fbpx

Pryč s azbestem! Jak vyměnit starý eternit za novou střechu0

Staré azbestocementové (eternitové) krytiny dodnes nalezneme na řadě střech rodinných domů, stodol, chat a chalup. V současnosti jsou často za hranicí své životnosti a díky zdraví škodlivému azbestu nevyhovují ani požadavkům na zdravé bydlení. Jak se tohoto neblahého dědictví minulosti zbavit?

Eternitovou střechu najdete na mnoha starých chalupách. Foto: 123rf.com

Eternit na českých střechách

Azbestocement nazývaný také eternit patří mezi lehké střešní krytiny. Proto se často při rekonstrukci mění za plechovou krytinu, která zatěžuje střešní konstrukci dokonce méně, než původní azbestocementová. Není tak většinou nutná celková rekonstrukce nosné konstrukce a zpravidla stačí částečná sanace a rekonstrukce starého krovu a nové laťování.

Azbest je karcinogenní. Základem práce je opatrnost a co nejméně prachu.

„Azbestocementové šablony patřily v horských oblastech i jinde v Čechách mezi oblíbené krytiny. Alternativních stavebních materiálů bylo poskrovnu a eternitové střešní krytiny byly dostupné. Vyráběly se například v Berouně, Šumperku, Nitře a také v okolních státech: Německu, Rakousku, Maďarsku i jinde. Dodnes, když se při práci rozhlédnu v lokalitě po střechách, vidím starou azbestocementovou krytinu na každém druhém domě,“ říká Pavel Haba z klempířské a pokrývačské firmy Habest, která působí v Jizerských horách a Krkonoších, tedy lokalitě s velkým výskytem azbestocementových střech.

Reklama

„Při rekonstrukcích narážíme na azbestocementové střechy, které jsou staré i přes osmdesát let. Tato stará krytina je ovšem často ze severní strany porostlá mechem, drolí se, praská a při větších deštích v horách už neplní svou funkci, protože propouští vodu,“ dodává Pavel Haba.

Rizika při rekonstrukci starých eternitových střech

Problémem starých eternitových střech jsou karcinogenní mikrovlákna azbestu. Ty se mohou při manipulaci s chatrnou a rozpadající se krytinou, která je na střeše desítky let, uvolňovat do ovzduší a hrozí jejich vdechnutí. Práce s azbestem je tak regulována zákonem a hygienickými a dalšími normami.

Nespěchejte a plánujte

Samotná i značně stará a mechem porostlá eternitová střecha ale životnímu prostředí ani lidskému zdraví tolik neškodí. Horší je to ale s její výměnou, kdy se eternit různě štípe a drolí. Pokud například koupíte dům s eternitovou střechou, nemusíte s její výměnou spěchat. Raději celý proces co nejpečlivěji naplánujte a třeba i konzultujte s hygienickou stanicí, aby vše proběhlo rychle a bez zádrhelů.

Když jsem tuto střechu měnil na svém domě, paní z hygieny mi poskytla spoustu cenných rad (ochranné pomůcky, zabezpečení prostoru, informování sousedů, vlhčení, kontakt na skládku).

Výhodné je výměnu střechy začít plánovat třeba po novém roce na předjaří, kdy je ještě hodně vlhko, ale už nejsou mrazy.

Eternit najdete nejen ve formě klasických „českých šablon“, ale také jako vlnité desky. Starý eternit je často porostlý mechem. Pokud máte eternitovou střechu a krytinu zatím nebudete měnit, mech v žádném případě neodstraňujte. Jeho odstraněním byste mohli uvolnit také azbestová vlákna. Foto 123rf.com

Podmínky pro práci s azbestem uvádí např. v zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a další navazující právní předpisy. Tyto výše uvedené právní předpisy však již nespadají do oblasti působení orgánů inspekce práce, ale jsou v kompetenci hygienické služby, která provádí kontrolu jejich dodržování. Stejně je i v kompetenci hygienické služby posuzovat zdravotní rizika při práci s výrobky obsahující azbest,“ říká k problematice Mgr. Ing. Rudolf Hahn ze Státního úřadu inspekce práce.

Při rekonstrukci starých eternitových střech by proto investoři měli dbát na bezpečnost práce, především při odstraňování staré krytiny a samozřejmě dodržovat přísné hygienické a bezpečnostní normy pro práci s azbestem.

Můžu eternit likvidovat svépomocí?
Je to možné, jen je samozřejmě nutné dodržovat odpovídající bezpečnostní pravidla. Azbest je nebezpečný, hlavně pokud jej vdechujete. Demontáž staré krytiny proto provádějte za mokra. Starý eternit je také dobré před demontáží napustit k tomu určenou penetrací. Pracovníci by samozřejmě měli používat respirátory a pokud možno i ochranný oděv. Pracoviště také musí být zajištěné proti pohybu dalších osob. Krytinu opatrně domontujte a ještě na střeše uložte do neprodyšných obalů. V žádném případě staré eternitové šablony neházejte ze střechy rovnou do kontejneru na stavební odpad. Obaly uzavřete a starý eternit nechte odvést na specializovanou skládku. Potvrzení o likvidaci eternitu si pečlivě uschovejte. Uložení eternitu na skládce je ve srovnání s běžným stavebním odpadem trochu dražší, ale nejde o žádnou závratnou sumu. Obvykle jde o pár tisíc korun za běžnou střechu.

Střechu ze staré azbestocementové krytiny bychom rozhodně neměli rekonstruovat tím, že ji překryjeme lepenkou, asfaltovým šindelem nebo jinou krytinou. I tak se v praxi někdy můžeme setkat se zákazníky, kteří chtějí použít starý eternit jako podklad pro novou střechu. Takový způsob rekonstrukce ale klempíři rozhodně nedoporučují.

Postup při rekonstrukci a výměně staré eternitové střechy

 • Staré eternitové střechy patří mezi lehké střešní krytiny. Volte proto při rekonstrukci lehké materiály jako například ocelové střešní krytiny. Při volbě renomovaného výrobce jejich životnost přesahuje životnost původního azbestocementu. Ušetříte tak za konstrukci nového krovu, který by zvládl větší zatížení.
 • Při odstraňování azbestu dbejte na bezpečnost práce a existující normy. Konzultujte rekonstrukci s vyškolenými klempíři, kteří znají složité postupy odstraňování eternitových krytin. Eliminujete tím kontaminaci prostředí, ve kterém žijete a také nebezpečí poškození lidského zdraví.
 • Rozhodně se nedoporučuje překrývat starou azbestocementovou střechu novou krytinou. Zakonzervování staré eternitové střechy zvyšuje škodlivost azbestu.
 • Sanaci a rekonstrukci starého krovu, stejně jako pokládku nové lehké krytiny nechte na certifikovaných profesionálech. Neriskujete tak ztrátu záruky při špatné montáži střechy.
Schéma rekonstrukce staré střechy. Foto Ruukki

Zkušenější stavebníci se mohou orientovat alespoň podle následující kroků:

 1. Odstraňte bezpečně starou azbestovou střechu.
 2. Pokud byla krytina na latích, je třeba je odstranit. Pokud byla na bednění, je možné jej ponechat.
 3. Položte difuzní fólií, pokud na střeše nebyla.
 4. Upevněte kontralatě (min. 32 × 50 mm) na krokve.
 5. Namontujte nové laťování se správnými rozestupy pro nové střešní plechy.
 6. Na střešní latě upevněte nové střešní plechy.
 7. Upevněte veškeré střešní doplňky (oplechování, výplně, okapové systémy, střešní bezpečnostní prvky, manžety apod.)
Čím nahradit eternit?
Starý eternit je možné velmi dobře nahradit jakoukoli lehkou střešní krytinou. Mohou to být třeba šablony z cementovlákna (Cembrit), velmi elegantně na domech vypadají trapézové plechy. Levnější variantou je plechová střešní krytina, která imituje běžné střešní tašky.

Autor: Jan Pergl

Autor se zabývá hlavně stavebnictvím a moderními technologiemi