fbpx

Tři velké změny, které nás čekají v 21. století0

V 21. století přibývá nejen populace, ale také moderních technologií, které mají pomoci šetřit přírodu a podporovat obnovitelné zdroje. Dnešní města a obce se začínají hlásit ke konceptu Smart City. Velké automobilové firmy se zaměřují na výrobu vozidel s alternativním pohonem a vynálezci se věnují ekologickým projektům, které zlepšují životní úroveň lidí i zvířat. Čeká nás století bez ropy.

Vzhledem k omezeným přírodním zdrojům se lidé i firmy stále více obracejí k principům trvalé udržitelnosti. Sem patří šetrné zacházení s odpadem, recyklace, úsporné hospodaření s vodou, a zejména využívání obnovitelných zdrojů energie. „Trvalou udržitelnost můžeme chápat jako závazek společnosti k tomu předat další generaci životní prostředí minimálně ve stejné kvalitě, v jaké jej známe dnes. Celá věc má ovšem i svůj ekonomický rozměr a 21. století tak čekají velké změny,“ říká Markéta Baráková, šéfredaktorka portálu Byznys a energie.

1. Tuzemská města i obce jsou Smart City

Pojem chytré město (Smart City) začíná rezonovat i v Česku. Cílem tohoto konceptu je podpora udržitelného rozvoje ve městech i obcích s využitím moderních technologií pro zlepšení kvality života a zefektivnění veřejné správy. Nejvíce se tento koncept uplatňuje v oblasti energetiky, dopravy, informačních a komunikačních technologií. V Česku se k Smart City hlásí například malá vesnice Haňovice na Hané.

Reklama

Haňovice v posledních letech snížily spotřebu energie, vyměnily veřejné osvětlení za úspornější, a navíc odstranily černou skládku, která ohrožovala kvalitu podzemní vody. Snížení energetické spotřeby a větší energetickou samostatnost podpořila obec zejména výstavbou bioplynové stanice. „Bioplynová stanice je zemědělského typu a zpracovává především odpad, který vzniká při chovu 800 kusů skotu, které jsou ustájeny v Haňovicích. Elektrická energie z bioplynové stanice je využívána pro provoz celého areálu, naše obec s ní pak vytápí kulturní dům i obecní úřad,“ vysvětluje Arnošt Vogel, starosta obce, která se loni stala absolutním vítězem soutěže E.ON Energy Globe.

2. Konec ropy nejen v Čechách

Vzhledem k počtu aut a blížícímu se nedostatku ropných zdrojů se postupně přechází na alternativní zdroje pohonu. Nejčastěji jsou používány automobily na elektřinu a CNG (stlačený zemní plyn). V České republice se k autům na alternativní pohon hlásí třeba Škoda Auto. „Není žádným tajemstvím, že bychom s prvním elektrovozem měli přijít někdy kolem roku 2020. Bude to předobraz vozu, kterým bychom chtěli v České republice výrazně rozvířit vody v segmentu elektromobilů,“ říká Michal Pres, ze společnosti Škoda Auto Česká republika. Dopravní prostředky na alternativní pohon lákají i české kutily. Například Jaromír März ve své dílně sestrojil elektrokoloběžku, solární automobil i elektrocentrálu na dřevoplyn. Na elektrokoloběžce už März projel celou Šumavu.

3. Bez obnovitelných zdrojů to nepůjde

Využívat obnovitelné zdroje jako vítr, slunce nebo voda se pomalu stává nutností. V běžné praxi jde také o alternativní pohony do automobilů, biomasu pro vytápění nebo využívání proudění vzduchu ve větrných elektrárnách. Právě na tomto zdroji postavil svůj vynález Pavel Floriš. Jeho technologie umí pomocí větrných čerpadel vyčistit a následně odčerpat vodu ze studen a vrtů. Čerpadla využívají k pohonu pouze vítr a pomáhají lidem i zvířatům nejen v Česku, ale například i v Mongolsku a Ghaně. Floriš se s tímto vynálezem prosadil v soutěži E.ON Energy Globe v roce 2015.* „Podpora kvalitních energeticky úsporných projektů, které mají své využití v praxi je hlavním cílem největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe, do níž se každoročně hlásí stovky projektů,“* dodává Vladimíra Glaserová z organizačního týmu soutěže E.ON Energy Globe.

Autor: Redakce Nazeleno.cz