartovat!

K celému tažení za rozvoj školního biostravování pak O. Jiránek trvale zdůrazňuje: „Tvrdím, že gram prevence je lepší než kilogram léků. Civilizačních chorob, alergiků, obezity, duševních problémů až závislostí přibývá.  Roli zdravé výživy podtrhuje stále více lékařů. Biopotraviny přinášejí přidanou hodnotu výživovou kvalitou, snížením rizika kontaminace škodlivinami, posilováním ekologického cítění. Proto má BIO, ač se vrací k tradičním hodnotám, budoucnost. Zdraví dětí tak školní jídelny ovlivňují značně. A proto projekt Bioškoly tak ladí s vizí společnosti Country Life i naším voláním po společném úsilí státu, neziskových i komerčních organizací poskytovat nejlepší služby nejcitlivějším vrstvám obyvatel.“

Autor: Redakce Nazeleno.cz