fbpx

Teplárenská společnost Hlinsko dokončila modernizaci centrálního zdroje tepla0

Teplárenská společnost Hlinsko, jejímž majoritním vlastníkem je čistě česká společnost EKO ENERGIE 2002, právě dokončila zásadní modernizaci centrálního zdroje tepla v Hlinsku a udělala další krok ke zdravějšímu ovzduší. Moderní kotel na biomasu má výkon 2,1MW a bude produkovat až 70% tepla z celé teplárny. Od letošního jara je tedy místní teplo vstřícnější k životnímu prostředí a navíc také o poznání levnější.

Teplárenská společnost Hlinsko byla založena v roce 1995. Její základní podnikatelskou náplní je výroba tepla, jeho rozvod a dále všechny související činnosti. Vedle toho poskytuje poradenskou, projekční a stavební činnost při výstavbě nebo rekonstrukci energetických hospodářství.

Reklama

První fázi modernizace centrálního zdroje tepla v Hlinsku provedla společnost s podporou Státního fondu životního prostředí již v roce 2001. „Po této modernizaci se hlavním palivem stal namísto uhlí zemní plyn. Teplárenská společnost Hlinsko za realizovanou investici převzala finanční závazek 16 mil. Kč a dle finančního plánu předpokládá splacení této investice v průběhu následujících 15 let,“ uvedl Václav Pech, jednatel Teplárenské společnosti Hlinsko.

Růst ceny zemního plynu postupem času motivoval Teplárenskou společnost Hlinsko k dalším krokům. Od roku 2002 do roku 2008 vzrostla cena zemního plynu téměř o 100%, z toho za rok 2008 o 30%. Na tuto situaci reagovala společnost pružně a začala budovat zdroj pro výrobu tepla z biomasy. V průběhu roku 2009 byl zpracován a následně realizován projekt ve výši téměř  7mil. Kč. Bylo vybráno pro dané podmínky vhodné palivo – dřevní štěpka, pořízeno potřebné zařízení, zaškolena obsluha a uzavřeny smlouvy na dodávky a skladování paliva. V dubnu letošního roku proběhlo kolaudační řízení a centrální zdroj tepla na biomasu byl uveden do trvalého provozu.

Výrobu tepla tedy nyní v hlineckém centrálním zdroji zajišťují dva plynové kotle LOOS UT 4150 s instalovaným výkonem 4150 KW a jeden plynový kotel s instalovaným výkonem 570 KW, jehož kapacita v současných podmínkách není využívána. Zcela aktuálně byl uveden do provozu zmiňovaný kotel na spalování nekontaminované dřevní štěpky o výkonu 2,1MW, který se po modernizaci stal hlavním zdrojem tepla.

A jaké jsou další výhledy nového centrálního zdroje tepla v Hlinsku? „Letos vyrobíme cca 70% tepla z biomasy. V 1. čtvrtletí roku 2010 jsme ještě museli rezervovat poměrně velké množství plynu, ale od dubna již je kapacita kotle na biomasu zohledněna,“ říká Václav Pech a dodává: „Výrazný pokles nákladů na palivo, kterého je u nového zdroje dosaženo je důležitý pro snížení finální ceny tepla dodávaného koncovému zákazníkovi. Teplo se tedy nyní v Hlinsku vyrábí ekologičtěji a navíc výrazně levněji.“

Autor: Redakce Nazeleno.cz