fbpx

Technologie Schüco 2º koncept: Brzy v praxi0

Schüco 2º koncept, tak zní označení pro zcela nový, energeticky efektivní, udržitelný a architektonicky propracovaný systém inteligentního opláštění budov od společnosti Schüco, světové jedničky v oboru. Tento unikátní, univerzálně použitelný a nadčasový koncept opláštění budov, určený prioritně pro novostavby, je založený na 2 základních energeticky proaktivních komponentech: pohyblivých funkčních vrstvách (tepelně izolační, stínicí, fotovoltaické) a na termoaktivních stěnových prvcích. Adaptabilita jednotlivých funkčních vrstev vůči vnějšímu a vnitřnímu prostředí vede k maximální energetické efektivnosti budovy.

Reklama

Multifunkční koncept 2º ztělesňuje následující funkce: tepelnou izolaci, chlazení a ventilaci s akumulací tepla, zastínění, zajištění bezpečí a soukromí i produkci energie. Vůbec první referenční objekt, městský dům se 6 apartmány, založený na technologii Schüco 2º koncept, je právě dokončován u jezera Schlei nedaleko severoněmeckého města Schleswig. Dům bude v praxi schopen uspořit přibližně 80 % energie požadované na vytápění, chlazení či klimatizaci.

V návaznosti na uvedení inteligentního opláštění budov Schüco 2º koncept do praxe byla zahájena i sériová výroba. Detailně bude celý koncept 2º představen na veletrhu BAU, který se ve druhé polovině ledna 2011 uskuteční v Mnichově

Jádro konceptu: Adaptabilní funkční vrstvy

Hlavní 2 konstrukční komponenty systému Schüco 2º koncept představují: adaptabilní funkční vrstvy (izolační, stínicí, fotovoltaická) a termoaktivní stěnové prvky.

Systém pohyblivých funkčních vrstev je v projektu navržen tak, aby co nejlépe čelily externím a interním klimatickým podmínkám a aby naplnily požadavky uživatele budovy. První zmiňovaná, izolační vrstva, se vysouvá před skleněný profil v případě zvýšeného požadavku na tepelnou izolaci, bezpečí a soukromí. Je-li stínicí element otevřený, dosahuje hodnota propustnosti tepla U panelem Schüco 2º koncept o rozměrech 2.500 x 2.500 mm 0,60 W/m2K. Je-li izolační vrstva zavřená, resp. aktivní, dosahuje hodnota propustnosti tepla U hodnot nižších než 0,5 W/m2K.

Za teplých slunečných dní zase vysoce výkonná stínicí vrstva zajistí nižší požadavky na chlazení vzduchu a klimatizaci. 35% transparentnost stínicí vrstvy navíc poskytne dobrý průhled do exteriéru, takže i když je zavřená, je skrze ni vidět ven. Aktivována může být i při povětrnostních podmínkách dosahujících až 30 m/s.

Poslední, fotovoltaická vrstva, je založena na technologii tenkovrstvé fotovoltaiky Schüco ProSol TF, která kromě možnosti instalace vertikálně na všechny světové strany, neboť je schopna efektivně využívat i difuzní světlo, přináší přirozený vzhled a homogenní strukturu. Vyprodukovaná energie může být následně využita přímo v objektu, nebo ji lze prodat do distribuční sítě.

Termoaktivní stěna: Zpětné získávání tepla i chlazení

Druhý nejdůležitější energeticky efektivní prvek konceptu Schüco 2º koncept reprezentuje termoaktivní stěna / termoaktivní stěnové prvky. Role termoaktivní stěny spočívá jednak v hybridní ventilaci se zpětným získáváním tepla a v nočním chlazení, dále pak v pasivní ventilaci založené na materiálech s fázovou změnou. Díky schopnosti těchto materiálů akumulovat teplo a zároveň ochlazovat vzduch je snížen požadavek na dodatečnou klimatizaci.

Funkčnost jednotlivých vrstev i termoaktivní stěny je řízena a kontrolována elektronicky jednak přes centrální kontrolní panel anebo prostřednictvím dílčích panelů nainstalovaných přímo u jednotlivých elementů. Systém umožňuje výběr z několika nastavitelných režimů provozu, vždy s důrazem na naplnění individuálních požadavků uživatele a přizpůsobení se vnějším klimatickým podmínkám.

Městský dům na severu Německa: Závěrečná fáze výstavby

První referenční objekt realizovaný s využitím modulů Schüco 2º koncept, který je v současné době dokončován v severoněmeckém městě Schleswig v příjemném prostředí jezera Schlei, byl výzvou jak pro architekty, projektanty, stavaře, tak také pro společnost Schüco, neboť tento průkopnický projekt městského domu byl naprojektován a uveden do výstavby ještě před zavedením nové technologie Schüco 2º koncept do sériové výroby.

 Adaptabilní a pohyblivé funkční vrstvy u realizovaného projektu tvoří: skleněná, tepelně-izolační a stínicí vrstva. Fotovoltaické elementy přírodní barvy s vysokým leskem a bílé panely termoaktivní stěny jsou na fasádě nainstalovány na pevno. Kombinace pevných a pohyblivých elementů, které jsou navíc různobarevné s rozdílnou strukturou, vytváří zajímavý dynamický vzhled zapadající do přirozeného životního prostředí u Baltského moře.

Dům se Schüco 2º konceptem splňuje hodnoty pasivních domů

Městský rodinný dům přináší výrazné snížení energetických požadavků na topení, chlazení a klimatizaci. Při průměrné roční spotřebě energie na vytápění 15 KWh/m2 se referenční objekt v podstatě dostává na hodnoty uváděné u pasivních domů, avšak tento projekt navíc značně snižuje náklady na primárně spotřebovanou energii.

Dům bude díky velkému množství prosklených panelů umístěných především na jižní, západní a východní straně vybaven dostatkem přirozeného denního světla a navíc bude schopen generovat více energie, než kolik sám spotřebuje, a to pomocí tenkovrstvých fotovoltaických panelů umístěných na fasádě i prostřednictvím 36 panelů nainstalovaných na střeše. Přebytek vyprodukované energie bude odváděn do lokální sítě. Z ekonomických i environmentálních důvodů bude objekt napojen na městský topný systém. 

Informace o systému Schüco 2º koncept i o referenčním objektu naleznete na: www.schueco.de/2degrees

Kompletní informace o firmě Schüco naleznete na: www.schueco.cz

Autor: Redakce Nazeleno.cz