fbpx

Partneři sekce

Tepelné čerpadlo v bytovém domě – nejčastější mýty a předsudky0

Majitelé domů a bytová družstva často z důvodu vysokých nákladů na teplo a teplou vodu zvažují přechod na jiný zdroj vytápění. Nejčastěji je to plynový kotel, největší potenciál však zřejmě skýtají tepelná čerpadla.

Tepelné čerpadlo šetří málo

Tepelné čerpadlo typu vzduch/voda, které se pro vytápění bytových domů nejčastěji používá, dodává teplo obvykle za poloviční cenu oproti starším typům vytápění. Je však nutné jej dobře vybrat, a to s ohledem na celou otopnou soustavu domu. „Při použití nízkoteplotního tepelného čerpadla ve vysokoteplotním otopném systému s radiátory se může stát, že zařízení bude pracovat na hranici svých technických možností. To se pak projeví nižším topným faktorem, a tedy i nižšími úsporami. Pro teploty výstupní vody nad 45 °C ušetří nejvíce vysokoteplotní tepelné čerpadlo,“ uvádí Ivo Zabloudil ze společnosti ENBRA, která se zabývá prodejem, instalací a servisem otopné techniky.

V mrazech zamrzá a netopí

Konstruktéři tepelných čerpadel s tvorbou námrazy samozřejmě počítají, proto jsou moderní tepelná čerpadla vybavena pokročilou technologií odmrazování venkovní jednotky. Většina tepelných čerpadel je navíc vybavena dalším zdrojem tepla – nejčastěji elektrickým kotlem. Takže i kdyby samotné tepelné čerpadlo zamrzlo, spíše než významným poklesem teploty v objektu se to projeví méně výhodným provozem záložního zdroje tepla. Aby ale k tomuto jevu nedocházelo, testují renomovaní výrobci řádně svá zařízení v severských zemích s drsným klimatem.

Reklama

Součástí rekonstrukcí panelových domů bývá také přechod na lokální zdroj tepla. Důvodem jsou totiž často vysoké ceny tepla z centrálního zásobování (i když už se to začíná pomalu měnit k lepšímu). Bytová družstva se nejčastěji rozhodují pro vlastní plynový kotel, dobrou službu však může udělat i tepelné čerpadlo. (Foto: Thinkstockphotos.com) 

Tepelné čerpadlo v mrazech nedodává dostatečně teplou vodu

Tepelnému čerpadlu se snižující se teplotou nízkopotenciálního zdroje výkon opravdu klesá. Například kvalitní tepelné čerpadlo o jmenovitém výkonu 11 kW má při teplotě venkovního vzduchu −20 °C topný výkon 9,23 kW, je tedy na přibližně 84 % svého jmenovitého výkonu. Při instalaci tepelného čerpadla je tudíž obvykle instalován i další zdroj tepla, který pokryje odběrové špičky v nejmrazivějších dnech. Podle odborníků by při správném návrhu soustavy bivalentní zdroj neměl dodat více než 5 % celoročně dodaného tepla. Finančně náročnější provoz elektrokotle se tedy na celoročních nákladech na teplto a teplou vodu příliš neprojeví.

Tepelné čerpadlo a hluk

Pokud je instalováno zařízení od renomovaného výrobce a nedojde k chybnému umístění venkovní jednotky, pak s hlučností nebývají problémy. „Chybná instalace venkovní jednotky, projevující se větší hlučností, je například mezi dvěma protilehlými stěnami nebo v rohu,“ sdělil Zabloudil. Během chladného zimního období je potřeba více topit a k čerpání tepla z okolního chladného vzduchu je potřeba více energie, kompresor tepelného čerpadla v zimě tedy skutečně pracuje intenzivněji. Hlučnost kvalitních tepelných čerpadel však ani během zimního období nepřevyšuje již ve vzdálenosti jednoho metru hladinu, která odpovídá běžnému hovoru. Dobře umístěné a kvalitní tepelné čerpadlo své okolí v zimě nadměrným hlukem neobtěžuje.

Tepelné čerpadlo je drahé

Někteří zákazníci omezují výběr tepelného čerpadla podle pořizovací ceny. Je nutné si však uvědomit, že zařízení kupujete pouze jednorázově, ale účty za energie budete platit opakovaně. Majitelé domů by si přesto měli investici do vlastního zdroje tepla pečlivě zvážit a oslovit pouze kvalitního dodavatele technologií, který zákazníkovi nezapře ani další možné výdaje nebo případné problémy. Úspory, které lokální zdroj tepla přinese, ovšem daleko převyšují náklady na jeho každoroční servis. Navíc životnost kvalitních tepelných čerpadel se zpravidla pohybuje zcela jinde než doba jejich ekonomické návratnosti.

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi