fbpx

CNG: Kolik stojí přestavba vozu? Vyplatí se?0

CNG neboli stlačený zemní plyn je vedle vodíku, LPG nebo elektřiny dalším alternativním pohonem automobilů. Chcete jezdit na stlačený zemní plyn? Kolik stojí přestavba auta na CNG? Vyplatí se tato investice? Kolik stojí CNG a kde najdeme čerpací stanice?

CNG je zkratka znamenající Compressed Natural Gas, česky stlačený zemní plyn. Jedná se o jednu ze tří alternativních pohonných hmot, které roku 2001 prohlásila Evropská komise za potenciálně schopné nahradit klasická motorová paliva z více než 5 %; vedle CNG to jsou také biopaliva a vodík.

„Pokud byste si nechali za 60 000 Kč přestavět motor na CNG, tak při ceně 29 Kč za litr benzínu a 23 Kč za kg plynu se investice vrátí za necelých 8 let.“

Aktualizace: V roce 2020 už moderní přestavby vozů na LPG stojí výrazně méně. Nejlevnější LPG systémy se dají pořídit i za 19 tis. Kč. Výhodou moderních LPG úprav je přitom úspora až 50 % nákladů na provoz při zachování původního výkonu motoru. Auto na plyn navíc produkuje minimum emisí a je zproštěno placení silniční daně.

Reklama


Zemní plyn můžeme popsat jako hořlavou plynnou směs bez barvy a zápachu, tvořenou především metanem [CH4] (kolem 90 %) a etanem [C2H6]. Díky tomu, že ve srovnání s ostatními fosilními palivy při spalování uvolňuje nejméně oxidu uhličitého [CO2] na jednotku energie a také nejméně sirných a dusíkatých škodlivin, je zemní plyn považován za relativně „čisté“ palivo, přestože samotný metan podporuje skleníkový efekt dvacetkrát více než CO2.

Alternativní pohony automobilů

   – Opel HydroGen4: Budoucnost patří vodíku

   – Vodíkový pohon: Alternativa ropy?

   – 7 alternativ benzínu: Na co budeme jezdit?

   – Hybridní vozy nebo LPG? Nahradí benzín?

CNG a LNG: Co je co?

Pro pohon motorových vozidel se zemní plyn používá ve dvou formách: zkapalněný při -162°C (liquefied natural gas – LNG) nebo stlačený při 20 a více MPa (CNG). Používání LNG má proti CNG některé výhody, zejména delší dojezd vozidel; manipulace s ním je však pro jeho extrémně nízkou teplotu složitější a nákladnější a klade i vyšší konstrukční nároky. Více je proto rozšířen CNG, na nějž se v tomto článku zaměříme.

Jak již bylo naznačeno, CNG je zemní plyn stlačený pod tlakem 20 a více (22, 25) MPa, což je přes 200 atmosfér. To může znít nebezpečně, ale systém CNG jako relativně nová technologie podléhá mnohem přísnějším standardům než klasický palivový systém, takže je ve skutečnosti odolnější. Nádrže jsou  vybaveny ventily, které brání přetlakování nebo výbuchu. Dalším aspektem jsou rozdílné fyzikální vlastnosti paliv – zemní plyn vzplane při cca 600°C, benzín už při cca 200°C. Kromě toho je zemní plyn lehčí než vzduch a při úniku se prostě rozptýlí, zatímco tekutá paliva zůstávají vyteklá na místě, kontaminují půdu a mohou způsobit požár.

Předělání auta na CNG stojí v průměru 60 000 Kč
Předělání auta na CNG stojí v průměru 60 000 Kč

Auto na CNG: Vyplatí se?

Jaká vozidla mohou jezdit na CNG? Nejlépe taková, která za tím účelem byla vyrobena (viz tabulka). Zájemci o toto palivo si však nemusí hned kupovat nové auto. Stlačený plyn mohou využívat také vozy s klasickým zážehovým motorem, kde bude CNG spalován podobně jako benzín. Je možné benzínovou nádrž nahradit (jednopalivový systém), nebo doplnit (dvoupalivový systém). Přestavba tkví v přidání vysokotlaké nádrže na CNG, nejčastěji do kufru, a nového vstřikování. Stojí v průměru 60 000 Kč. U vznětových motorů je situace složitější, jejich odlišná povaha brání přímo nahradit naftu plynem a je nutné přestavět celý motor, což je málo výhodné a prakticky se to nedělá.

Vozy na CNG prodávané v Česku:

Osobní auta
Dodávková auta
Citroën Berlingo 1,4i CNG
Citroën Berlingo 1,4i 800 kg
Citroën C3 1,4i CNG
Fiat Doblo 1,6 Natural Power
Fiat Doblo Cargo Van 1,6 Natural Power
Fiat Multipla 1,6 Natural Power
Fiat Panda Natural Power
Fiat Punto Van 1,2 Natural Power
Opel Combo Tour 1,6 CNG
Opel Combo 1,6 CNG monovalent plus
Opel Zafira 1,6 CNG
Renault Kangoo 1,6 CNG
Renault Kangoo 1,6 CNG
VW Caddy
VW Touran

Přestavby se týkají především těchto modelů: Škoda Fabia, Favorit, Felicia, Forman, Octavia, Pick up, Renault Laguna, Mégane, Scénic. Na jiných typech a podrobnostech je třeba se dohodnout s firmou, která přestavby na CNG provádí, v Česku jich je několik a lze je vyhledat na internetu. Spočítat si, kdy a kolik při používání CNG ušetříte a za jak dlouho se vám vrátí investice do přestavby, můžete na těchto webových stránkách http://www.cng.cz/cs/informace_pro_zajemce/kalkulacka/. Tamtéž naleznete ceny CNG v Česku (vždy k prvnímu dni v měsíci). Pohybují se od 21 do 25 Kč za kg, resp. od 15 do 18 Kč za m3. Návratnost investice se počítá na roky, v závislosti na ročně najetých kilometrech (čím více, tím lépe).

Například: máte Fabii, která ve městě spotřebuje 8 litrů Naturalu na 100 km, a jezdíte s ní denně do 15 km vzdáleného zaměstnání (což je ročně asi 7 500 km). Pokud byste si nechali za 60 000 Kč přestavět motor na CNG, tak uvážíme-li cenu 29 Kč za litr benzínu a 23 Kč za kg plynu a rovněž významně nižší spotřebu plynu na 100 km, investice se vám vrátí za necelých 8 let. Kdybyste však najeli ročně dvakrát více km, bude to již méně než 4 roky.

Ceny CNG se pohybují od 15 - 18 Kč za jeden m<sup>3″></a><br />Ceny CNG se pohybují od 15 – 18 Kč za jeden m<sup>3</sup></p><h2>Jak jezdit na CNG a kde ho „tankovat“?</h2><p>Jaké jsou<strong> provozní vlastnosti při využití CNG</strong>? Stlačený plyn má oktanové číslo 130, čili je podstatně odolnější proti samovznícení než benzín s běžným oktanovým číslem kolem 95, motor je tedy méně náchylný ke „klepání“. <strong>CNG </strong>se lépe než benzín mísí se vzduchem a rovnoměrněji plní válce, což je k motoru šetrnější. Také má lepší startovací vlastnosti v zimě. Je nicméně přirozené, že <strong>optimálního provozu s CNG dosáhne motor primárně konstruovaný pro CNG</strong>, zatímco u původně benzínového motoru je účinnost o něco nižší.</p><p><strong>Jak se CNG tankuje</strong>? Plnění se může provádět dvěma způsoby – rychlým a pomalým, přičemž oba odebírají běžný plyn z plynovodní sítě. V tzv. <strong>rychloplnící stanici </strong>je tento plyn po sušení a vyčištění pomocí kompresoru uskladněn v zásobnících pod tlakem 30 MPa, odkud je pak čerpán do nádrže vozidla. Plnění trvá několik minut, srovnatelně s tankováním kapalných paliv. Na rozdíl od nich se ale načerpaný plyn počítá na kilogramy, anebo na m<sup>3</sup>, přičemž 1 kg ≈ 1,4 m<sup>3 </sup><strong>CNG </strong>(nestlačeného).</p><p class=
Stanice CNG v České republice v roce 2009. Zdroj: www.cng.cz

Na tomto místě je vhodné zdůraznit možná banální zásadu, že CNG je možné plnit pouze do nádrže na CNG, která je na konstruována na potřebný tlak. Rozhodně nelze plnit CNG do nádrže na LPG! Takový omyl může vést k roztržení nádrže a těžkým zraněním či škodám na majetku.

Protože rychloplnící stanice nejsou zatím bohužel vždy po ruce, lze si za několik desítek tisíc korun pořídit stanici pomaluplnící (ofic. ozn. VRA – Vehicle Refueling Appliance). Ta plyn odebíraný ze sítě pomocí kompresoru čerpá přímo do nádrže vozidla. Proces ovšem trvá mnohem déle, řádově hodiny.

Bezpečnost plnění je zajišťována řadou pojistek. Práce ve vysokotlakém prostředí vyžaduje přesně padnoucí hubici a otvor do nádrže – v Evropě se setkáme se dvěma normami, NGV1 a „italskou“, pro jejich kompatibilitu je nutné použít adaptér.

Jednou z nevýhod CNG je řídká síť čerpacích stanic
Jednou z nevýhod CNG je řídká síť čerpacích stanic

Výhody a nevýhody CNG

V čem je CNG lepší než benzín nebo nafta?

  • Levný provoz. Na počátku roku 2010 stál 1 m3 plynu mezi 15 a 18 Kč, zatímco odpovídající 1 l benzínu o více než 10 Kč více.
  • Minimální znečištění. Spalování CNG produkuje jen velmi málo CO2 a téměř žádné jedovaté zplodiny. Nedochází ke kontaminaci prostředí únikem paliva. Vozy na CNG nemají problém plnit současná i budoucí emisní kritéria a lze do budoucna předpokládat jejich státní podporu.
  • Větší bezpečnost. Systémy CNG podléhají přísným standardům, při nehodě plyn kontrolovaně unikne do atmosféry.
  • Vyšší oktanové číslo. CNG je šetrnější k motoru a jeho chod je plynulejší a kultivovanější.
  • Nemožnost krádeže paliva. CNG nelze jednoduše vyčerpat z nádrže jako benzín.

Ovšem najdeme i řadu nevýhod, které způsobují, že dosud je CNG v Česku marginálním palivem.

  • Vysoké pořizovací náklady. Nový automobil na CNG stojí obvykle o několik desítek tisíc korun více než tentýž nebo podobný model na klasické palivo. Stejně tak přestavba vozidla na CNG stojí v průměru 60 000 Kč. Návratnost investice se tak počítá na několik let, a to při intenzivním ježdění.
  • Krátký dojezd. Na jednu standardní nádrž CNG činí obvykle jen asi 200–250 km. Tento nedostatek nemají vozy s dvoupalivovým systémem, kde se dojezdnost CNG jen přičítá k dojezdnosti na benzín; výhody CNG se tím však relativizují. Rovněž nové vozy přímo stavěné na CNG mohou mít dojezdnost podstatně delší, i přes 500 km. Nabídka modelů však není příliš široká (viz tabulka).
  • Velmi řídká síť plnících stanic. V Česku je jich v současnosti pouze 21 (viz mapa), což v kombinaci s nízkou dojezdností zásadně CNG znevýhodňuje. Řešení v podobě vlastní pomaluplnící stanice je opět investicí v řádu mnoha desítek tisíc korun.
  • Menší užitná hodnota. Zejména u přestavovaných vozů zabere obvykle nádrž na CNG značnou část úložného prostoru a také zvýší hmotnost vozidla, čímž klesá přípustná hmotnost užitná.
  • Přísnější bezpečnostní kritéria. Vyšší bezpečnost je vykoupena přísnějšími podmínkami pro garážování a servis, i když ne tak přísnými jako třeba pro LPG. Může se v budoucnu změnit (k lepšímu).

Za povšimnutí stojí, že problémy jako jsou vysoké pořizovací náklady, krátký dojezd a řídká síť stanic plynou právě z malého rozšíření CNG – vozy na CNG jsou vzácnějším a tedy dražším zbožím a poptávka po CNG stanicích je zatím zřejmě příliš malá. V ČR se nicméně plánuje navýšení počtu CNG stanic na 100.

Celkově lze říci, že CNG je perspektivním (a na mnoha místech světa zcela běžným) palivem, na jehož masovější šíření však u nás ještě čas nedozrál. Jeho hlavní „konkurent“, LPG, prozatím vítězí díky mnohem širšímu zázemí a jednoduššímu a levnějšímu pořízení.

Autor: Jana Poncarová