fbpx

Tepelné čerpadlo – vytápějte levně a ekologicky0

Tepelné čerpadlo patří k nejúspornějším a ekologickým zdrojům tepla. Využívá totiž energii z okolního prostředí, která je zdarma a je jí vždy dostatek pro všechny. Tepelné čerpadlo může levně vytápět váš dům, ohřívat vodu a některé typy mohou v létě i chladit. 

Tepelné čerpadlo je elektrické zařízení, které umožňuje získávat teplo z okolního prostředí, a to pak předává otopné vodě. Na stejném principu funguje i obyčejná lednička, jenom obráceně. Ta předává teplo ze svého vnitřku do výměníku na zadní straně.

Až 75% potřebné energie využívá tedy tepelné čerpadlo zdarma z okolního prostředí. Pro zbylých 25% je samozřejmě zapotřebí elektřiny. Výhodou však je, že z každé spotřebované kilowatthodiny elektrické energie získáte několik kilowatthodin tepla. A právě proto je tepelné čerpadlo tak úsporné zařízení – každou kWh dodané elektřiny dokáže přeměnit až na několikanásobek kWh tepla, kterým pak vytopíte dům nebo ohřejete teplou vodu. Při správném navržení tepelného čerpadla můžeme mluvit dokonce až o pětinásobku. Poměr spotřebované elektřiny a vyrobeného tepla se nazývá topný faktor tepelného čerpadla a je základním ukazatelem jeho efektivity – má označení COP.

Domácnost, která vlastní tepelné čerpadlo, může navíc využívat dvoutarifní sazbu elektrické energie a mít tak elektřinu ještě výrazně levnější. Tepelné čerpadlo lze zpravidla také snadno připojit k domácí solární elektrárně. Vytápět a ohřívat vodu je tak možné zcela zdarma a čistě z obnovitelných zdrojů energie.

Teplo ze vzduchu, země nebo vody

Podle toho, odkud tepelné čerpadlo tepelnou energii využívá, se tato zařízení rozdělují na několik typů:

  • Tepelné čerpadlo vzduch-voda využívá teplo z okolního vzduchu, které pak předává otopné vodě. Jedná se o často používaný a také poměrně levný typ tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo vzduch-voda má obvykle vnější jednotku, kterou je dobré umístit na nějaké odlehlé místo s dobrým prouděním vzduchu a vnitřní jednotku instalovanou v technické místnosti domu. 
  • Tepelné čerpadlo typu země-voda pracuje s tepelnou energií země. Tento typ potřebuje pro svou činnost hloubkový vrt nebo zemní kolektor. Ve srovnání s předchozím typem je o něco dražší, protože stavba vrtu nebo kolektoru představuje navíc další investici. Jedná se ale o nejefektivnější a z hlediska provozu také nejúspornější typ tepelného čerpadla. Tato varianta je vhodná pro novostavby, kdy je možné spojit instalaci kolektoru (výkopy a další zemní práce) se samotnou stavbou.
  • Tepelné čerpadlo voda-voda dodává teplo z okolní vody – třeba ze studny, z vodních ploch na pozemku nebo z vodního toku. K instalaci takového tepelného čerpadla jsou ale nutná povolení všech dotčených orgánů. V domácnostech proto není jeho instalace tak častá, jako u předchozích typů.

Kompaktní jednotka tepelného čerpadla topí i ohřívá vodu

Jak už jsme zmínili, tepelné čerpadlo může topit, ohřívat vodu a v letních měsících také chladit interiér.

Chlazení pak probíhá dvěma způsoby:

Chlazení s podlahovým vytápěním – tepelné čerpadlo dokáže ochladit prostor pomocí podlahového vytápění až o 3 oC, což je ve většině případů zcela dostačující.

Chlazení za pomoci fancoilu – pokud například vytápíte prostor pomocí radiátorů, máte možnost chlazení též, a to pomocí fancoilu. Takovéto chlazení lze využít například pro podkrovní pokoje a chladit lze dokonce i na velmi nízkou teplotu. Tento způsob chlazení je srovnatelný s klasickou klimatizací. Fancoily lze použít v kombinaci s podlahovým vytápěním i radiátory.

Velkou výhodou tepelných čerpadel je jednoduchá regulace. Můžete ho zpravidla ovládat vzdáleně třeba pomocí tabletu nebo telefonu nebo integrovat do systémů chytrých domácností.

S financováním mohou pomoci dotace

Tepelné čerpadlo obvykle představuje vyšší počáteční investici, která se však díky jeho úspornému provozu vrátí v horizontu jednotek let. Přesná doba ekonomické návratnosti tepelného čerpadla, ale vždy závisí na konkrétním případě, správnosti navržení tepelného čerpadla a dalších faktorech.

S financováním nákupu tepelného čerpadla mohou pomoci i dotace. Na jeho pořízení je možné využít programů Nová zelená úsporám nebo Kotlíkové dotace. Druhý zmiňovaný program bude opět k dispozici od začátku příštího roku a podle nyní dostupných informací bude možné získat státní příspěvek na tepelné čerpadlo s ohřevem vody ve výši až 130 000 Kč. 

Autor: Komerční sdělení