fbpx

Svět v roce 2050: Naprosto soběstačná města0

Future City aneb Město budoucnosti

Současná velkoměsta čelí řadě výzev. Vzhledem k tomu, že podle očekávání bude ve městech v příštích dvou desetiletích žít celých 60 % obyvatel, je na místě otázka: Jak to všechno bude fungovat? Města, která se postupně rozrůstají, zažívají jasné prostorové, sociální environmentální problémy a jejich překvapivě rychlý růst tyto otázky mnohdy vůbec neřeší. Vyplouvají na povrch problémy spojené nejen s nedostatkem prostoru, ale i chatrným zdravím obyvatel či nedostatkem pracovních míst. Přitom všem zároveň slyšíme stále o hrozbách klimatických změn a globálního oteplování.

„Města budoucnosti by neměly trápit dopravní zácpy a smog z automobilů díky moderní přepravě.“

Reklama

Jak bychom tedy mohli žít jinak, lépe? Jak by mohla vypadat udržitelná budoucnost? Prostřednictvím správného plánování a zaměření na všestranný rozvoj velkých měst bychom podle zprávy OSN s názvem Stav světových měst 2008-09 mohli dosáhnout divů. Řešením jsou udržitelná města. Představujeme města pro 21. století!

Future City aneb Město budoucnosti

Tvůrcům z SBA Design pod rukama vyrostlo město, které je neobyčejné především svými velmi nízkými emisemi skleníkových plynů. Zasazeno je do čínské provincie Hainan, kde zaujímá plochu 176,2 čtverečných kilometrů. Čína totiž v rámci svých programů usiluje o zvýšení energetické účinnosti a ochrany životního prostředí snížením emisí a využíváním obnovitelných zdrojů.


Město budoucnosti od SBA Design. Zdroj: http://www.sba-design.eu/

Město, které by mělo využívat především solární a větrnou energii, je promyšleno nejen po stránce environmentální, ale i co do stránky sociální. Tvůrci nezanedbali naplánovat i jeho fungování v rámci pracovního a rodinného života a eko-turistiky. Důležitou charakteristikou města je interakce města a venkova, zajímavý je i plán „Osobní rychlé přepravy“ (PRT), která by měla splňovat všechny náročné nároky na přepravu v rámci i za hranice velkoměsta.


Městu budoucnosti nechybí zajímavé architektonické projekty. Zdroj: http://www.sba-design.eu/

Autor: Jana Poncarová