fbpx

Termovize a diagnostika: bez ní jde zateplování těžko0

Zateplování fasády, výměna oken, instalace kvalitnějšího kotle – všechny tyto činnosti děláme kvůli úsporám energie. Mnohdy ale může nevhodné použití materiálů způsobit spoustu problémů a neočekávaných nákladů. Jak se vyhnout problémům? Pomocí důkladné přípravy a využití diagnostiky!

Vidíte to denně v mnoha reklamních nabídkách i na specializovaných výstavách o úsporách energií. Prezentace všech možných i nemožných způsobů úspor od vysoce účinných kotlů na biomasu, přes solární energii, tepelná čerpadla a řadu dalších zdrojů, až po zateplovací systémy všeho druhu.

Při přehršli specializovaných systémů je jasné, že se vedou kolem výhod či nevýhod jednotlivých druhů zateplovacích systému vášnivé debaty, více či méně podložené konkrétními podklady, měřeními ale také řadou „zaručených informací od známých“ není třeba rozebírat.

Reklama

Termonátěry – pozor na nesprávnou aplikaci

Do kategorie úsporných opatření bychom mohli také zařadit aplikaci termonátěrů a termoomítek, přesto, že jejich princip izolace zdiva je poněkud odlišný. Tyto materiály se jako novinky začínají objevovat nejen na odborných výstavách, ale (což je potěšující) také v pořadech rozhlasu nebo televize. Kamenem úrazu jsou však lidé, kteří tyto materiály předvádějí. Především pouze opakuji informace, které patrně dostali od autora pořadu a o předváděném materiálu nic neví, nebo se snaží v rámci reklamy tyto materiály vylepšit.

Více o izolaci na Nazeleno

   – Dotace na zateplování domů. První informace!

   – Jak správně větrat?

   – Proč je izolace důležitá? Kudy uniká teplo?

   – Zásady energeticky úsporného domu

   – Lidé o zateplování mnoho nevědí

Do pořadu pak přichází řada zcela chybných informací týkajících se technologie zpracování, aplikace a v neposlední řadě také informaci o výrobcích a distribuci. Jako příklad uvedu pořad pana Podlahy z března 2009. Zde uvedená informace o tónováni nátěru běžnými barvivy je sice vzhledem k jednoduchosti barevné úpravy pro laika zajímavá, dochází při ní však k porušení struktury a tím vlastností materiálu.

Podvod s odpadávající fasádou

Tyto materiály je nutno pigmentovat na pigmentovacích dávkovačích, kdy se do základní bílé barvy přikápává doslova po kapkách speciální barvivo tak, aby se docílilo odstínu daného katalogem výrobce nátěrové hmoty.

V minulosti se již na českém trhu objevily firmy, které pod obchodním názvem termonátěr uvedly na trh akrylátovou barvu s keramickým plnivem, která po nanesení do půl roku z fasády odpadla. Tyto podvody není těžké odhalit a v současné době je například pro výrobky dodávané společnosti Polytex Žilina pod obchodním názvem Actin Thermo zpracován certifikovaný systém kvality, který zahrnuje také možnost jednoduchou chemickou cestou ověřit pravost naneseného materiálu.


Termonátěry mohou pomoci, ale nikdy nenahradí 10 nebo 15 cm polystyrénu

Technologie probarvováni je poměrně složitá a míchat tento materiál násadou od smetáku v kbelíku se mi zdá přinejmenším neprofesionální. Termonátěry i termoomítky umí vylepšit energetickou bilanci a snížit tak částečně náklady na vytápění, dokáži posunout svými vlastnostmi rosný bod, ale nikdy nenahradí 10 nebo 15 cm polystyrénu.

Nesmysly vedoucí ke katastrofě a provlhávání stěn

V citovaném pořadu zazněla informace o odstranění tepelných mostů. Není to pravda. Pokud není provedena základní izolace např. ocelových překladů, budou na termovizním snímku viditelné i přes termonátěr. Podobné nesmysly se objevují také v jiných pořadech pro kutily.

Protože se zabývám diagnostikou staveb, přicházím obvykle až je po všem, kdy si zákazník sice splní svou představu, ale mnohdy nedá na rady odborníků a malér je na světě. Mohl bych vyjmenovat celou řadu případu, kdy po základní konzultaci se půl roku nic neděje a pak najednou volá klient se zoufalou prosbou: „Co mám dělat, já jsem vás neposlechl a zdi mi začaly plesnivět“.

Diagnostika staveb aneb dvakrát měř a jednou řež

Současná diagnostika staveb je zaměřena na posouzení staveb před zahájením stavebních prací. Má podstatný vliv na způsob a provádění rekonstrukcí a zejména může ovlivnit rozsah prací. Že se dům nestaví od střechy, ale od základů, ví snad každý. Málokdo však připustí, že právě základy, jejich izolace, odvodnění a další vlivy, mohou mít velmi podstatný dopad na další užíváni domu.

Nechci zde popisovat postup stavebních prací, ale jen upozornit na problémy, které se na stavbách dějí naprosto běžně. Nedávno jsem posuzoval jeden rodinný domek, majitel sice provedl na radu známého drenáž. Scházely mu však revizní a čistící šachty, neboť i tento systém je nutno občas čistit.

Tvrzení, že v domku je sucho vydrželo jen do chvíle, kdy bylo provedeno měření vlhkostí sklepního zdiva a prohlídka ukázala, že domek byl izolován pouze dehtovým papírem s asfaltovým potěrem a vlhkost díky ztrátě izolačních vlastností prostupovala částečně až do podlah v přízemí.


Dům se staví od základů a také izolaci můžete instalovat až po kontrole stávající stavby, jinak hrozí riziko vzniku vlhkostí a posléze plísní

Za tohoto stavu nelze v žádném případě prováděl zateplováni, výměna oken by dokonale tuto stavbu uzavřela a připravila pro růst plísni a dřevokazných hub. Základem je tedy především řádně izolovaná, suchá stavba, kde nejsou tepelné prostupy ovlivněny mokrým zdivem, s dobře fungujícím systémem vytápění a větráni.

Co diagnostika umí a neumí? Termovize od kamaráda nestačí

Ještě dnes se setkávám s nájemníky, kteří z potřeby co nejvíce ušetřit omezí topení a větrání na minimum a velmi se diví, že stěny vlhnou. Neuvědomují si, že 4 osoby v bytě vyprodukují za 24 hodin cca 10 l vody, kterou je nutno někudy odvést. Proto diagnostické metody použité při získáváni základních informací o stavbě mohou do značné míry odhalit nejen chyby ve stavební konstrukci, ale i nevhodný způsob užíváni stavby nebo bytu, nefunkčnost některých důležitých prvků apod.

Pro tuto diagnostiku lze využít celou řadu přístrojů. Základem jsou kamerové systémy pracující v oblasti viditelného a infračerveného záření. Přesto že jde o špičková zařízení, také ony mají svá technická omezení. Jde zejména o nemožnost práce při sněžení nebo dešti, problém bývá často s namrzlou fasádou a zejména s možnosti kolmého snímáni měřených objektů.


Tepelnou ztrátu budov lze dnes snadno změřit speciálními přístroji, např. pomocí termovize

Pro kvalitní termovizní snímky je nutno vybrat nejvhodnější místo a použít stativ. Občas mi zákazník řekne, že mu termovizi udělá kamarád, nebo že mu stačí jen ty „fotky“. Nic proti tomu, pokud jde o odborníka který umí kvalitně nasnímat a posoudit termovizní snímky a je schopen určit také příčinu problému. Pokud to však neumí, nechť tuto práci raději svěří odborníkům.

Není jen termovize

Další skupinou jsou zařízení pro dlouhodobé snímáni dat mikroklimatu budov.Tato zařízení nám poskytují cenné informace z oblasti změn vlhkosti a teploty v závislosti na změnách vnějšího prostředí, což lze zpracovat i graficky. Jednoduše pak můžeme vyhodnotit rychlost ohřevu vnitřních prostor, náběhu topných systému, postup ohřevu vnitřních prostor osluněním a celou řadu dalších informací.


Před zateplováním je vhodné získat dostatečná data o mikroklimatu budov

Diagnostická zařízení tak umožňují ověřit předpoklady chováni stavby či matematické propočty projektantů. O problematice závad stavebních konstrukcí bylo již napsáno mnoho článků, přesto se znovu a znovu objevují tyto nedostatky a bývají způsobeny nejen chybami v projektu, ale často v realizaci, při snaze něco ušetřit, nebo si ulehčit práci.

Mnohdy zákazník ani netuší tyto problémy a začíná je vnímat v okamžiku, kdy se projeví první závady v dokončeném díle a obvykle na reklamace je pozdě. Proto kvalifikované zhodnocení stavu stavby by mělo být základem dalších investic. Lze se tak vyhnout řadě překvapení a nepříjemností, které mohou končit i u soudu.

Autor článku je odborník v oblasti diagnostiky staveb a termovize. Kontakt: inframet(zavinac)centrum.cz, telefon: 721 828 353

Autor: Redakce Nazeleno.cz