fbpx

CNG se uplatňuje v MHD: Každý osmý autobus je na plyn0

CNG předpovídají odborníci velkou budoucnost. Se svou nízkou cenou a malým množstvím emisí při spalování by větší uplatnění CNG v dopravě mohlo přinést čistší vzduch do našich měst. Jsou takové vyhlídky reálné? Jak jsme na tom s využitím CNG coby pohonné hmoty v České republice? Kolik autobusů na stlačený zemní plyn brázdí české silnice?

Které palivo očekává v příštích letech svůj největší boom? Odpověď je jednoduchá: CNG! Velkou budoucnost CNG předpovídají téměř všichni automobiloví experti. A důvodů pro to není málo: nízká cena, dostupnost, ekologičnost i bezpečnost. Přesto ale rozvoj CNG v dopravě v Česku zatím zaostává za možnostmi, které toto palivo nabízí. Jak to tedy s CNG u nás je a s čím lze počítat do příštích let? Jak jsme na tom s využitím zemního plynu v MHD?

„V současnosti jezdí v ČR cca 2 000 vozů na zemní plyn, do 10 let by to mělo být asi 400–450 000.“

Reklama

CNG neboli Compressed Natural Gas je klasický zemní plyn stlačený na 20–30 MPa a v souvislosti s alternativními pohony je vyzdvihován právě díky svým neopomenutelným přednostem. Svědčí o tom i fakt, že na stlačený zemní plyn jezdí ve světě již 11,1 milionů vozidel, v Evropě (podle údajů NGVA), je to již více než 1,1 milionu a z toho téměř 60 000 autobusů.

Alternativní pohony

   – Přestavba vozu na CNG: Vyplatí se?

   – Ekologická MHD v českých městech? Utopie

   – Chevrolet Volt: máme dost elektřiny?

   – Biopaliva: Posel ekologie nebo hladomoru?

   – EURO 5: Zdraží emisní limity automobily?

Ekologické autobusy bez zplodin? To dokáže CNG

Jedním z hlavních argumentů pro CNG je ekologická stránka věci. Život ve městech lidem ztěžuje a zkracuje znečištěné ovzduší, na němž se nemalou měrou podílí právě doprava. V ČR patří doprava a domácnosti k největším znečišťovatelům ovzduší. Ve výfukových plynech vozidel na CNG je ale škodlivin o mnoho méně než u vozů na ropná paliva – naprosto eliminována je zde kouřivost a výskyt pevných částic, výrazně snížené je i množství oxidu siřičitého a uhelnatého a množství oxidu uhličitého je menší až o 30 %.

Pohony na zemní plyn dokonce produkují o 50 % méně prachových částic, než stanovuje norma EURO V (platná od podzimu 2009). Navíc je u plynových motorů až o 50 % nižší úroveň hluku. Z toho plyne, že větší rozšíření vozidel na CNG by do našich měst mělo přinést více klidu a méně škodlivin. Můžeme se ale na reálnost těchto vyhlídek spolehnout?

Počet vozů na CNG v České republice stále roste
Počet vozů na CNG v České republice stále roste

Jak jsme na tom s CNG v České republice?

V prosinci 2009 u nás bylo registrováno celkem 2 000 CNG vozidel. „Česká republika ve využívání zemního plynu v dopravě hodně zaspala. Autobusy u nás tvoří 14 % ze všech registrovaných CNG vozů, to je 270 autobusů. Ze všech nově registrovaných městských CNG autobusů za rok 2009 bylo téměř 13 % těch na CNG pohon, “ říká Markéta Schauhuberová, manažerka České plynárenské unie. A jak jsou na tom jinde ve světě? „V poměru počtu všech CNG vozů dnes činí podíl autobusů ve světě jen asi 2,5 %, v Evropě dokonce 5 %. Velké počty autobusů má například Rusko, kde jejich počet dosahuje 35 000, Ukrajina, Japonsko nebo USA,“ dodává.

Přitom důvodů pro používání CNG autobusů není málo. Jedním z nich je i významné ekonomické hledisko. „Autobus na zemní plyn poskytuje provozovateli úsporu 2–3 Kč na palivu za každý ujetý kilometr a to už je zajímavé číslo, “ říká Schauhuberová. Při využívání CNG tedy může provozovatel poskytovat dopravu stabilně levněji a to i přes rostoucí ceny ropy.

Stávající a plánované stanice CNG do roku 2010
Stávající a plánované stanice CNG do roku 2010. Zdroj: www.cng.cz

Ekologická autobusová doprava na zemní plyn se v Čechách rozmáhá spíše v menších městech „Menší města, která se snaží ušetřit a nemají tak velké rozpočty, si tyto autobusy rychle pořizují, u velkých měst je ale několik překážek. Mimo jiné i to, že plyn se nedá odnést v kanystru,“ uvádí Markéta Schauhuberová.

V letošním roce plánují investovat do nákupu nových CNG autobusů např. v Přerově či Táboře, rozšířený vozový park již provozují v Karlových Varech, Ostravě či ČSAD Semily. „Podle průzkumu by tyto autobusy ve svém městě uvítalo 88 % obyvatel a přes 64 % těch, co autobusy na CNG již zakoupili, uvažují o jejich dalším nákupu,“ dodává.

Praha a Brno – zde se autobusy na CNG neujaly

Jak jsou na tom s ekologickou dopravou velká města jako Brno nebo Praha? V těchto dvou městech se autobusy na CNG prakticky nevyužívají. „V Praze jezdí 2 příměstské CNG autobusy, uvnitř města ani jeden,“ říká Schauhuberová. Město však v loňském roce schválilo nákup dalších vozidel a Pražské služby tak plánují zavedení zhruba 14–18  vozidel s pohonem na CNG. Toto číslo by však z hlediska ekologie zřejmě mělo být mnohem vyšší. Praha ani Brno neplní národní ani evropské imisní limity a CNG autobusy jsou čistější než naftové EURO V. Za překračování imisních limitů hrozí dokonce České republice sankce ze strany Evropské komise.

První autobus na CNG v ČR - Lahti 402/CZ-B
První autobus na CNG v ČR – Lahti 402/CZ-B. Zdroj: http://blog.galerie-autobusu.cz

Jako nevýhoda se může zdát vyšší pořizovací cena autobusů na zemní plyn. Zde je ale dopravním podnikům pro městskou a příměstskou dopravu poskytována dotace. „V ČR lze získat na nákup nového CNG autobusu dotace od Ministerstva dopravy ČR, z regionálních operačních programů a od plynárenských společností. Tyto dotace by měly plně pokrýt rozdíl ceny mezi CNG autobusem a autobusem na naftu,“ informuje za ČPU Schauhuberová. Výše dotace se odvíjí od velikosti a typu autobusu a to zhruba od částky 600 000 korun.

S ohledem na životní prostředí se snahy pro zvýhodnění vozů na zemní plyn soustřeďují i na úsporu nákladů při provozu. ČR má nulovou spotřební daň na zemní plyn do konce roku 2011 a až poté nastane postupný narůst do roku 2020, kdy se srovná na hodnotu danou EU.

CNG – palivo budoucnosti

Mezi prvními průkopníky CNG autobusů u nás byl od roku 1995 dnes již neexistující ČSAD Bus Ústí nad Labem s filiálkou v České Lípě se svým vozem Lahti 402/CZ-B. Tyto první CNG autobusy byly u nás vyráběny Škodou LIAZ Mnichovo Hradiště se spoluúčastí finské firmy Lahden Autokori OY. Roku 1997 byl pak tento typ vůbec prvním provozuschopným CNG autobusem na našem území, dočkal se však pouze 4 kusů.  Pokračováním těchto ekologických počinů pak byly přestavby Karos řady 700  na CNG pohon. V současnosti jsou u nás na trhu české vozy SOR EKOBUS Libchavy, Karosa Citelis, TEDOM 123 G či Irisbus Iveco Vysoké Mýto.

EU rozvoj automobilové dopravy na CNG podporuje
EU rozvoj automobilové dopravy na CNG podporuje

Evropská unie roli CNG v dopravě stále intenzivněji podporuje a s jeho rozšířením do budoucna počítá. „EU dala v rámci Bílé knihy dopravní politiky členským státům cíl – náhradu 20 % kapalných PHM za alternativní pohony do roku 2020. Z těchto 20 % má být nejméně 10 % nahrazeno stlačeným zemním plynem. Lze odhadnout, podle nárůstu vozidel za rok, že by u nás mělo v roce 2020 jezdit okolo 400–450 000 vozidel na zemní plyn a spotřeba zemního plynu jako PHM by se v té době mohla pohybovat okolo 800 mil. m3,“ upřesňuje plány EU Markéta Schauhuberová.

Jaký podíl z tohoto počtu mají ale tvořit autobusy, Evropská unie nestanovuje. Můžeme tak pouze doufat, že dopravné podniky v příštích letech vsadí na ekologickou a především ekonomickou kartu a CNG autobusy se do našich měst rozjedou v hojnějším počtu.

Autor: Redakce Nazeleno.cz