fbpx

Partneři sekce

Tepelná čerpadla: Instalace v praxi0

Chcete ušetřit na vytápění? Uvažujete o pořízení tepelného čerpadla? Jak vybrat správný typ? Jak probíhá instalace tepelného čerpadla? Zeptali jsme se odborníka a přinášíme vám konkrétní příklady instalací!

Tepelná čerpadla se stále více dostávají do popředí zájmu zákazníků, kteří hledají technologii zaručující v současnosti, ale i budoucnosti nízké provozní náklady za vytápění a ohřev teplé či bazénové vody.

Zeptali jsme se pana Ing. Jiřího Plačka ze společnosti Buderus, jaké zkušenosti má tato firma v oblasti výběru a instalace tepelných čerpadel?

Ve spolupráci technických specialistů značky Buderus s montážními firmami se realizovala řada instalací pro zákazníky, kteří neváhali a rozhodli se investovat do tohoto moderního zdroje vytápění. V mnoha případech využili systémové nabídky řešení, kvality tepelných čerpadel Logafix se systémem vzduch-voda a Logatherm se systémem země-voda značky Buderus.

Tepelná čerpadla: Konkrétní příklady instalací

Můžete nám představit a popsat konkrétní instalace a systémy s tepelnými čerpadly Buderus?

Rád bych představil například instalaci tepelných čerpadel ve víceúčelovém objektu v Humpolci. Vytápění a ohřev teplé vody je zajištěno kaskádou dvou tepelných čerpadel Logafix WPL 150 AR se systémem vzduch-voda ve venkovním provedení. Model Logafix WPL 150 AR je dvoukompresorové tepelné čerpadlo se dvěma samostatnými chladivovými okruhy.

Kaskáda pracuje ve čtyřech stupních, každý o výkonu cca 7,5 kW. Kompletní řízení celého systému je zajištěno regulačním přístrojem WPM 2006 plus, který ovládá okruh pro ohřev teplé vody se dvěma zásobníky WPS 500 a třemi otopnými okruhy s akumulačním zásobníkem PSP 500. V zásobnících jsou osazeny jako záložní a bivalentní zdroj energie elektrické topné patrony. Pro zajištění snadné montáže a z hlediska estetické funkce byly na jednotlivé okruhy použity rychlomontážní čerpadlové skupiny včetně rozdělovače a sběrače.

Víceúčelový objekt v Humpolci
Víceúčelový objekt v Humpolci

Vnitřní instalace zásobníků teplé vody WPS 500 a akumulačního zásobníku PSP 500
Vnitřní instalace zásobníků teplé vody WPS 500 a akumulačního zásobníku PSP 500

Tepelná čerpadla Logafix WPL 150 AR
Tepelná čerpadla Logafix WPL 150 AR

Další zajímavou instalací je kaskáda tří tepelných čerpadel Logafix WPL 220 AR pro výrobní závod firmy TRUMF v Dolním Újezdě u Lipníka nad Bečvou. Na konci roku 2009 došlo k rekonstrukci dvou menších kotelen pro vytápění a ohřev teplé vody administrativní části budovy a budovy se sociálním zázemím zaměstnanců.

V loňském roce prošla rekonstrukcí hlavní kotelna pro vytápění výrobních prostor. Při výměně zdroje tepla byly  staré ocelové teplovodní kotle nahrazeny kombinací tepelných čerpadel se systémem vzduch-voda a plynových kondenzačních kotlů. Zdrojem tepla pro nízkoteplotní  systém s otopnými tělesy v kombinaci se vzduchotechnikou je kaskáda tří tepelných čerpadel Logafix WPL 220 AR.

Jako záložní a druhý zdroj tepla jsou použity dva úsporné nástěnné kondenzační kotle Logamax plus GB 112-43. Celkově je po areálu v jednotlivých lokálních kotelnách instalováno pět tepelných čerpadel Logafix WPL 220 AR, akumulační zásobníky, zásobníky na teplou vodu, čtyři kondenzační kotle Logamax plus GB112 a regulace Logamatic řady 4000.

Optimálně navrženou rekonstrukcí celého tepelného hospodářství a použitím tepelných čerpadel pro vytápění nízkoteplotního otopného systému došlo ve výrobním závodě ke značným úsporám energií. Z kladné reakce zákazníka víme, že rekonstrukce proběhla bez problémů a bez vlivu na výrobní procesy firmy.

Tepelná čerpadla Logafix WPL 220 AR
Tepelná čerpadla Logafix WPL 220 AR

V řadě případů nejsou použita pouze tepelná čerpadla Logafix WPL se systémem vzduch-voda. Stále častěji jsou našimi zákazníky využívána i tepelná čerpadla Logatherm WPS se systémem země-voda či voda-voda, která jsou vyráběna ve Švédsku.

Další zajímavou aplikací je vytápění bytového domu se šesti bytovými jednotkami v Choraticích u Děčína tepelným čerpadlem Logatherm WPS 43. Zdrojem primární energie pro tepelné čerpadlo je podzemní voda přiváděná na set voda-voda WWS 43 s deskovým oddělovacím výměníkem.

Jako bivalentní a záložní zdroj tepla pro tepelná čerpadla je použit elektrokotel. Díky poměrně vysoké teplotě čerpané podzemní vody je tepelným čerpadlem dosahováno vysoké hodnoty topného faktoru a tím i významné úspory provozních nákladů pro uživatele bytového domu. 

Bytový dům v Choraticích u Děčína
Bytový dům v Choraticích u Děčína

Tepelné čerpadlo Logatherm WPS 43
Tepelné čerpadlo Logatherm WPS 43

Tepelná čerpadla značky Buderus sníží vaši spotřebu energií

Co můžete říci závěrem?

Myslím si, že cena energií do budoucna rozhodně klesat nebude. Půjde pouze o to, jak mnoho budeme na energii pro vytápění a ohřev teplé vody závislí. Výše uvedené instalace s tepelnými čerpadly Logatherm se systémem země-voda a Logafix se systémem vzduch-voda jsou jednou z možností, jak elegantně a účinně snížit svou závislost na dodavatelích energetických surovin.

Značka Buderus vám v oblasti tepelných čerpadel může nabídnout síť vyškolených montážních a servisních firem, která pokrývá celou republiku. Více informací o možnostech, jak dosáhnout významných úspor energií a o tepelných čerpadlech značky Buderus naleznete na internetových stránkách www.buderus.cz, nebo se můžete obrátit na tým technické podpory na telefonní číslo +420 272 191 105.

Autor: Komerční sdělení