fbpx

Topenářská galerie ENBRA aneb investice do „vlastní“ energetiky je výhodnější než penzijní připojištění0

Dle dlouhodobých praktických zkušeností je většina problémů a nefunkčních topných systémů způsobena nesprávnou volbou a nevhodným využitím zdroje vytápění (až 42 %). Obdobný vliv má nesprávná či neodborná montáž (až 42 %) a pouze jen 16 % je způsobeno vlastní vadou instalovaného výrobku. Snažíme se situaci změnit, proto jako společnost se zkušeností v regulaci tepelných soustav a měření tepla ve více než 350 000 bytů v České republice i v zahraničí jsme 14. 11. 2011 slavnostně, za účasti pana poslance Ing. Arch Václava Mencla, pana poslance Františka Sivery, místopředsedy představenstva společnosti Energetické strojírny Brno, a.s.  Ing. Vladimíra Kohouta a předsedy představenstva společnosti ENBRA, a.s. Ing. Josefa Brabence, otevřeli tuto „topenářskou galerii“ s kombinací 19 zdrojů tepla pro vytápění a ohřev teplé vody.

Topenářská galerie ENBRA: 19 funkčních kombinací zdrojů topení

Tento projekt má budoucím stavebníkům pomoci, aby se pod vedením poradců dokázali zamyslet nad celkovou koncepcí topení a ohřevu teplé vody svého budoucího domu. Mohou si zde prohlédnout nejen téměř všechny dostupné zdroje topení na trhu od plynových kotlů, kamen a krbů až po tepelná čerpadla a solární systémy, ale i 19 různých funkčních kombinací těchto zdrojů, systémy vytápění (podlahové, sálavé, …), zapojení zdrojů s akumulační nádrží a bez ní. K dispozici budou mít jak pořizovací ceny tepelných zdrojů, předpokládané náklady na energie, tak pořizovací ceny montáže a servisních úkonů. Dále jim Topenářská galerie ENBRA umožní, pomocí webové prezentace www.jaktopit.cz, srovnat náklady na vytápění a ohřev teplé vody plynem nebo jiným médiem a udělat si představu, jak mohou racionalizovat své náklady do budoucnosti.

Topenářská galerie ENBRA díky svému technickému zázemí (technologie vytápění a ohřevu TUV, měření, termokamery atd.) je určena také jako školící centrum a trenažér pro projektanty, montážní firmy a školy příslušného zaměření.

ENBRA 20 let na trhu

Firma ENBRA působí na trhu od roku 1991, nejdříve jako česko–rakouská, nyní jako čistě česká společnost. Od počátku se profiluje získáváním zkušeností v různých oblastech hospodárného nakládání s teplem, vodou a energií. Postupně vytvořila kvalitní zázemí pro realizaci nejnáročnějších zakázek bez účasti subdodavatelů nebo firem spolupracujících při projekci, montáži a servisu tepelných zařízení. Tím byly vytvořeny podmínky pro komplexní přístup k zakázkám, uceleným dodávkám funkčních systémů a služeb.

Zpočátku se firma orientovala zejména na měření spotřeby studené a teplé vody v bytech a na výrobu zkušeben pro testování vodoměrů. Postupem času se okruh aktivit rozšířil do oblasti spotřeby vody v průmyslových aplikacích, měření spotřeby tepla, indikace dodaného tepla v bytech, rozúčtování nákladů na vytápění, regulace a hydraulického vyvážení otopných soustav, dodávek bojlerů, kotlů, kamen a krbů, energetických auditů budov – tedy do oblastí, které komplexním řešením umožňují dosahovat vynikajících výkonových i nákladových parametrů soustav vytápění.

ENBRA vyrábí vodoměry i kachlová kamna

Kromě spolupráce s nejprestižnějšími evropskými a zámořskými výrobci realizuje společnost ENBRA také vlastní výrobu exklusivní řady kachlových kamen, krbových vložek a krbů, ale i diferenčních tlakoměrů, které vyrábí pro největší evropské výrobce hydraulických armatur (DANFOSS, HONEYWELL) a zkušeben pro metrologické ověřování průtokoměrů, kalorimetrických počítadel a teploměrů. ENBRA se řadí k dominantním výrobcům bytových vodoměrů. V rámci komplexnosti poskytovaných služeb provozuje také celostátní síť opraven a autorizovaných metrologických středisek pro ověřování kalorimetrických počítadel a teploměrů, průtokoměrů a vodoměrů.

ENBRA je holdingové uspřádání obchodních firem s plošným zastoupením po celé ČR a sítí zahraničních poboček na Slovensku, v Bulharsku, Polsku a Rusku. Většina z nich provozuje vlastní metrologická střediska. Společnost má zaveden a certifikován systém managementu řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001 : 2009.

ENBRA je členem Asociace montážních firem, zakládajícím členem Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu (ARTAV). Její zaměstnanci pravidelně publikují své poznatky a zkušenosti v odborném tisku a přednášení na odborných konferencích v tuzemsku i zahraničí.

Orientace na využívání obnovitelných paliv

Za dobu své existence prošla ENBRA obdobím, kdy došlo k prudkému skokovému zvyšování cen energií i surovin a následně také rychlý vývoj související legislativy i vztahu společnosti k ekonomickému provozování vytápěcích soustav a ekonomickému hospodaření s vodou.

ENBRA – jako jedna z mála na českém trhu – dokázala pružně reagovat na tento trend a po celou dobu své existence nabízí svým zákazníkům produkty, systémy, řešení a služby, vedoucí k výrazným úsporám energií a vody a dále takové produkty, systémy, řešení a služby, které těchto úspor umožňují dosahovat. Společnost se orientuje v posledním období stále více i na využívání obnovitelných paliv, zejména dřeva, dřevní štěpky a pelet a také na solární systémy a tepelná čerpadla.

Za dobu své činnosti společnost namontovala termostatické radiátorové ventily ve více jak 1 400 domech, ve kterých také hydraulicky vyvážila topné soustavy. Vyrobila a dodala přes 1,3 milionu bytových vodoměrů, ověřila přes 2 mil. vodoměrů a průtokoměrů, opravila přes 700 000 vodoměrů a průtokoměrů a opravila přes 700 000 vodoměrů a průtokoměrů a provedla přes 1 500 000 rozúčtování.

Společnost ENBRA nyní zákazníkům nabízí:

  • Projekční činnost v oblasti topných systémů, systémů chlazení a TUV, solárních systémů
  • Analýzu ekonomiky provozu otopných soustav, přípravy a rozvodu TUV a energetické audity
  • Dodávky produktů od předních výrobců
  • Dodávky kamen, krbových vložek a krbů z vlastní produkce
  • Dodávky zkušeben měřičů tepla a průtokoměrů
  • Komplexní realizaci zakázek (od systémové analýzy, přes projekci až po dodávku a montáž
  • Typová řešení vytápění a přípravu TUV pro malé a střední objekty s využitím alternativních zdrojů tepla
  • Opravy, servis, kalibraci a metrologické ověřování měřičů tepla a průtokoměrů
  • Odborné školení firem v oblasti měření, vytápění a regulace otopných soustav a solárních systémů a soustav přípravy TUV
Profilový obrázek

Autor: Jana Poncarová