fbpx

Zelená střecha? Rozhodně ano!0

Ptáte se proč? Hlavním důvodem je ekologický a psychologický přínos, který zeleň kdekoli, ať na střeše nebo v zahradě, přináší. Zelené střechy nám pročišťují vzduch i mysl, dokáží ušetřit peníze a navíc jsou lahodící oku.

Vegetační střechy vrací zeleň do měst a kompenzují zábor půdy velkoplošnou výstavbou. Mají pozitivní psychologické účinky, snižují napětí a stres a poskytují prostor pro relaxaci, pokud jsou architektonicky funkčně zapojeny do provozu budovy. Ačkoli jsou známy pádné argumenty, proč střešní zahrady zakládat, jsou u nás zatím stále ještě tak trochu v pozadí investorů. Ovšem setkáváme se s nimi čím dál častěji, zejména pak na velkých administrativních komplexech. Střešní zahradu si ale může vytvořit s nadsázkou úplně každý. Společnost Isover totiž nabízí speciální kultivační panely z minerálních vláken, které splnění snu o vlastní zelené střeše velmi usnadní.

Druhy zelených střech

Extenzivní zelené střechy

Extenzivní zelená střecha kromě svých ekologických, izolačních a estetických funkcí už neplní žádnou jinou úlohu. Není tedy určena k aktivnímu pěstování rostlin a veškerá vegetace na ní roste sama. Extenzivní zahrada je jednodušší, klade menší nároky na únosnost střechy a většinou nemá zavlažovací systém. Díky tomu je nutné použít odolné rostliny, jako jsou netřesky, rozchodníky, kostřavy apod. Výhodou extenzivních zahrad jsou nízké náklady na konstrukci a údržbu.

Intenzivní zelené střechy

V případě intenzivních zelených střech se počítá s běžným pěstováním rostlin. Jde vlastně o zahradu na střeše. Kromě rostlin je zde možné pěstovat také menší stromy a keře. Intenzivní zelená střecha už předpokládá instalaci závlahového systému a vyžaduje pravidelnou údržbu. Tyto střecha bývají navržené jako pochůzná, což s sebou samozřejmě nese i patřičné nároky na jejich konstrukci a únosnost.

Více informací o zelených střechách najdete v našem článku.

Zelené vegetační střechy jsou přínosem pro ekologii, neboť zeleň na střechách pomáhá výrazně redukovat znečištění vzduchu městského prostředí. Rostliny geniálně spotřebovávají to, co my nepotřebujeme (CO2) a přitom nám dávají zpět to, co naopak potřebujeme velmi – kyslík. Tvorba kyslíku je závislá na druhu vegetace, kterou na střechu použijeme. Rozhodující je její listová plocha. Čím hustší vegetace, tím větší produkce kyslíku. Hustota olistění také určuje schopnost zachytávat prach a škodliviny z ovzduší. Střešní vegetace zpomaluje pohyb vzduchu a prach spolu s polutanty ulpívá na jejím povrchu, odkud se při dešti dostává zpět do vegetační vrstvy. Zeleň kromě okysličování vzduchu zvyšuje i jeho vlhkost, čímž pozitivně ovlivňuje jeho kvalitu.

Vegetační souvrství přispívá také k tepelné stabilitě budovy, snižuje tepelné ztráty a chrání nosné konstrukce a hydroizolace proti UV záření. Kromě snížení tepelných ztrát zmenšuje ozelenění spolu s vegetační vrstvou odtok srážkové vody do kanalizační sítě. V případě použití vegetačních panelů lze také uspořit na dimenzování nosné konstrukce (střecha je lehčí). Dále lze také ušetřit oproti klasickým zeminovým systémům na některých filtračních, drenážních, hydroakumulačních a separačních vrstvách, protože panely tyto funkce sdružují.

Výběr vhodného řešení

Než se pustíte do výběru vegetačního střešního systému a konkrétních rostlin, musíte si ujasnit, co je u vaší střechy možné a co nikoli. Nejdůležitějšími faktory jsou pak sklon střechy, únosnost konstrukce a následná údržba. Co se týče únosnosti střešní konstrukce, je podle jeho slov přirozenější navrhovat vegetační střechu do novostavby, kde předem počítáme se zvýšeným zatížením, které do konstrukce přináší těžká vegetační vrstva. V případě rekonstrukcí nám statika mnohdy nedovolí ozelenit střechu vůbec. Toto je nutné předem důkladně propočítat. S použitím připravených vegetačních panelů si ale můžeme dovolit ozelenit střechu i tam, kde by to bylo se zeminou nemožné.

Skladba vegetačních střech

Extenzivní zelená střecha je střecha pohledová, nenáročná na zhotovení i údržbu. Intenzivní zelenou střechu zpravidla řešíme jako střešní zahradu, která je funkčně využívána, musíme se o ni „intenzivně“ starat a uměle ji zavlažovat. Řešíme jako místo pro relaxaci a pohyb osob.

Výhody desek oproti zemině:

  • Výrazně menší přitížení střechy,
  • lepší drenážní kapacita a výrazně větší vodní propustnost,
  • obrovská pórovitost – více vzduchu pro kořeny,
  • schopnost udržet více vody po delší čas,
  • neutrální pH,
  • výrazné snížení tepelných ztrát.

Více informací o kultivačních panelech najdete na webu www.isover.cz.

Autor: Komerční sdělení