fbpx

Zateplení šikmých střech: Ušetří energii a zvýší cenu nemovitosti0

Vlastníte rodinný dům se šikmou střechou, ale půdu nevyužíváte, protože je tam zima? Nezateplenou střechou uniká velké množství drahé energie! Zabránit tomu můžete kvalitním zateplením, díky němuž ušetříte peníze, zvýšíte hodnotu nemovitosti a rozšíříte obytné prostory. Jak na to?

Šikmé střechy zhotovené z nejrůznějších druhů krytin – ať už z přírodních nebo umělých materiálů; břidlice, pálených nebo betonových tašek – byly vždy nejběžnějším řešením zastřešení obytných domů a často jsou používány i u nebytových staveb. Jejich všestrannost a relativně malé nároky na údržbu jsou umocněny estetickým vzhledem, který dotváří atraktivní exteriér stavby. Sklon střechy zajišťuje odvod srážkové vody a liší se podle požadavků jednotlivých druhů krytiny.

„Při rekonstrukci stávajících šikmých střech je třeba dosáhnout celkové tloušťky tepelně–izolačních vrstev 200 – 350 mm.“

V mnoha rodinných i bytových domech postavených v minulém století byl prostor půdy ponechán nezateplený. V současnosti je řada těchto podkroví rekonstruována a poskytuje atraktivní obytnou plochu se šikmými stropy a střešními okny. Také nově navrhované stavby (například pro komerční a administrativní účely) často využívají užitný prostor pod střechou. Aktuální požadavky na tepelnou ochranu budov a splnění dalších kritérií, například požární bezpečnosti a ochrany proti hluku, zvyšují náročnost a význam správného návrhu a izolace šikmých střech.

Teplá a studená střecha

Společnost Knauf Insulation se jako jeden z největších výrobců izolačních materiálů zabývá kromě výroby izolace také úsporou energie vytvářením vhodných řešení jednotlivých konstrukcí pro bytové i nebytové objekty. Například izolace podkroví nabízí dvě varianty řešení a to v úrovni krokví a pod krokvemi: jedná se o tzv. „teplou střechu“, kdy je podkroví vytápění a slouží jako užitný prostor, nebo o tzv. „studenou střechu“, kdy je izolace uložena v úrovni stropu pod nevytápěnou půdou.


Zateplením střechy ušetříte energii, získáte další obytný prostor a zvýšíte hodnotu nemovitosti. Zdroj: www.knaufinsulation.cz

Teplá střecha nabízí teplý a atraktivní obytný prostor, který zvyšuje hodnotu domu, aniž by výrazně měnil jeho vnější vzhled. Při rekonstrukci podkroví je půdní vestavba obvykle nejekonomičtějším způsobem zvětšení užitné plochy budovy bez významných zásahů do vnějšího vzhledu a v mnoha případech ji lze provést i bez nutnosti odstranění stávající střešní krytiny nebo podstatných úprav nosné konstrukce. Dobře provedené podkroví zvýší hodnotu nemovitosti.

Projekt je předpokladem pro kvalitní zateplení střechy

Předpokladem pro efektivní zateplení střechy je správný a kvalitní projekt, který musí zpracovat specialista s dobrými znalostmi problematiky. Při rekonstrukci stávajících šikmých střech je třeba dosáhnout celkové tloušťky tepelně–izolačních vrstev 200 – 350 mm. Ve většině případů je stávající izolace umístěna mezi krokvemi. Pokud je vyplněna celá výška krokví, přidáváme druhou, popřípadě i třetí vrstvu pod krokve. Jestliže stávající izolace nevyplňuje celou výšku krokví, je možno doplnit příslušnou vrstvu mezi krokve. Toto řešení je možné pouze pokud máme jistotu, že použitá pojistná hydroizolace může být v kontaktu s izolací, nebo při rekonstrukci krytiny a použití nové vyhovující pojistné hydroizolace.

Jestliže je zachována stávající krytina s podkladními vrstvami, které jsou difúzně uzavřené (například bednění s asfaltovými pásy), musí být zachována větrací dutina požadovaných parametrů. V případech, kdy stávající izolace vykazuje závady (například netěsné osazení, spáry, sesednutí, pochybné tepelně izolační parametry atd.) doporučujeme její odstranění a celkovou náhradu novou izolací.


Základem efektivního zateplení šikmé střechy je kvalitní projekt vypracovaný odborníkem. Zdroj: www.knaufinsulation.cz

Silnější vrstva izolace zajistí menší tepelné ztráty

Při rekonstrukci stávajících šikmých střech s izolací v úrovni stropu pod nevytápěnou půdou  “studené střechy” je třeba dosáhnout celkové tloušťky tepelně izolačních vrstev zhruba v rozmezí 150 – 350 mm. V případech, kdy existuje stávající izolace, je obvykle umístěna mezi dřevěnými stropními trámy. Pokud je vyplněna celá výška trámů, přidáváme druhou, popřípadě i třetí vrstvu nad trámy.

Obecně platí, že čím je větší vrstva tepelné izolace, tím jsou menší tepelné ztráty a náklady na vytápění. Zateplení střechy se vám mnohonásobně vrátí: vytvoříte příjemné vnitřní klima, zvětšíte obytné plochy domu, a především snížíte každoroční platby za neustále rostoucí ceny energií. Protože, jak říká slogan společnosti Knauf Insulation Nejlevnější energie je ta ušetřená.“

Autor: Komerční sdělení