fbpx

Partneři sekce

Teplo ze slunečního záření – šetří peníze i přírodu0

Přestože jdou ceny energií stále nahoru, existuje způsob, jak ušetřit. Efektivním řešením je vhodně dimenzovaný solární systém. Jak velká plocha solárních kolektorů je zapotřebí pro čtyřčlennou domácnost? Jaká je v současnosti návratnost investice? Zeptali jsme se odborníka!

Instalace solárních kolektorů, určených zejména pro ohřev vody a přitápění, je velice účinným způsobem, jak se bránit neustále se zvyšujícím cenám za teplo, elektřinu i plyn. Solární kolektory, které přeměňují sluneční energii na teplo, bychom neměli zaměňovat s fotovoltaickými panely, jež vyrábí elektřinu. Princip fungování solárních kolektorů vysvětluje a na řadu dalších dotazů odpovídá Ing. Tomáš Kopecký, jednatel společnosti Barx Energy s.r.o.

Solární kolektory mají účinnost 60–95 %

Jaká je běžná účinnost solárních kolektorů?

Účinnost závisí na mnoha faktorech. I pro jeden kolektor se mění v průběhu dne i roku. Orientačně se pohybuje do 95 %. Vakuové trubicové kolektory mají lepší výkon při teplotách pod 0 °C a v době, kdy není přímé sluneční záření, tedy když je pod mrakem, prší nebo sněží. I když se nám zdá, že v této době slunce nesvítí, vakuový kolektor dokáže vyrábět teplo i z tohoto tzv. difúzního záření. Tyto kolektory lze tedy využít v případě nepříznivých podmínek (v zimě), protože jejich účinnost klesá daleko pomaleji, než je tomu u plochých kolektorů. Ploché sluneční kolektory jsou naopak vhodnější pro aplikace, kde je zvýšená spotřeba energie v letních měsících.

Z m2 solárního pole lze získat 600–950 kWh
Z m2 solárního pole lze získat 600–950 kWh

Obecně lze říci, že účinnost solárních kolektorů se pohybuje v rozmezí 60–95 % při průměrném ročním osvitu, který je v ČR cca 1 000 kWh/m2. Z m2 solárního pole lze tedy získat 600–950 kWh. Celkový energetický zisk ze soustavy bez sezónního zásobníku je však často mnohem nižší, protože taková soustava nedokáže v létě často využít všechnu energii, kterou panely vyrobí.

Jak velkou plochu solárních kolektorů potřebuje běžná čtyřčlenná rodina, pokud s nimi chce ohřívat vodu a přitápět?

Pro ohřev vody a přitápění se běžně dimenzují soustavy 1,5 m2 absorpční plochy na jednu osobu v domácnosti. Tento systém je vhodný především pro ohřev vody, pro 100% pokrytí vytápění může být potřebná plocha až desetkrát větší. Každý solární panel vám ale šetří, proto nabízíme možnost dimenzovat systém podle vašich nároků, který umožňuje pokrytí 10–100 % energetických potřeb. Dimenzování systému je třeba provádět také na základě maximálního prostoru na střeše a také s ohledem na možnost umístění dostatečně velké akumulační nádrže, kterou je možné umístit jak uvnitř budovy, tak do země – například na zahradě.

Solární systém ušetří 10–100 % nákladů na energie

Je možné alespoň orientačně říci, jaká je návratnost investice do solárních kolektorů na rodinném domě pro čtyřčlennou rodinu?

V době, kdy běžela Zelená úsporám, byla návratnost investice 1–3 roky. V současnosti není v ČR politika dotací na solární kolektory a návratnost se tedy pohybuje v rozmezí 5–15 let v závislosti na dimenzování systému a místních podmínkách. I tak může dnes být investice do solárního systému dobrou volbou. Vzhledem k tomu, že se nám neustále zdražují energie – teplo, elektřina i plyn, je dobré se proti tomuto trendu pojistit právě například instalací vlastního zdroje tepla, který ke svému provozu již žádnou energii nepotřebuje.

Solární systém může za rok ušetřit 5 000–60 000 Kč i více
Solární systém může za rok ušetřit 5 000–60 000 Kč i více

Kolik může ušetřit čtyřčlenná rodina, pokud používá solární kolektory k přitápění a ohřevu teplé užitkové vody? Například ve srovnání s elektrickým nebo plynovým kotlem?

Solární systém může náklady na energie ušetřit z 10–100%. V absolutních číslech a při zohlednění současných cenových hladin to pak může být 5 000–60 000 Kč ročně. Pokud ale přihlédneme k trendu zvyšování cen energií z neobnovitelných přírodních zdrojů, může nakonec celková úspora vyšplhat mnohem výš. Slunce totiž neposílá faktury.

V zimním období účinnost solárních kolektorů klesá. Jak doporučujete řešit toto období?

Vakuový solární kolektor funguje i za menšího osvitu, v tom tkví jeho výhoda oproti plochému solárnímu kolektoru. Síla slunečního záření v zimě ale nedokáže 100% pokrýt energetickou potřebu domácnosti. Situaci lze vyřešit instalací akumulační nádrže, která dokáže teplo z léta uchovat a umožní vám použít ho v zimních měsících. Další možností je instalace doplňkového zdroje tepla, jakým je například plynový kotel nebo kotel na tuhá paliva.

Solární kolektory: Vakuové nebo ploché?

Jaké další komponenty kromě solárních panelů potřebujeme, abychom mohli sluneční energii využívat k ohřevu vody a vytápění?

Potřebujeme konstrukční prvky k uchycení panelů na střechu, zeď nebo na jinou vhodnou plochu. Dále akumulační nádrž pro sezónní nebo krátkodobé zásobování teplou vodou, oběhová čerpadla a trubky pro vedení teplonosného média.

V současnosti ale navrhujeme naše systémy jako netlakové, což má mnoho výhod. Takový systém nepotřebuje pro provoz čerpadlovou skupinu (jejíž součástí je separátor vzduchu, omezovač průtoku, hydraulická brzda a pojišťovací ventil), expanzní nádobu, výměníky tepla, ani nemrznoucí směs.

Solární kolektory je třeba vybírat s ohledem na poměr cena – výkon
Solární kolektory je třeba vybírat s ohledem na poměr cena – výkon

U netlakových systémů se zjednodušuje a zkracuje instalace a snižuje celkový počet komponent v systému. Menší počet prvků v systému znamená nižší celkovou cenu, jednodušší a rychlejší montáž, a tím pádem je také montáž levnější. Navíc se tak zvyšuje spolehlivost systému, protože je v něm jednoduše méně prvků, které by se mohly porouchat a které je v budoucnu třeba vyměnit. V případě netěsnosti uniká ze systému pouze voda, ne žádné chemikálie.

Jaké solární kolektory zvolit? Jaký je rozdíl mezi vakuovými a plochými kolektory?

Nejlepší je vakuový solární kolektor, protože vykazuje vysokou účinnost za každého počasí. Plochý kolektor má lepší poměr ceny na 1 m2 absorpční plochy a je vhodnější pro aplikace, kde je zvýšená spotřeba energie v letních měsících. Existuje i plochý vakuový sluneční kolektor, který kombinuje výhody obou předchozích, jeho uvedení na trh připravujeme na příští rok.

Pokud se rozhodujeme, jaký typ kolektoru zvolit, je vždy nutné zhodnotit, k jakému účelu budou kolektory využívány, tedy co a kdy chceme ohřívat. Je nutné řídit se poměrem cena – výkon, aby v době, kdy solární systémy nejsou podporovány žádnou dotací, měla investice do systému přiměřenou návratnost.

Autor: Komerční sdělení