Nazeleno.cz – úspory energie, izolace, zdravý životní styl, biopotraviny, ekologie [logo]

DOPORUČUJEME:

Ceny Energie

Najdeme nejlevnějšího dodavatele!

ČEZ Distribuce letos investuje do sítí 11,3 miliardy korun

04. 05. 2011 | Tisková zpráva


Více než 11,3 miliardy korun má letos v plánu investovat do obnovy, oprav a posílení sítí ČEZ Distribuce ze Skupiny ČEZ.  Do výstavby a rekonstrukce by mělo putovat 10,4 miliardy korun, dalších 900 milionů korun si vyžádají opravy. Letošní plán společnost navýšila oproti loňskému roku o 35 milionů korun.

Tyto předpokládané miliardové investice mají za cíl zabezpečit vysoký standard kvality a spolehlivost dodávek elektřiny, dále posílit oblasti s nedostatkem výkonu a tím umožnit připojení nových zákazníků,“ říká generální ředitel ČEZ Distribuce Richard Vidlička.

Miliardové investice letos plynou do strategických staveb, do nákupu nových transformátorů a elektroměrů, dále do vyvolaných staveb zákazníky, do životního prostředí a ekologie a samozřejmě do oprav. 

Účet za solární boom

Za loňský rok a prozatím za ten letošní byla společnost ČEZ Distribuce nucena investovat do technických úprav distribuční soustavy pro připojení fotovoltaických a větrných elektráren celkem 613 milionů korun. Za rok 2010 se jednalo o částku převyšující 530 milionů korun, k březnu 2011 si tyto nucené investice zatím vyžádaly částku 83 milionů korun. Tyto investice jsou další položkou prodražující fungování elektrizační soustavy a promítají se do regulované ceny dodávky elektřiny pro konečné zákazníky.

Nejvýznamnější investice v roce 2011

V západočeském regionu letos společnost dokončí posílení propojení mezi transformovnami velmi vysokého napětí 110 kV Přeštice a Rokycany za 215 milionů korun, které je důležité pro start obnovy rozvodny Přeštice.

Ve východních Čechách letos ČEZ Distribuce zahájí obnovu rozvodny 110 kV Mírovka za více než 300 milionů korun. Jedná se o pokračování v kompletní obnově rozvodny 110 kV, která je klíčovým uzlovým prvkem soustavy a umožňuje vazbu na sousední soustavu PDS EON. Obnova má být ukončena v roce 2014. V Rokytnici nad Jizerou – Dvoračkách se bude letos pokračovat v budování nového kabelového vedení za téměř 90 milionů korun, které umožní záložní napájení transformovny Špindlerův Mlýn.

Na severu Čech patří mezi nejvýznamnější letošní investiční akce jistě výstavba kompaktní polozapouzdřené rozvodny 110 kV a transformovny 110/22 kV Ústí nad Labem Střed za téměř 250 milionů korun. Tato akce umožní po přechodu na unifikované napětí 22 kV dostatečné a spolehlivé napájení centrální části krajského města. Lhostejná není energetikům ani situace na Liberecku, které se v současné době potýká s nedostatkem výkonu. V letošním roce zde ČEZ Distribuce provede soubor investičních akcí v transformovnách vvn/vn Liberec Ostašov, Liberec Jeřmanice,  dále pak na kabelových vedeních vysokého napětí a trafostanicích vn/nn v samotném Liberci. Tato modernizace elektroenergetické infrastruktury, která má posílit soustavu a umožnit nová připojení bude probíhat až do roku 2015. Celková výše investic v roce 2011 vyšplhá k částce 200 milionů korun.

Ve středočeském regionu letos energetici plánují dokončit významnou rekonstrukci technologického vybavení transformovny 110/22 kV Slaný, dále postaví novou budovu rozvodny 22 kV a vše bude převedeno na bezobslužný provoz. Celkové náklady na transformovnu dosáhnou částky 160 milionů korun. I v letošním roce bude pokračovat obnova rozvodny 110 kV Řeporyje, práce jsou rozplánovány až do roku 2014. Celková částka investovaná do obnovy se blíží 450 milionům korun, z toho v letošním roce energetici prostaví 186 milionů korun.

Na Moravě patří mezi nejvýznamnější akce výstavba nové transformovny a rozvodny 110 kV Kletné s vazbou na přenosovou soustavu a transformaci 400/110 kV. Díky výstavbě dojde k významnému výkonovému posílení oblasti Ostravska a umožnění nových připojení odběrů a výroben. V letošním roce dosáhnou náklady spojené s realizací téměř 850 milionů korun.

Společnost ČEZ Distribuce sjednocuje dispečerský systém a investuje do „chytrých sítí“

Investice plynou také do nového systému pro jednotné řízení sítí na úrovni hladiny velmi vysokého a vysokého napětí, který umožní optimalizací řízení sítě v reálném čase a umožní zálohovat dispečerská pracoviště navzájem, což povede k větší míře zabezpečení a možnosti kooperace mezi regiony v případě výpadků elektřiny či živelných pohrom. Systém by měl být dokončen v roce 2013 s celkovými náklady 250 milionů korun, letos energetici investují prvních 106 milionů korun.

Dalších 300 milionů korun si letos vyžádají pilotní projekty AMM a Smart region, které se týkají nasazení prvků sítí nové generace v pilotních částech soustavy, se zaměřením na detailní měření v síti v reálném čase a uplatnění těchto dat pro provoz soustavy. Mezi další úkoly projektů patří optimalizovat spotřebu sítí tak, aby elektřina vyráběná z lokálních a zejména z obnovitelných zdrojů byla spotřebována pokud možno nejblíže místu výroby. Tím jsou minimalizovány ztráty a daný „chytrý region“ se stává soběstačným i v případě nenadálého výpadku nadřazené soustavy.

Investice do distribuční soustavy zajišťují tisíce pracovních míst

S ČEZ Distribucí spolupracuje kromě procesních společností Skupiny ČEZ také více než sedm set projekčních firem a společností realizující stavby. Díky miliardovým investicím do obnovy a posílení distribuční sítě tak může ČEZ Distribuce každoročně zajistit práci až pro dvacet tisíc lidí.

Cílené investice podporují další rozvoj české ekonomiky a vytváří prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionu. Dále mají každoročně zajistit vysoký standard kvality a spolehlivost dodávky elektřiny. Prostřednictvím rozvoje distribuční soustavy mají taktéž umožnit připojení nových žadatelů, kterých rok od roku přibývá. V oblasti ekologie jsou investice zaměřené na snížení ekologických zátěží a ochranu ptactva před popálením. Tyto aktivity zajišťuje ve Skupině ČEZ společnost ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně.

Související články

Tagy: Tiskové zprávy

Jak funguje zadání poptávky:

  1. Zdarma zadáte poptávku po jakékoliv službě či zboží,
  2. vaši poptávku zkontrolujeme a odešleme firmám z daného oboru a lokality,
  3. oslovené firmy vám zpracují nabídku na míru,
  4. nabídky na míru obdržíte přímo do vašeho emailu,
  5. srovnáním nabídek lze ušetřit desítky procent z ceny služeb a zboží.

Ve spolupráci s poptávkovým systémem Poptávej.cz.

 

Nazeleno.cz - vše o úsporách energií