fbpx

Partneři sekce

STUDIE: Termocitlivé kamery FLIR chrání sluneční elektrárnu0

Jedním z nejvýznamnějších solárních parků ve Španělsku je sluneční elektrárna Abertura. Představuje investici ve výši přes 225 milionů EUR. Pro ochranu obvodu o délce 9 km zde bylo instalováno 27 termocitlivých kamer FLIR se SW analýzou obrazu. Jak technologie FLIR funguje?

Solární elektrárnu Abertura spravuje společnost Vector Cuatro, která je lídrem v oblasti poradenství pro strategické a finanční investice do solárních parků ve Španělsku. V současnosti Vector Cuatro spravuje a/nebo dohlíží na fotovoltaické elektrárny o celkové instalované kapacitě téměř 90 MWp. Společnost se podílí na celkovém procesu podpory, projekce, výstavby, financování a zprovoznění fotovoltaických instalací pro třetí strany.

„Termocitlivé kamery FLIR mají příznivý poměr nákladů na instalaci a provozních nákladů.“

Vývoj a stavba solární elektrárny Abertura představoval obrovský projekt,“ vysvětluje pan Escalada, jednatel skupiny Vector Cuatro. Existuje několik hrozeb pro instalace této velikosti. Zejména riziko krádeže, a to nejen fotovoltaických panelů, ale také – vzhledem k obrovské síti kabelů – mědi. Elektrárnu je však potřeba chránit nejen proti krádežím. Musíme rovněž chránit potenciální zloděje a další narušitele proti nim samotným. Součástí objektu solární elektrárny je totiž několik instalací vysokého napětí. Lidem, kteří sem vniknou neoprávněně, hrozí vážné poranění s možným následkem smrti.

 Termocitlivé kamery FLIR hlídají jednu z největších slunečních elektráren ve Španělsku
Termocitlivé kamery FLIR hlídají jednu z největších slunečních elektráren ve Španělsku

 „Ochrana obvodu o délce téměř 9 kilometrů není snadný úkol,“ říká pan Escalada. „Během dne trvale pracuje na objektu fotovoltaické elektrárny tým 4 až 5 osob, a proto je riziko narušení relativně malé. V noci je však situace zcela odlišná. Ačkoliv máme zkušenosti z jiných elektráren, které spravujeme, elektrárna Abertura byla první, kde jsme mohli sami zvolit nejvhodnější způsob zabezpečení. Ostatní elektrárny totiž spravuje společnost Vector Cuatro až od okamžiku, kdy již byly bezpečnostní systémy vybrány.“ 

Ochrana sluneční elektrárny: Termocitlivé kamery

Společnost Vector Cuatro zkoumala několik možností ochrany solární elektrárny Abertura. Konvenční bezpečnostní kamerové systémy CCTV (technologie uzavřených televizních okruhů) s halogenovými nebo infra přísvity, trvalou přítomnost fyzické ostrahy, pasivní infra bariéry a termocitlivé kamery. Po důkladném vyhodnocení každé varianty si vybrala termocitlivé kamery z mnoha důvodů:

  • Vzhledem k  okolí elektrárny nemůže být v noci osvětlen celý obvod objektu. Navíc instalace a údržba osvětlení je finančně nákladná a současně vede ke spotřebě velkého množství energie.
  • Infra přísvity jsou rovněž finančně nákladné a zdaleka neumožňují stejný dosah jako termocitlivé kamery – je nezbytné instalovat více kamer a s tím souvisí také vyšší náročnost na stavební připravenost.
  • Za nejlepší řešení nepovažuje ani plot, přestože je instalován po celém obvodu elektrárny. Plot je navržen tak, aby obsahoval velké otvory pro průchod zvěře. Přestože by byl plot bez otvorů, bylo by nutno na něj nainstalovat detektory proti jeho přelezení, prostřihu nebo nadzdvižení a následně kamerami CCTV s infra přísvity ověřovat zdroj poplachu.
  • Využití trvalé fyzické ostrahy na objektu, která je značně finančně náročná, také není optimální.

Termocitlivé kamery FLIR spolehlivě upozorní dispečink o pohybu kolem solárního parku
Termocitlivé kamery FLIR spolehlivě upozorní dispečink o pohybu kolem solárního parku

Termocitlivé kamery FLIR: Nízké celkové náklady

Pro ochranu elektrárny pomocí termocitlivých kamer FLIR se Vector Cuatro rozhodla na základě důkladné kalkulace celkových pořizovacích nákladů, které se skládají z nákladů na instalaci a samozřejmě zejména z provozních nákladů.

Pro ochranu obvodu objektu o délce 9 kilometrů jsme nainstalovali 27 termocitlivých kamer FLIR: dvě VSR-6, šest SR-19, pět SR-35 a dvanáct SR-50, jež tvoří prostorovou perimetrickou ochranu obvodu celé fotovoltaické elektrárny. Další dvě termocitlivé kamery FLIF SR-100, upevněné na polohovatelné hlavici byly instalovány zvlášť jako doplněk k tomuto řešení. Společnost Vector Cuatro rovněž objednala dvě náhradní jednotky, které mohou být instalovány, jestliže dojde k poruše u jedné z termocitlivých kamer. Dosud jsme je nemuseli použít.

Vnitřní perimetrická prostorová ochrana objektu

Princip vnitřní perimetrické prostorové ochrany je docela jednoduchý. Všechny kamery jsou umístěny podél obvodu objektu na samostatných sloupech. Využíváme software FLIR Sensors Manager s algoritmem pro analýzu videa umožňujícím detekci potencionálního narušitele střeženého obvodu, v němž jsme si definovali chráněnou zónu. Jestliže narušitel překoná čáru, kterou jsme si nastavili ve video analýze, dojde ke spuštění poplachu.

Termocitlivé kamery FLIR zaznamenají jakýkoliv pohyb kolem solární elektrárny
Termocitlivé kamery FLIR zaznamenají jakýkoliv pohyb kolem solární elektrárny

Začne blikat výstražný optický hlásič a spustí se akustický alarm. Operátorovi se automaticky zobrazí náhled na kameru, která poplach spustila, a může určit, zda se jedná o falešný poplach, jenž je vyvolán např. zvěří. Jestliže se jedná o skutečný poplach a narušitele neodradí světelná nebo akustická signalizace, operátor vysílá bezodkladně hlídku, která dorazí na místo během několika minut.

Instalace vnitřní perimetrické prostorové ochrany objektu

Podél obvodu je instalováno 25 kamerových bodů. Na každém kamerovém bodu je instalována termocitlivá kamera, optický a akustický hlásič narušení a elektrická skříň. Obraz a data z kamer jsou přenášena na Mini Server FLIR. Všechny signály jsou převáděny pomocí Mini Serveru na TCP/IP. Po síti Ethernet jsou data přenášena na dispečink.

Na stejné lokální síti (LAN) je připojen počítač s nainstalovaným SW FLIR Sensors Manager, který zobrazuje záznam z kamer a umožňuje rovněž nastavení nezbytných pravidel pro poplachy.
Na dispečinku jsou připojena záznamová zařízení FLIR systémů do LAN a nepřetržitě zálohují všechna data z kamer s dostatečnou kapacitou pro ukládání záznamu po dobu 15 dní. Poté se data přepisují.

Operátor při spuštění alarmu vidí náhled na kameru, takže pozná, kdy se jedná o falešný poplach
Operátor při spuštění alarmu vidí náhled na kameru, takže pozná, kdy se jedná o falešný poplach

Termocitlivé kamery: Preferované řešení

Jsme velmi spokojeni s termocitlivými kamerami,“ říká pan Escalada. „Jedná se o finančně efektivní řešení a současně nepotřebujeme velký objem stavebních prací. Řešení má během provozu velmi nízkou spotřebu energie. Srovnám-li tento systém s jinými, které používáme v dalších námi provozovaných elektrárnách, mohu pouze konstatovat, že je jednoznačně nejvýhodnější. Prakticky nezaznamenáváme žádné falešné poplachy a jsme schopni chránit celý obvod objektu pouze jedním operátorem.“

Na závěr pan Escalada dodáva: „Jsme rozhodnuti, že v dalších elektrárnách, které budeme stavět, zcela jednoznačně zvolíme stejné řešení. A pokud bude nutno nahradit systém zabezpečení ve stávajících elektrárnách, bude použito také řešení s termocitlivými kamerami.“

Záznamová zařízení FLIR uchovávají data z termocitlivých kamer po dobu 15 dní
Záznamová zařízení FLIR uchovávají data z termocitlivých kamer po dobu 15 dní

Technologie FLIR dodává společnost ABBAS

Systém FLIR je velmi dobře aplikovatelný i na zabezpečení solárních systémů menšího rozsahu, které se realizují v České republice. Společnost ABBAS, a.s., má zkušenosti z podobných projektů a je distributorem technologií FLIR v České republice.

Společnost ABBAS, a.s., je specializovaný dodavatel bezpečnostních a slaboproudých systémů. Zabýváme se návrhem, dodávkami a montáží systémových řešení pro oblast elektrické zabezpečovací signalizace, CCTV, systémů elektrické požární signalizace, ACS, evakuačních rozhlasů a strukturovaných kabeláží. V případě, že máte zájem o detailní informace o produktech FLIR nebo máte zájem o návrh konkrétního řešení, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt:

ABBAS, a. s.
Edisonova 5, 612 00 Brno
Tel.: 602 777 999
E-mail: abbas@abbas.cz
Web: www.abbas.cz

Autor: Komerční sdělení