fbpx

Výhody a nevýhody nadkrokevní tepelné izolace střechy domu0

Dobrá tepelná izolace střechy je klíčová pro snížení celkových tepelných ztrát domu. Obvykle se pro zateplení střechy používala minerální vlna umístěná mezi krokvemi. Stále více stavebníků ale dává přednost nadkrokevní izolaci. Jaké jsou její výhody a nevýhody?

Na rozdíl od mezikrokevního zateplení, kdy je tepelně izolační hmota uložena mezi střešními krokvemi, je nadkrokevní zateplovací systém uložen na bednění umístěném na krokvích. Díky tomu je možné v interiéru podkroví zachovat prostor, který by byl jinak vyplněn tepelnou izolací. Efekt je to poměrně veliký a nadkrokevní izolace běžně do interiéru pod střechou přidá několik m3 užitného prostoru.

Tím však výhody nadkrokevní izolace střechy nekončí. Při správném provedení umožňuje tento systém realizovat velmi dobře zateplenou střechu bez tepelných mostů. Bednění, na němž tepelná izolace leží, navíc může sloužit ze strany interiéru jako pohledová vrstva. Obvykle to bývají palubky spojené na pero drážku.

Reklama

Systém nadkrokevního zateplení s minerální vlnou. Obr. Rockwool

Nadkrokevní tepelná izolace má však i své drobné nevýhody. Její realizace je náročnější na provedení a mnoho řemeslníků či firem zvyklých na své osvědčené postupy ji provádí neradi. Hůře se také realizují přesahy střech. Přesahy je obvykle nutné vytvořit pomocí nástavků z trámků – tzv. námětků.

Konstrukce nadkrokevního zateplení

Výrobci zpravidla nabízí pro tento typ zateplení střechy různé ucelené systémy. Ty se mohou různě lišit, ale celkově lze skladbu střechy s nadkrokevním zateplením zobecnit na následující součásti (ve směru od interiéru):

  • Krokve – abyste využili jednu ze základních výhod zateplení nad krokvemi, je nutné na krokve použít hranol v pohledové kvalitě.
  • Bednění – plocha z desek, připevněných z vnější strany ke krokvím. Obvykle se na bednění používají palubky nebo OSB desky.
  • Parozábrana – velmi důležitá součást celého systému. Je nutné použít kvalitní a co nejvíce nepropustnou folii. Důležité je také kvalitní vzájemné napojení pásů folie. Často se pro tento účel používá hydroizolace na bázi asfaltu, jejíž pásy se k sobě přitavují.
  • Tepelná izolace – v závislosti na systému jsou pro tepelnou izolaci obvykle použity desky z minerální vlny (ve dvou vrstvách na vazbu), nebo PIR desky (izolace na bázi polyuretanu) či desky z pěnového polystyrenu. Výhodou PIR desek jsou velmi dobré tepelně izolační parametry, a desky proto mohou být lehčí. Je ale také možné použít i ekologičtější materiály, jako jsou izolační desky z dřevovlákna.
  • Hydroizolace – zabraňuje možnému pronikání vody do izolace. Musí být paropropustná, často se pro tento účel využívá folie Tyvek. Kontralatě – jsou uloženy na vrstvě tepelné izolace. Pro jejich pevné uložení se používají dlouhé vruty se dvěma závity, které kontralať fixují přes vrstvu isolace do krokve. Některé systémy pro tento účel používají speciální plechové držáky, které kontralať nesou.
  • Střešní latě a krytina – na kontralatích jsou pak připevněny střešní latě a na nich krytina. Mezi krytinou a souvrstvím tepelné izolace je pak odvětrávaná mezera. Potřebné odvětrání je tedy nutné zajistit i v prostoru střešního hřebene. V dolní části střechy je větrací mezera kryta mřížkou.

Nadkrokevní zateplení svépomocí?

Nejjednodušší cestou k nadkrokevnímu zateplení je využití některého z ucelených zateplovacích systémů. Nabízí je například firmy Rockwool, Isover, Knauf nebo DEK, desky z dřevovlákna pro tento účel nabízí například firmy Steico. Záleží také na vás, zda budete preferovat preferovat tepelnou izolaci z minerální vlny (Rockwool, Isover, Knauf), moderní PIR desky (DEK, Isover a další dodavatelé) nebo zkusíte ekologické dřevovlákno.

Nadkrokevní zateplení pomocí PIR desek spojených na zámky. Obr. DEK

Dodavatelé na svých webových stránkách nabízí poměrně podrobné montážní pokyny včetně realizace různých detailů a napojení (úžlabí, střešní oka, vikýře, komíny atd.). Pro zručnější stavebníky by tak neměl být problém toto zateplení realizovat i svépomocí. Počítejte ale s tím, že se budete více pohybovat po střeše a tedy ve výškách. Zatímco mezikrokevní zateplení se realizuje ze strany interiéru, nad krokvemi všechno kladete zvenku.

Podle údajů dodavatelů lze nadkrokevní zateplení střechy realizovat v cenách už od 600 Kč/m2. Počítejte ale spíš s cenami někde okolo 800 Kč/m2.

Autor: Michal Doležel

Pro Nazeleno.cz píše články hlavně s tematikou energetiky, obnovitelných energií, chytrých domácností a dalších nejrůznějších zajímavostí.