fbpx

Stavební materiály a okna – novinky 20140

Stavební materiály - co je nového?

Stavební veletrh Brno byl letos trochu menší. Přesto zde bylo k vidění několik zajímavých stavebních materiálů a dalších novinek. Zajímavé exponáty jsme ale letos museli trochu hledat a to asi není pro veletrh moc dobrá zpráva.

Je to už několik let, co každoročně navštěvuji Stavební veletrhy Brno. Už loni jsem měl dojem, že se veletrh nějak zmenšuje a chyběly mi zde některé firmy. Letos byl ten pokles vystavovatelů (a do jisté míry asi i návštěvníků) ještě znatelnější. Zmiňovali to i mnozí návštěvníci, kteří přišli konzultovat do stánku Centra pasivního domu, kde jsem sloužil jako poradce.

Nevím přesně, čím to je. Možná je veletrhů až moc, možná je Praha pro tento druh výstav oblíbenější místo, nevím. Měl jsem tedy trochu problém najít nějaké opravdové novinky a zajímavosti, nicméně něco málo se našlo. Nebyla to ale žádná revoluce ve stavebnictví, spíše pokračování té loni zmíněné pomalé evoluce.

Reklama

Stavební materiály pro hrubou stavbu

Na veletrhu byly přítomny velké a známé firmy, bohužel zde ale nebyla například firma KM Beta, u nichž jsem se chtěl podívat na jejich vápenopískové prvky pro minimalizaci tepelných mostů u vnějších a vnitřních stěn.

Pěkný stánek měl třeba Ytong, který mírně rozšířil své portfolio výrobků, takže dnes nabízí zcela ucelený komplet pro stavbu domu. Například stropní konstrukce Ytong Ekonom potřebuje podstatně méně betonu, je lehčí a snáze se na staveništi montuje. Konstrukce se nenadbetonovává, pouze se vybetonují žebra. Betonuje se jen každá pátá vložka (pokud statik neurčí jinak), která vytváří bednění, a pomocná příčná žebra, vyztužená ocelí 1x Ø 8 mm, která jsou zakotvena do protilehlých věnců.

Zdá se, že Ytong začíná preferovat sendvičové stěny pro nízkoenergetické a pasivní domy

Docela zajímavá mi připadá i analogicky řešená konstrukce střechy Ytong Komfort. Jde o montovaný konstrukční systém pro střechy, skládající se z železo-betonových nosníků a vložek podobně jako u výše zmíněného stropu. Vzhledem k tomu, že tepelná vodivost těchto střešních vložek je λ = 0,13 W/(m.K) a maximální tloušťka 250 mm, je nutné ještě nějaké dodatečné zateplení. O tom se ale Ytong v prospektu nezmiňuje.

Ukázka keramické stropní konstrukce a sendvičového obvodového zdiva Ytong

Zdá se, že Ytong také začíná dávat přednost sendvičovým stěnám pro nízkoenergetické a pasivní domy. Jako tepelnou izolaci ovšem používá svůj speciální materiál Multipor, který se už vyrábí až do tloušťky 200 mm a jeho součinitel tepelné vodivosti není až tak špatný ( λ = 0,045 W/mK). Použití Multiporu umožní snížit tloušťku stěny, která by při použití homogeních bloků vycházela příliš vysoká. Jako příklad je možné uvést jejich doporučenou konstrukci obvodové stěny pro pasivní dům:

Doporučená skladba stěny pro pasivní domy z materiálu Ytong (Zdroj: Příručka Tepelná technika).

Hodnoty U= 0,13 W/(m2.K) bylo díky použití Multiporu dosaženo při celkové tloušťce stěny 51 cm, což je pro tento typ materiálu docela rozumná hodnota. Měl jsem v poradně jednoho klienta, který se chystal stavět pasivní dům z Ytongu a ten uváděl jako hlavní důvod, že se z tohoto materiálu velmi snadno staví i svépomocí, je značně flexibilní a tvoří ucelený systém.

Novinky firmy Heluz

Firma Heluz letos s žádnou novinkou v oblasti tepelně-izolačních cihel nepřišla, mají ale novou lépe izolující a pevnou maltu Heluz Trend. Tato malta se používá jak pro zakládání první řady obvodového zdiva z broušených cihel, tak i pro založení zdiva vyšších podlaží na stropní desce a podmaltování překladů v obvodovém zdivu. Tvoří i vhodný podklad pro vnější omítku.

Heluz vystavil také nový komín Heluz Izostat Duo. Ten získal ocenění především proto, že jeho izostatické vložky snášejí přetlakový i mokrý provoz a lze je použít pro všechny typy paliv (pevná, kapalná i plynná). Komínový systém vznikl spojením těchto vysoce kvalitních tenkostěnných izostatických vložek (nikde jsem bohužel nenašel co přesně tím “izostatické” myslí, snad to, že v nich nevznikají při teplotních změnách tahová či tlaková pnutí, která by mohla vest ke vzniku prasklin) a nového typu broušených cihelných komínových tvarovek, které mají více vzduchových mezer, a díky tomu komín nepotřebuje další tepelnou izolaci. Výhodou je také jeho nižší cena srovnatelná se standardními šamotovými komíny.

Cihly – lépe už to s tepelnou vodivostí asi nepůjde

Firma má sice na svých webových stránkách roztomilou aprílovou reklamu na své nejlepší cihly Porotherm 50 T Profi, ale podobně jako u Heluzu jsem žádný další vývoj směrem ke zlepšení tepelných vlastností nezaznamenal. Uvidíme v budoucnu, zda se na těchto cihlách dá ještě něco výrazně vylepšit, je ale možné, že už bylo dosaženo určité meze, kam až se dá s tepelnou vodivostí cihelného zdiva jít. Je také pravdou, že poté, co se dá s tímto zdivem dosáhnout pasivního standardu, už vlastně není moc velká motivace snažit se o další zlepšení.¨

Opět jsem na výstavě narazil na „zázračnou“ reflexní izolaci, jejíž jeden centimetr nahradí 6 cm minerální vaty, což znamená, že její průměrná tepelná vodivost je podstatně nižší než tepelná vodivost nehybného vzduchu, přestože je to sendvič sestávající se právě z toho vzduchu a navíc i polyetylénu a hliníku, které mají pochopitelně tepelnou vodivost ještě vyšší než vzduch. Kolega se pokoušel těm prodejcům vysvětlit fyzikální zákony, kterými se řídí prostup tepla, ale pochopitelně neuspěl. Pěkný a fundovaný článek o tom proč to nemůže fungovat napsal už před časem ing.Kopecký ze stavební fakulty.

Materiály pro přerušení tepelných mostů

Zaujal mě hlavně systém Isitherm rakouské firmy Hutter & Schrantz AG, určený k přerušení tepelného mostu u vyčnívajících stavebních dílů (balkony, lodžie apod.). Jde o izolační blok z pěnového polystyrénu s výztužemi z chróm-niklové austenitické nerezové oceli (má relativně malou tepelnou vodivost), které přenáší tahové a tlakové síly.

Jiný způsob snížení tepelných mostů umožňuje pevný extrudovaný polystyren Compactfoam a izolace aerogel, které jsem zmiňoval již v článku z loňského veletrhu. Firma Propasiv, která se specializuje na řešení detailů staveb bez tepelných mostů a ve svém katalogu nabízí řadu různých řešení s těmito materiály.

Flexibilní „kamenné“ obklady mohou zlepšit vzhled zateplených soklů

Líbí se mi také nápad na povrchovou úpravu zateplených soklů Flexibilní kamenné obklady. Je to pochopitelně napodobení vzhledu kamene vytvořené z křemičitého písku a pravděpodobně akrylátového pojiva, které se nalepuje v podobě různých tvarů na pěnový polystyrén či minerální vatu. Výhodou je difúzní otevřenost a to, že díky překryvné fólii je možné vyspárovat mezery, aniž by se ušpinil povrch obkladu. Vzorník mají docela bohatý. Přišlo mi to jako vtipný nápad jak dělat povrchovou úpravu soklu.

 V další kapitole: Okna

Autor: Karel Murtinger

Autor je spolupracovník redakce a energetický poradce. Dlouhodobě se zabývá problematikou nízkoenergetických a pasivních staveb a souvisejících technologií.