fbpx

Termovize – ukázky z praxe, na co si dát pozor?0

Již několik let se lze ve stavebnictví, tj. na stavbách setkat s termovizními snímky. Systém měření je jednoduchý. Každé těleso vydává tepelné záření (vyjma absolutní nuly 0 K), které můžeme pozorovat. Pořízené snímky jsou na první pohled vždy zajímavé, ale při jejich pořizování a následné interpretaci je nutná znalost problematiky termovize.

Základními pilíři jsou druh a možnosti termovizní kamery (lidově často nepřesně používaný název termokamery) a znalosti práce s tímto přístrojem.

Základní poučky pro práci s termovizní kamerou

  • Některé materiály, ačkoliv se nám zdají transparentní, pro tyto přístroje transparentní nejsou, například sklo se v řadě případů chová spíše jako zrcadlo a tepelné záření nám odrazí. Kvůli tomu často nevidíme studené sklo, ale oblohu nad ním, podobně lze vidět i obrys fotografa, resp. tepelné záření, které tato osoba vydává.
  • Kameru je nutné zacílit co nejvíce kolmo na objekt, který zkoumáme, jelikož při vyšších úhlech bývá měření zkreslené.
  • Lze měřit jen to, co produkuje záření přímo na objektiv kamery, proto lze zapomenout na měření teploty osob za zděnou zdí a podobné věci které často vídáme ve sci-fi snímcích. Pokud se tělesa dotýkají, tak samozřejmě jedno těleso druhému teplo předá a to pak dále vyzařuje. Pokud se tedy někdo dotýká zdi, lze na stěně vidět například místo, kde je teplota vyšší, nikoliv však ruku či obrys tohoto člověka.

Jelikož si tato technika nachází stále větší a větší oblibu, nabízí ji i firma SG Orsil (Isover) v rámci podpory zákazníkům. V rámci probíhající akce navíc můžete získat Průkaz energetické náročnosti budovy nebo právě termovizní měření zdarma.

Zateplujte s jedničkou na trhu a ušetřete vícekrát::

   – dotace od státu v rámci programu „Zelená úspora“

   – zdarma zpracování Průkazu energetické náročnosti budov

   – zdarma zpracování Odborného energetického posudku

   – zdarma snímky termovizí

Příklad 1 –  rohy místnosti

Termovizní měření  Termovize - měření

Na obrázku je vidět především tepelný most vlivem větší plochy ochlazované strany v exteriéru, což způsobí chladnější místo v koutu místnosti v interiéru.

Příklad 2 – hmoždinky

Termovize - měření Termovizní měření

I tepelné mosty skrz hmoždinky na fasádě termovce odhalí (skrz dřík hmoždinky utíká teplo rychleji než před izolant) a omítka je v tom místě teplejší než v okolí.

Příklad 3 – psí výbava

Termokamera - měření

I příroda si ví rady jak zateplit nejlépe, na obrázku je vidět pes a jak dobře mu jeho srst pomáhá. Samozřejmě oči srst již nechrání, a proto mají nejvyšší povrchovou teplotu.

Více informací o speciální nabídce společnosti SG Orsil s měřením termovizí zdarma naleznete zde.

Autor: Komerční sdělení