fbpx

Tepelné izolace – zateplení oken, stěn či stropů0

Většina obyvatel starších domů, kteří topí zemním plynem nebo elektřinou, dnes zaplatí za vytápění svého domu nebo bytu částky pohybující se v desítkách tisíc korun za rok. Výrazný růst cen plynu a vazba jeho ceny na cenu ropy naznačuje, že v budoucnu to bude ještě horší. Co se s tím dá dělat? Můžeme se nějak vymanit ze závislosti na rostoucích cenách energie?

V zásadě existují dvě cesty – snížit spotřebu energie nebo přejít na jiný zdroj. Snížení spotřeby je technicky i ekonomicky elegantnější řešení a pokud to jde, měli bychom mu dát přednost. Přechod na jiný zdroj tepla v sobě totiž nese riziko, že když to udělá dostatečné množství lidí, cena tohoto zdroje se také zvýší.

Únik tepla z domu

V grafech je schematicky znázorněno, kudy uniká teplo ze staršího rodinného domu a z bytového domu. Nejproblematičtější jsou okna; každým čtverečním metrem okna uniká 4× až 10× více tepla než stěnou. Okny je proto dobré zabývat se nejdříve. Největší únik tepla je u starých domů obvodovými stěnami. V přízemních domech je významný také únik tepla stropem.

Reklama

 

Okna

Okna musí propouštět do domu světlo, zajistit vizuální kontakt s okolím, bránit úniku tepla a současně umožnit větrání. Zatím neexistuje způsob jak tyto protichůdné požadavky beze zbytku splnit a okna jsou tak vždy kompromisem. Teplo okny uniká jednak netěsnostmi mezi křídlem a rámem (oknem „táhne“), prostupem tepla skrz skla (skla neizolují, izoluje jen vrstva vzduchu mezi nimi) a prostupem rámem oken (dřevo není moc dobrý tepelný izolant a rámy jsou jen několik centimetrů silné).

Možnosti zateplení oken

Co s tím? Existují dvě hlavní možnosti zateplení:

  • výměna celého okna za okno nové – moderní okna mají kvalitní a těsné rámy a jsou zasklena speciálními izolačními dvojskly (trojskly). Výměnou můžeme snížit tepelné ztráty okny na třetinu
  • Zatěsnění okna a výměna vnějšího skla za izolační dvojsklo – nemusíme nic bourat a nemění se tolik vzhled. Dvojsklo se zpravidla osazuje do speciálního rámečku. V současnosti existuje řada firem, které se tímto problémem zabývají.

Obvodové stěny

U většiny domů uniká nejvíce tepla obvodovými stěnami, obvodové stěny mají relativně velkou plochu. Staré domy mají stěny zpravidla z plných cihel o tloušťce 45cm. Tepelné ztráty takovéto stěny jsou zhruba 5× větší než u stěny z dnes používaných cihel. Pokud chceme opravdu výrazně snížit tepelné ztráty, je nutné stěny izolovat.

 

Materiály pro tepelné izolace

Desky z pěnového polystyrénu (PS) – Polystyren je nejběžněji používaný materiál. Jeho nevýhodou je hořlavost a fakt, že se nepřizpůsobí nerovnostem povrchu. Někdy může vadit i malá propustnost vodní páry, někdy je to naopak výhodné.

Desky z minerální vaty – Jsou lisovány z minerálních vláken pojených organickou pryskyřicí. Tepelné vlastnosti jsou zhruba stejné jako u PS, ale minerální vlákna jsou nehořlavá a díky otevřené vláknité struktuře jsou desky velmi dobře propustné pro vodní páru.

Provedení izolace

Stěny lze izolovat zevnitř nebo zvenku. Vnitřní izolace mají četné nevýhody a u starých domů jsou jen málokdy použitelné.  Největším problémem je to, že vnitřní tepelná izolace končí u rámů oken, u podlahy, stropu a v těchto místech dochází ke kondenzaci vlhkosti. Mohou se objevit plísně a pokud mají stropy dřevěné trámy, mohou hnít. Vnější zateplení je výhodnější, zde je celá konstrukce domu „zabalena“ do izolačního pláště a pokud je izolační vrstva dostatečná, nikde ke kondenzaci vlhkosti nedochází. 

Nejčastěji se setkáme s takzvanou kontaktní izolací; desky izolačního materiálu (PS nebo min. vata) se nalepí na fasádu a opatří se tenkovrstvou omítkou.  Obvyklá tloušťka izolace je mezi 10 až 16cm.

Kontaktní izolaci je možné použít jen na stěny, které jsou zcela suché. Pokud není dokonale provedená hydroizolace a do stěn vzlíná vlhkost, pak je nutné buď obnovit hydroizolaci. Pokud to nelze, je nutné použít izolaci co nejprodyšnější pro vodní páru. To umožňuje takzvaná provětrávaná fasáda, kde je izolace tvořena velmi prodyšnou minerální vatou, která  je zvenku překryta obkladem (cementové nebo plastové šablony). Takováto izolace dokonce dokáže mírně vlhkou stěnu vysušit, protože zvýšení teploty stěny po zaizolování zvýší odpar vody.

Přínosy zateplení

  • Snížení tepelných ztrát. Rodinný dům s přibližně 300m2 stěn z plných cihel o tloušťce 45cm ztrácí stěnami zhruba 22MWh tepla za topnou sezónu. Za plyn pak zaplatíme přibližně 25 000Kč. Pokud zateplíme stěny 16cm tepelné izolace, pak unikne jen 3,8MWh (17 % původní hodnoty) a zaplatíme 4 800Kč.
  • Díky vyšší povrchové teplotě stěn máme lepší tepelnou pohodu a můžeme trochu snížit teplotu vzduchu.
  • Izolované stěny mají velkou tepelnou kapacitu (setrvačnost); v horkém létě, se ani po týdnu veder dům nepřehřívá.

Stropy

Zvláště u přízemních domů má strop poměrně velkou plochu a staré trámové stropy mají jen velmi špatnou tepelnou izolaci (prkna, vzduchová mezera a několik cm škváry). Tyto trámové stropy se dají dobře zateplit vložením minerální vaty mezi trámy. Další možnost, jak snížit tepelné ztráty stropem a navíc získat další obytný prostor, je výstavba podkroví, při níž se izoluje střecha vložením izolace mezi trámy krovu nebo z vnější strany krovu.

Možností izolace domu či bytu je vždy několik. Důležité je dobře zvážit celkové podmínky objektu a soustředit se na místa s největšími ztrátami.

Autor: Redakce Nazeleno.cz