fbpx

Stráž přírody má nové pravomoci. Jak to ovlivní návštěvníky?0

Novela zákona o invazivních druzích dává ochráncům přírody vyšší pravomoci. Ty by jim měly pomoci lépe bojovat proti žhářům, vandalům a neoprávněným vstupům nebo vjezdům autem. Jak to ovlivní návštěvníky chráněných oblastí a co na novelu říkají sami členové lesní stráže a stráže ochrany přírody?

Zdroj: Pixabay

Proč k novele došlo

Novela je v platnosti od ledna 2022 a reaguje na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů. Mimo řešení boje se samotnými invazivními druhy v přírodě do ní Ministerstvo životního prostředí zahrnulo i posílení kompetencí lesní stráže a stráže ochrany přírody.  Díky tomu mohou ochránci efektivněji využívat nástroje, které mají za úkol eliminovat neukázněné chování některých turistů.

Vandalismus v přírodě narostl zejména v době pandemie covid-19, kdy vlivem různých opatření došlo k nárůstu návštěvníků a jejich pohybu na turistických stezkách, ale i mimo ně. Množství domácích i zahraničních turistů se v jednotlivých lokalitách navíc zvětšuje každý rok a je tak stále obtížnější proti nezodpovědnému chování bojovat a řešit jejich následky. Mimo to je to také stále dražší.

Reklama

Co ochránci mohou

Pokud se do chráněných oblastí vydáte autem, na čtyřkolkách nebo motocyklech, může vás stráž zastavit a požadovat povolení vlastníka lesa k vjezdu. Také vás mohou ztotožnit a v případě důvodného podezření, že porušujete ustanovení zákona nebo se prokazatelně dopustíte přestupku, mohou vám příkazem na místě udělit pokutu. V horších případech mohou požádat o součinnost Policii České republiky nebo obecní policii a do té doby vás zadržet na místě. To stejné platí i pro lodě, které se pohybují na vodní ploše ve zvláště chráněných územích.

Správa chráněných oblastí může na svém území také omezit nebo úplně zakázat používání pyrotechniky, a to na základě rozhodnutí nebo opatření obecné povahy. To vydává příslušný orgán ochrany přírody v dané lokalitě. Pokud se tedy budete chystat na hory v době Silvestra a Nového roku nebo si budete chtít na zahradě u lesa užít narozeninovou oslavu s ohňostrojem, zjistěte si, zda je v oblasti vůbec možné používat zábavní pyrotechniku.

Zdroj: Pixabay

Pořizování záznamů a legitimace

Ztotožňování osob je v České republice velmi diskutovaným tématem. Faktem zůstává, že policie i lesní stráž mají plné právo vás o průkaz totožnosti požádat. Zatímco policie má nástroje, jak s odmítnutím legitimace pracovat, u lesní stráže se tato vymahatelnost v praxi uplatňuje stěží.

Další možností, jak zajistit pořádek v lesích, je možnost pořizování zvukových a obrazových záznamů o průběhu úkonu, který je v rozporu se zákonem.

Problémy pro návštěvníky?

Novela se návštěvníků nijak zvlášť nedotkne, pokud dodržují návštěvní řád a zákon o ochraně přírody tak, jako Novela se návštěvníků nijak zvlášť nedotkne, dodržují-li návštěvní řád a zákon o ochraně přírody. Naopak má lépe zachycovat jednání proti zákonu a opatřením orgánů ochrany přírody. Eliminací nevhodného chování by navíc mělo dojít k větší bezpečnosti na turistických trasách, kudy se například motorová vozidla bez povolení nesmějí pohybovat.

Autor: Bára Kocmánková