fbpx

TZ: Bio-info.cz: Přehled všech biopotravin včetně srovnání cen0

TISKOVÁ ZPRÁVA

Internetový informační portál Bio-info, www.bio-info.cz, nabízí nově svým čtenářům další praktickou službu. Na jednom místě najdou detailní profily biopotravin a biokosmetiky, které jsou dostupné na našem trhu. Seznamy vychází ze sledování biopotravin v maloobchodních řetězcích, kterou od roku 2008 provádí agentura Green marketing, vydavatel portálu Bio-info.cz. Databáze je neustále doplňována o další produkty.

V rubrice Seznamy najdou čtenáři informačního portálu Bio-info nově kompletní přehled všech biopotravin aktuálně nabízených všemi maloobchodními řetězci působícími v České republice. K dnešnímu dni se jedná o 1 894 položek biopotravin. Spotřebitelé tak mohou získat detailní přehled o nabídce svého oblíbeného maloobchodníka, mohou srovnávat nabídku napříč trhem a mohou také zjistit, který maloobchodník nabízí daný výrobek nejlevněji.

Reklama

Čtenáři Bio-info.cz se dozví aktuální ceny biopotravin

Green marketing soustavně a pravidelně sleduje nabídku biopotravin a hlavně jejich ceny u následujících maloobchodních řetězců: Albert supermarket, Albert hypermarket, Billa, Coop, dm, Globus, Interspar, Kaufland, Penny, Rossmann, Tesco a Žabka. Díky tomu mohou nyní čtenáři Bio-info najít v Seznamech také informaci o ceně, za kterou je výrobek aktuálně nabízen. Pokud výrobek nabízí více maloobchodníků, čtenář se dozví, který z nich jej nabízí za nejnižší a nejvyšší cenu.

Vyhledávat v seznamech je možné tradičně fulltextovým vyhledávačem. Snadno lze bioprodukt vyhledat i podle názvu produktu, kategorie, značky a dodavatele. Detail všech výrobků obsahuje zařazení do příslušné kategorie, značku, dodavatele a velikost balení. U většiny nechybí ani pro zákazníka tolik důležité doplňkové informace jako je obrázek, cena, detailní popis, složení, energetická hodnota, návod k použití a doporučení pro skladování,“ říká Ondřej Čítek, autor aplikace.

Seznam biopotravin a bioproduktů je průběžně aktualizován

Databázi neustále doplňujeme i o další biopotraviny a bioprodukty, nabízené mimo maloobchodní řetězce. V České republice doposud neexistuje místo, kde by byly veškeré biovýrobky k nahlédnutí. Spotřebitelé se tak nemohou řádně orientovat. Chceme jim pomoci a takové místo vytvořit. Přestože jsme nyní na úctyhodném počtu téměř 3 000 položek biopotravin a biokosmetiky, databázi neustále doplňujeme a aktualizujeme,“ říká Zuzana Čítková z portálu Bio-info.cz.

Seznam biopotravin je pro přehlednost dělen do 32 produktových kategorií. Nejvíce položek obsahuje kategorie Kojenecká a dětská výživa (286 výrobků), Mléko a výrobky z mléka (264), Pečivo trvanlivé a pekárenské výrobky (230), Čerstvé ovoce a zelenina (187) a Maso a výrobky z masa (131). Nejmenší počet zastoupení má v českých maloobchodních řetězcích produktová kategorie Doplňky stravy, vitamíny (1 výrobek), Krmivo pro domácí zvířata (3), Vejce (9) a Chlazené potraviny a lahůdky (19).

Bio-info.cz rozšiřuje přehled i o ekodrogerii, biokosmetiku či biotextil

Seznamy produktů budou dále rozšiřovány nejen o položky biopotravin, ale také ekodrogerie a biotextilu. Mezi firmami lze v Seznamech Bio-info nalézt například přehled výrobců a dovozců biopotravin, biokosmetiky, 40 internetových obchodů s bioprodukty, přehled bedýnkových družstev a také kompletní seznam farmářských trhů v České republice,“ dodává Tom Václavík, vydavatel Bio-info.cz.

Nová služba na portálu Bio-info.cz prakticky doplňuje nedávno spuštěnou aplikaci BIO Akční ceny, která shromažďuje na jednom místě aktuálně probíhající slevy a zvýhodněné nabídky na biopotraviny, ekologickou drogerii, biokosmetiku a ekotextil ve všech maloobchodních řetězcích a desítkách internetových obchodů.

O informačním portálu Bio-info.cz

Bio-info.cz je internetový portál, který poskytuje nezávislé fórum pro výměnu praktických informací, myšlenek a zkušeností a pomáhá tak udržovat trvalý růst produkce, výroby a prodeje biopotravin, biokosmetiky a biotextilu a dalších etických výrobků v České republice. Bio-info.cz informačně propojuje nabídku podnikatelů všech velikostí s požadavky a přáními zákazníků a vyzdvihuje a oslavuje dosažené úspěchy. Jak dodává Tom Václavík: „Píšeme pro lidi, kteří žijí nebo chtějí naplňovat životní styl zdraví a trvalé udržitelnosti, tedy „BIO“ život. Díky jedinečné nabídce informací a služeb Bio-info pravidelně čtou také manažeři společností, podnikajících v oboru bioproduktů.“ 

Informační portál Bio-info vytváří spojující most mezi zemědělci, výrobci a obchodníky, s cílem napomáhat vzájemnému poznání a spolupráci českých firem při produkci, výrobě a marketingu českých biopotravin a bioproduktů. Pomáhá tak překonat velký problém současného trhu, kdy obchodníci a výrobci často nevědí o nabídkách českých bioproduktů a musejí nakupovat v zahraničí. Bio-info se však obrací také ke spotřebitelům a poskytuje jim rady a návody, jak žít „trvale udržitelný život“.

Vize a poslání Bio-info.cz

Naší vizí je lokálně ukotvený, zodpovědný a trvale udržitelný potravinový systém, který je založen na principech zdraví, ekologie, spravedlnosti a péče, a který přináší prospěch, zdraví a pohodu současným a budoucím generacím a chrání přírodní bohatství Země.

Bio-info je internetový informační portál, jehož posláním je pomáhat trvale udržitelnému růstu produkce, výroby a spotřeby biopotravin a dalších etických a trvale udržitelných produktů, poskytováním informací a služeb, jež umožňují:

  • vytvářet dlouhodobé, spravedlivé a trvale udržitelné vztahy mezi producenty, obchodníky a zákazníky,
  • zvyšovat transparentnost, vzájemné povědomí a sdílenou odpovědnost a etiku v obchodování v celém dodavatelském řetězci bioproduktů,
  • sdělovat jedinečné příběhy producentů a jejich příspěvky k ochraně životního prostředí a společenské zodpovědnosti,
  • sdělovat informace o závazcích a úsilí, které jednotliví producenti, výrobci a obchodníci dělají pro životní prostředí a společnost, aby každý spotřebitel mohl učinit informované nákupní rozhodnutí,
  • neustále zlepšovat kvalitu bioproduktů, postupů v ekologickém zemědělství, společenskou zodpovědnost a spravedlivý obchod.

Autor: Redakce Nazeleno.cz