fbpx

Svět v roce 2050: Naprosto soběstačná města0

Soběstačná města: příjemný život pro miliony lidí

Nové technologie a objevy ženou designéry kupředu. Cílem soběstačných měst budoucnosti je nejen poskytnout pohodlné bydlení pro všechny své obyvatele, ale i otevřít oči všem, kteří nevěří, že nový pohled na stavění by v budoucnu mohl řešit spoustu negativ současných měst.

Co nového by tato města měla přinést? Jsou to především:

1. Využití obnovitelných zdrojů energie.

2. Menší dopravní zácpy a znečištění ovzduší pomocí rychlého přepravního systému.

Reklama

3. Robustní systém pro řízení povodňových rizik, využívání dešťové vody a recyklace odpadů.

4. Zvýšení celkové lesní plochy s větším množstvím zelených zón.


Město budoucnosti s nízkými emisemi skleníkových plynů. Zdroj: http://www.sba-design.eu/

Nic pochopitelně nejde ale zcela bez problémů. Překážkami, které rozvoji soběstačných měst brání, je ještě mnoho. Největší z nich je asi přístup politiků a vlád, které těmto budoucím otázkám věnují podle urbanistů nedostatečnou pozornost. Kromě toho tu visí ještě několik technických otazníků ve formě dostupnosti velkého množství pozemků pro nová města, či pochopitelně dostupnost finančních prostředků. Zdali se takových měst dočkáme, je tedy zatím ve hvězdách.

Autor: Jana Poncarová