fbpx

Prověřený způsob zastřešení: Falcovaná krytina Lindab Seamline0

Falcovaná krytina Seamline je léty prověřený způsob zastřešení, vhodný zejména do horských oblastí a do míst se ztíženými povětrnostními podmínkami (např. exponované fasády, návětrné střešní plochy). Princip falcované krytiny spočívá v souvislých pásech (nebo tabulích) kladených od okapu k hřebeni, spojených dvojitou stojatou drážkou (falcem). Takové spojení zajišťuje nepropustnost spoje, a to i v případě sněhové pokrývky.

Materiál falcované krytiny

Základní surovinou pro drážkovou krytinu LindabSeamline je speciální žárově pozinkovaný svitkový ocelový plech s označením Lindab PLX o šíři 670 mm. Jde o zcela unikátní materiál vyznačující se vysokou životností, stálobarevností a vynikající zpracovatelností. Použitá jemnozrnná ocel je dobře tvárná, i přesto že tloušťka plechu je 0,6 mm. Ocelový plech je žárově pozinkován s několika vrstvami polyesterových ochranných laků. Plech je opatřen ochrannou fólií, která chrání jeho povrch při montáži.

Reklama

Technické údaje falcované krytiny

 • Základní surovina: pozinkovaný svitkový měkký plech tl. 0,6 mm + tl. povrchových úprav
 • Míra pozinkování: 350 g/m2
 • Šíře svitku: 670 (výsledný modul krytiny 600 mm)
 • Mez kluzu: 180 N/mm2
 • Hmotnost: 4,71 kg/m2
 • Maximální délka svitku: 79 m

Povrchová úprava lícové strany (barva dle nabídky):

 1. Pozinkovaná vrstva 350 g/m2 (oboustranně)
 2. Pasivační chemická úprava plechu, bez rozměru (příprava na nanášení organických vrstev)
 3. Dvouvrstvý organický polyesterový lak „HB Polyester 50“ o celkové tl. 50 µm s příměsí polyamidových zrn pro ztužení vrstvy

Povrchová úprava rubové strany (barva modrozelená):

 1. Pozinkovaná vrstva 350 g/m2 (oboustranně)
 2. Epoxidový lak 10 µm

Servis poskytnou LindabSeamline centra

LindabSeamline centrum je označení pro partnerská prodejní místa, která Vám poskytnou veškerý potřebný servis spojený s nákupem, přípravou a samotnou realizací drážkové krytiny. LindabSeamline centra jsou vybavena stroji potřebnými ke zpracování drážkové krytiny PLX – stavěčkou a falcovačkou, a dále potřebným ručním pogumovaným falcovacím nářadím – to vše si můžete v Seamline centru zapůjčit.

Dále jsou Vám zde k dispozici odborní pracovníci – specialisté – proškolení v oblasti zpracování falcované krytiny Lindab PLX, kteří vám mohou díky výpočtovému software střechu navrhnout, spočítat, dále poradí při dalším zpracování krytiny. V LindabSeamline centru jsou samozřejmě k dispozici veškeré vzorky krytiny, katalogy, montážní návody,… Pokud budete realizovat zakázku ve falcované krytině, hledejte u svých prodejců logo Seamline centrum – pomohou vám.

Falcovaná krytina Lindab Seamline ve zkratce:

 • vysoce tvárný plech 
 • krytina vhodná pro historické i moderní budovy
 • bezúdržbová 
 • s dlouhou životností 
 • v široké škále barev

Falcovaná krytina Lindab Seamline: Montážní návod

Krytinu Lindab Seamline je možné zpracovávat ručně nebo strojně. Ručně je vždy třeba řešit detaily v těžko dostupných místech, kde stroj nelze použít. V případě střešních konstrukcí základních tvarů a v případě velkých ploch, lze s výhodou využít nabídky zapůjčení strojní sestavy na přípravu a uzavření stojaté drážky. Výsledný falc je zpracovaný s dokonalostí, která nepřipouští žádné zatékání.

Při zpracování je doporučeno v maximální míře využívat techniku, která je k dispozici v nabídce společnosti Lindab. Kromě úspory času se díky ní dociluje výrazně lepších technických výsledků. K ručnímu zpracování se tak přistupuje výhradně v místech, kde je použití stroje nemožné.

Montážní předpis počítá s různými možnostmi zpracování

Teplotní limit pro strojní zpracování je -5 °C, pro ruční manipulaci je pak stanovena hodnota +5 °C. V základním montážním předpisu Lindab se počítá se zpracováním dvojité stojaté drážky, není však problémem využít plech PLX i pro belgický a německý systém lištových spojů. Je nezbytně nutné počítat s účinky tepelných změn materiálu a osazovat důsledně kluzné příponky, které umožňují pohyb plechového pasu ve směru od hřebene k okapu.

Příčná dilatace je pak přebírána drážkami. Toto pravidlo musí být respektováno i navazujícími spoji, které nesmí bránit plechu v pohybu. Příponky mohou být z pozinkovaného nebo nerezového plechu. Při osazování příponek je třeba počítat s různým působením sání větru na střešní ploše, tudíž proměnné tahové síle působících na příponky.

Řešením exponovaných částí je zahuštění příponek, nebo použití více kotevních přípravků na jedné příponce. Velikost tahových sil je dána částí střešní plochy a výškou budovy. Pravidla pro výpočet tahových sil stanovuje ČSN 73 0035 „Zatížení stavebních konstrukcí“, ze které bylo při tvorbě montážního předpisu čerpáno.

Stavěcí a falcovací stroj: Vysoká kvalita provedení

Stavěcí stroj snadno a čistě připraví na pásech měkkého plechu PLX drážky do potřebného tvaru. Stroj je možno používat v dílně i na stavbě. Falcovací stroj uzavře připravené drážky ve dvojitou stojatou drážku aniž by poškodil povrchovou úpravu plechu. Tyto stroje vám usnadní práci s vysokou kvalitou provedení.

První část strojní sestavy tedy tzv. „stavěčka“ zpracuje svitek do stavu otevřených drážek. Plech je připraven k osazení na střešní plochu. Po položení každého pasu se přichytí příponkami max. po 450 mm po celé délce. Spojení se překrývá dalším pasem a postup se opakuje. Souběžně s kladením se drážky uzavírají příslušným strojem, tzv. „falcovačkou“. Tímto je montáž střešní krytiny PLX ukončena.

Nejčastěji kladené otázky

Jaký volit podklad pro falcovanou krytinu?

Podklad pro krytinu Seamline musí být plnoplošný, únosný a co nejvíce rovinatý. Obvykle je voleno prkenné bednění z důvodů jeho běžné dostupnosti. Alternativou může být záklop z OSB desek nebo různých lisovaných impregnovaných překližek. Výhodou této alternativy je výborná rovinatost a neměnná hustota materiálu. Nehrozí tak nedostatečná přídržná síla kotvení jako v případě dřeva (suk, prasklina, řídké dřevo). Prkenné bednění má naopak výhodu ve své nasákavosti. Případná omezená vlhkost v souvrství může být natažena bedněním a postupně odvětrávána – bednění tak může fungovat v omezené míře jako hydroakumulační vrstva. Jedná se pouze o mezní vlhkostní stavy, které jsou časově omezené a umožňují bezpečné vyschnutí dřeva. Ve skladbě nesmí být vlhkost trvale.

Jaký je důvod použití a počty kluzných příponek?

Příponky obecně slouží k přikotvení plechu k podkladu. Z důvodů teplotních změn a následných změn objemu exponovaných materiálů je třeba řešit možnost pohybu plechu tak, aby nedocházelo k vlnění a postupnému uvolňování kotvících prvků příponek. K tomu slouží kluzná příponka umožňující posun třmenu příponky ve směru drážek (falců) krytiny o cca 3cm. Při prodloužení/zkrácení plechu se pak plech bez odporu posunuje po povrchu podkladu. Část střechy (2 m délky) je vždy osazena pevnými příponkami bez možnosti posunu které fixují pás. Tato „pevná“ zóna se určuje dle sklonu střechy.

V případě potřeby konzultace ohledně zpracování a kotvení krytiny Seamline, seznam Seamline center nebo možnosti zapůjčení strojního vybavení kontaktujte produkt manažera na: stepan.lasek@lindab.com.

Více informací najdete na www.lindabstrechy.czwww.lindab.cz.

Falcová střešní krytina Lindab Seamline (drážková střešní krytina) je lehká, trvanlivá a díky moderním povrchovým úpravám téměř bezúdržbová. Pokládá se z nepřerušeného pásu svitkového plechu. Kromě podélného spoje dvojitou stojatou drážkou není tedy na střeše žádná spára. Mimořádná těsnost krytiny ji tedy předurčuje do těch nejextrémnějších podmínek horských oblastí apod.

Střešní krytina Lindab Seamline je neobyčejně flexibilní a dává tak architektům absolutní volnost. Lze jí ohýbat a překládat, kopíruje všechny tvary a úhly střešních rovin se sklonem již od 3,6°, využívá se dokonce i na opláštění stěn a fasád. Nabízí výběr z 15 barev a  životnost  nejméně 50 let bez nutnosti natírání nebo jiné zvláštní údržby.

Autor: Redakce Nazeleno.cz