fbpx

Partneři sekce

Tepelné čerpadlo vzduch/voda: Zvládne českou zimu?0

Tepelná čerpadla se již celou řadu let používají k energeticky úspornému vytápění, chlazení a ohřevu vody. Jaké jsou výhody tepelného čerpadla typu vzduch/voda? A poradí si s českou zimou?

Tepelná čerpadla vzduch/voda jsou velmi oblíbená zejména pro své univerzální použití, snadnou montáž, ale také nižší pořizovací cenu oproti jiným typům tepelných čerpadel. Teplo však odebírají z okolního vzduchu, jehož teplota může v zimě poklesnout velmi nízko. Jsou tato čerpadla schopná vytopit dům i při teplotách pod bodem mrazu?

„Tepelné čerpadlo vzduch/voda může ušetřit až dvě třetiny nákladů na vytápění, vstupní investice se tak brzy vrátí.“

Reklama

Tepelná čerpadla typu vzduch/voda odebírají teplo z okolního vzduchu, využívají tedy obnovitelnou energii. Patří tak mezi ekologické zdroje vytápění, ohřevu vody nebo chlazení. Zároveň při svém provozu spotřebovávají malé množství elektrické energie. Teplo odebrané zvenčí předává čerpadlo do vody kolující v rozvodech topné soustavy (odtud označení vzduch/voda). Na druhé straně pak vypouští ochlazený vzduch zpět do venkovního prostoru. Obrácením chodu čerpadla získáme úspornou klimatizaci pro letní období. 

Tepelná čerpadla vzduch/voda topí, chladí a ohřívají vodu

Tepelné čerpadlo vzduch/voda se většinou skládá z vnitřní a venkovní jednotky. Vnitřní část vypadá na první pohled podobně jako běžný ohřívač vody. Vnější část, která nasává venkovní vzduch může být umístěna u domu (nejlépe na jižní straně) nebo na střeše a vypadá většinou jako objemnější krabice. Vnitřní část zajišťuje ohřev topné a užitkové vody. Tepelná čerpadla vzduch/voda však existují i v kompaktním provedení a nabízejí tak spojení obou funkcí v jednom zařízení, které může být v závislosti na typu umístěno buď celé uvnitř, nebo venku.

Vnitřní a venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch/voda značky Danfoss
Vnitřní a venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch/voda značky Danfoss

Některou z variant tepelného čerpadla je v dnešní době vybavena přibližně každá desátá novostavba. Vzhledem ke snadné instalaci jsou tepelná čerpadla vzduch/voda vhodná jak pro nově stavěné domy, tak pro rekonstrukce. Obecně platí, že tepelná čerpadla jsou vhodná zejména pro zateplené stavby s nízkoteplotním topným systémem.

Běžné zimní dny zvládá tepelné čerpadlo vzduch/voda bez problémů

Dnešní moderní tepelná čerpadla typu vzduch/voda jsou schopna zásobovat dům teplem až do venkovní teploty -20 oC a některá dokonce až do -25 oC. V souvislosti s klesající okolní teplotou se však tepelnému čerpadlu snižuje jeho výkon. Vzhledem k ekonomice provozu jsou tepelná čerpadla vzduch/voda navrhována na pokrytí 70 – 90 % tepelné ztráty domu. O zbývající teplo se postará jiný zdroj (tj. bivalentní provoz). Bod bivalence je označení teploty, při které začne tepelnému čerpadlu pomáhat druhý zdroj vytápění. Pro tepelná čerpadla vzduch/voda se bod bivalence pohybuje mezi -3 oC až -5 oC.

Nejčastějším doplňkovým zdrojem tepla bývá elektrokotel, který musí být schopen plně pokrýt tepelnou ztrátu domu v případě extrémně nízkých teplot (pod -20 oC, resp. -25 oC), ve kterých by už čerpadlo nebylo schopno pracovat. Takových dnů naštěstí ve většině lokalit ČR nebývá během zimy mnoho a při správném dimenzování čerpadla by záložní zdroj měl být naplno využíván jen velmi omezeně.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda si s českou zimou poradí
Tepelné čerpadlo vzduch/voda si s českou zimou poradí

Před výběrem tepelného čerpadla vzduch/voda je nutné individuálně posoudit všechny parametry lokality i samotné stavby včetně topné soustavy. Na základě zjištěných údajů by pak mělo být stanoveno nejvhodnější řešení, včetně výkonu tepelného čerpadla a doplňkového zdroje, aby byl provoz spolehlivý a ekonomický.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda přináší řadu výhod

Hlavní výhodou tepelného čerpadla vzduch/voda oproti jiným typům je univerzálnost použití. Instalace je velmi jednoduchá a navíc není potřeba žádat o stavební povolení. Montážní firma jednoduše čerpadlo umístí na připravený podklad a zapojí.

Okolí domu není montáží tepelného čerpadla vzduch/voda nijak dotčeno, protože nedochází k žádným stavebním úpravám pozemku. Tento typ tepelného čerpadla totiž případně ani žádný pozemek ke svému fungování nepotřebuje. Samotný provoz čerpadla je bezobslužný a bezpečný.

Kolik tepelné čerpadlo vzduch/voda ušetří?

Výpočet úspory, kterou nám tepelné čerpadlo vzduch/voda přinese, záleží na mnoha faktorech. Velkou roli bude hrát zajisté lokalita, ve které se náš dům nachází, ale také konkrétní průběh každé zimy. Pro horské oblasti s chladnějšími teplotami nemusí být tepelné čerpadlo vzduch/voda nejlepším řešením, protože zde bude návratnost vynaložených vstupních nákladů většinou delší. Pro níže položené oblasti ČR představuje tepelné čerpadlo vzduch/voda naopak ideální řešení, jak snížit výdaje za vytápění s brzkou návratností vložené investice.

Obecně platí, že tepelné čerpadlo typu vzduch/voda dokáže ušetřit až dvě třetiny výdajů na vytápění a návratnost pořizovacích nákladů se pohybuje kolem 7 let. Předpokládaná životnost tepelného čerpadla je více než 20 let, uspořené náklady na vytápění a ohřev vody tak činí z tepelného čerpadla vzduch/voda zajímavou investici.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda může ušetřit až dvě třetiny nákladů na vytápění
Tepelné čerpadlo vzduch/voda může ušetřit až dvě třetiny nákladů na vytápění

Vyplatí se tepelné čerpadlo vzduch/voda?

Ekonomika provozu a funkčnost tepelného čerpadla vzduch/voda záleží na odborném plánování, správném dimenzování výkonu čerpadla i doplňkového zdroje, na parametrech dané lokality, ale také na konkrétním průběhu zimy. V tomto ohledu jsou také rozhodující faktory odvozené od vlastností domu, roli hraje kvalita zateplení, ale také správné seřízení a provozování topné soustavy.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda zvládne české zimy bez větších problémů a pomoc doplňkového zdroje využije většinou jen několik nejchladnějších dní v roce. S přihlédnutím k nižším pořizovacím nákladům oproti jiným typům tepelných čerpadel, je tepelné čerpadlo vzduch/voda velmi úsporným zdrojem vytápění a zároveň dobrou investicí do budoucna.

Získejte dotaci na tepelné čerpadlo Danfoss

Tepelná čerpadla Danfoss patří mezi nejlepší produkty na našem trhu. Na pořízení tepelného čerpadla ze sortimentu značky Danfoss můžete nyní od energetické společnosti E.ON získat dotaci až 60 000 Kč.

Pro více informací kontaktujte E.ON Poradenské centrum

E.ON Poradenské centrum
F. A. Gerstnera 6, České Budějovice
tel. 387 868 142 (pracovní dny 10 – 17 h)
e-mail: poradce@eon.cz
www.eon.energieplus.cz

Autor: Jana Poncarová