fbpx

Stres: Zvládněte ho po celý rok i o Vánocích0

Stres v práci, stres spojený s Vánocemi, stresové situace v rodině. Číhá to na nás ze všech stran. Stres má negativní dopad na naše zdraví. Můžeme se mu ale v dnešní době vyhnout? Podívejte se, jak zvládnout stres a dejte mu konečné sbohem!

Pojem stres pochází ze starého francouzského slova „estrecier“, což znamená přinutit nebo nutit, a je odvozeno od latinského „stringere“, které znamená utahovat nebo stlačovat. Z toho je patrné, že stres může vznikat, když jste vystavení vnějším silám nebo tlakům. Stres současně může zapříčinit pozitivní (!) nebo negativní závislost na vlivu vnějších sil. Většinou je však tento pojem spojován s něčím negativním a je tedy chápán jako pocit úzkosti nebo tísně.

„Nenechte se zmást – stres  způsobují i události, které jsou obecně považovány za pozitivní.“

Reklama

V zásadě existují dva základní zdroje stresu – vnější a vnitřní. Vnější stresové faktory vycházejí z okolností vašeho života; jsou utvářeny vaším zaměstnáním či studiem, nebo životem v rodině. Vnitřním zdrojem stresu jste vy sami – způsob, jak přistupujete k řešení problémů, charakter osobnosti, temperament i úroveň sebeovládání.

Přírodní alternativy na Nazeleno.cz

   – Přírodní kosmetika: Jak ji poznat?

   – Oblečte se bez chemikálií

   – Trpíte alergiemi? Zkuste šetrný textil!

   – Čaj: Chrání zdraví a dobře chutná

Jaké stresové faktory na nás působí z vnějšku?

Každý je v průběhu svého života nucen čelit různým stresujícím situacím. Mezi ty nejnáročnější patří traumatické zážitky (např. povodeň, válka, dopravní nehoda, znásilnění). Takové případy vyvolávají extrémní stres jak v průběhu události, tak po ní.  V životě se člověk setká s různými stresujícími událostmi, které nemusí být vyloženě traumatické, ale mohou být tak silné, že naruší jeho osobní rovnováhu.

Stres do jisté míry způsobují i některé životní situace, které jsou běžně vnímány jako pozitivní. Mezi takové události patří například sňatek, usmíření se s někým blízkým, příchod nového člena do rodiny, osobní úspěch, nebo dokonce dovolená a prázdniny. Stresovou událostí jsou také Vánoce, ovšem dnes, kdy před těmito svátky všichni jako šílení shánějí dárky v přecpaných obchodech není ani divu. Už dávno to nejsou ty kýžené svátky klidu a míru.

Typ A
Typ B
Celkové chování
Neustále v pohybu Mírný pohyb
Netrpělivost Klid
Napjatý výraz ve tváři Uvolněný výraz ve tváři
Hlučný smích Jemný smích
Nespokojenost s postavením v práci Spokojenost se svým postavením
Soutěživý – v práci, při hře, při sportu Vyhýbá se situacím, při kterých se soutěží
Často si stěžuje Zřídka si stěžuje
Řeč
Rychlá a hlasitá
Pomalá a tichá
S kolísáním a důrazy
Jednotvárná
Energický projev, výrazná gestikulace
Klidný projev, gestikulace nevýrazná
Okamžitě odpovídá
Odpovídá až po chvíli
Odpovídá přímo a stručně
Odpovídá obsáhle
Řeč a vyjadřování druhých se snaží urychlit
Pozorně naslouchá
Řeč druhého často přerušuje
S odpovědí čeká, než druhý domluví

U lidí, kteří jsou svým založením blíž typu A (viz tabulka), je větší pravděpodobnost výskytu stresu a koronárních nemocí. Naproti tomu osobnosti typu B jsou méně  náchylné k srdečnímu infarktu, ale může jim zase scházet energie potřebná k plnění každodenních úkolů. Dokážete sebe, členy své rodiny nebo své přátele zařadit do jedné z těchto dvou kategorií?

Každodenní frustrace

Frustrace je pouze reakcí na stres. Možná už jste si na vlastní kůži prožili tzv. den „blbec“, kdy se nic nedaří. Někdy stačí ke stresové situaci skutečně málo. Poláme se vám pračka, řidič autobusu vám zavře dveře před nosem, kamarád/ka nedorazí na smluvenou schůzku, už podruhé vám volá otravný a neodbytný prodejce s „neopakovatelnou“ nabídkou, zjistíte, že vás kolega v práci pomlouvá, stále vám nepřišlo objednané zboží. A tak bychom mohli pokračovat ještě dlouho.


Jedním z častých zdravotních problémů souvisejícím se stresem je migréna

Základním předpokladem pro život s minimálním stresem je i čisté prostředí, kde máte dostatek životního prostoru, nízká hladina hluku a přiměřená okolní teplota. Bohužel, průměrný obyvatel této planety je nucen žít v přelidněném a znečištěném prostředí s přemírou hluku. V tom, jak člověk zvládá každodenní situace, hrají významnou roli osobní dispozice každého člověka.

Stres: Co vám hrozí?

Psychosomatické nemoci mají svou příčinu sice v psychologických problémech, ale projevují se tělesně. Mezi tento druh nemocí patří i vypadávání vlasů, akné, kopřivka, nadměrné pocení, ekzém, lupénka, bolesti zad, svalové křeče, revmatismus, bronchiální astma, alergie, rýma, zánět průdušek, záněty pochvy, impotence, premenstruální syndrom, problémy s udržením moči, obezita, úzkost, slabost, bolesti svalů, bolesti hlavy, tiky či zánět spojivek.

Stres a osobní postoj k potenciálním stresovým faktorům
Negativní postoj
Pozitivní postoj
Fyziologické reakce
poruchy spánku sekrece hormonů
zrychlený dech rozšíření cév
napětí ve svalech lepší trávení
únava lepší vstřebávání
zažívací potíže lepší vylučování
Psychologické reakce
ztráta paměti
dobrá duševní aktivita
úzkost
sebedůvěra
podrážděnost
projevy nesobeckého jednání
deprese
vyrovnaný temperament
Nesprávné chování
nízká výkonnost
optimální výkonnost
problematické vztahy
pozitivní vztahy
nerozhodnost
tolerance
projevy agresivity
umírněnost
alkoholismus
sebeovládání

Zhluboka dýchejte (a zvládněte tak svůj stres)

Pokud vás něco vyprovokuje k nepřiměřené reakci, raději se zamyslete, jestli máte zapotřebí žít kvůli tomu ve stresu. Můžete vyzkoušet jednoduché dechové cvičení, které vás uklidní. Postavte se s mírně rozkročenýma nohama a zhluboka se nadechněte nosem (nádech by měl trvat asi 4-5 vteřin, snažte se co nejvíce naplnit své plíce). Naráz vydechněte vzduch ústy a současně mírně podřepněte v kolenou. Z této pozice se po úplném vydechnutí začněte znovu nadechovat a současně se vracejte opět do výchozí polohy v mírném stoji rozkročném. Ne nadarmo se říká, že potřebujete něco tzv. rozdýchat.


Využívejte svůj čas správně a najděte si chvilku na relaxaci

Čtyři jednoduché kroky, jak ovládnout úzkost a stres

  1. V první řadě musíte odhalit příčinu starostí a s tím spojeného stresu. Zkuste si uvědomit, co způsobuje vaše černé myšlenky. Onemocněl někdo v rodině? Máte problémy v práci? Polámala se vám doma lednička a nemůžete sehnat opraváře? Chystáte velkou rodinnou oslavu a musíte vše včas zajistit a přitom na nic nezapomenout?
  2. Buďte vnímaví k signálům, které vás varují před negativním myšlením. Stresující myšlenky obvykle nepřicházejí znenadání a v plné síle, ale zcela pozvolna a jakoby nenápadně. Naučte se rozpoznat okamžik, kdy se tyto destruktivní myšlenky přiblíží.
  3. V určitém okamžiku je třeba si se vší rozhodností říct: „DOST!“ Pokud máte dostatek soukromí, neuškodí, pokud pronesete toto kouzelné slůvko nahlas. Čím dřív zachytíme signály, jež varují před stresujícími myšlenkami, tím snazší bude se těchto myšlenek zbavit.
  4. Jako poslední přichází na řadu odvrácení pozornosti jinam. Snažte se myslet na pozitivní a příjemné věci. Co se vám v poslední době podařilo? Jak jste si užil/a víkend při procházce v přírodě? Čím vám udělaly radost děti? Čím vás překvapil kamarád? Určitě vás napadne spousta krásných a pozitivních věcí či zážitků.

Autor: Redakce Nazeleno.cz