fbpx

I plechová střecha potřebuje hromosvod0

Léto je obdobím četných bouřek, často doprovázených vydatnými dešti, větrem i krupobitím. Majitelé domů se často ptají, jak se chová plechová střešní krytina při těchto rozmarech počasí. Bát se nemusíte, chce to ale hromosvod a dobře provedenou střechu.

Podle odborníků z Lindabu, výrobce ocelových střešních a okapových systémů, ani silná bouřka s kvalitní plechovou střechou nehne. Jen je potřeba mít na ní odborně namontovaný hromosvod stejně jako u střechy z jiných, nevodivých materiálů. Za plošný jímač blesků totiž běžnou plechovou střechu považovat nelze.

Hromosvod je základ

Aby plechová krytina bez potíží snesla výboj blesku, musí splňovat určité parametry. Štěpán Lášek, produktový manažer společnosti Lindab, radí: „Materiál, kterým může bez úhony protékat bleskový výboj, musí mít zejména potřebnou tloušťku. Tu však běžné plechové krytiny nemají. Vyrábějí se z plechu o tloušťce 0,5 – 1 mm. To je málo na to, aby je zásah blesku nemohl propálit. Ochranu před blesky proto musí zajišťovat standardní jímací soustava jako na kterékoliv jiné, nevodivé střeše. Nerezové, pravidelně revidované jímací zařízení by mělo tvořit součást každé střechy domu.“ O nutnosti pořídit si na dům hromosvod rozhoduje projektant domu. Můžete si jej ale nechat pro svůj klid nechat odborně nainstalovat i z vlastní iniciativy.

Reklama

I plechovou střechu je dobré doplnit hromosvodem. Jako plošný jímač blesků sloužit nemůže. (Foto: Lindab)

”Při montáži hromosvodu však nezapomínejte, že se jedná o elektrické zařízení a jako takové jej smí instalovat a revidovat pouze pracovník disponující příslušným oprávněním,” doplnil Štěpán Lášek.

Při pravidelné údržbě hromosvodů se pro bezpečnost pohybu hodí mít na střeše instalované lávky a žebříky. Ty se využijí i pro jakýkoli další bezpečný pohyb na střeše: třeba při údržbě antény či při odklízení enormního množství sněhu.

S kvalitní ocelovou krytinou nehne ani silný vítr, déšť či krupobití

S letními bouřkami bývají spojeny také silný vítr, déšť a krupobití. Jak se za těchto povětrnostních podmínek chová plechová střecha? „Mezi plechovou krytinou a samotným obytným prostorem je celá řada materiálů, které pohlcují zvuky o širokém spektru frekvencí. Některé krytiny jsou dokonce plnoplošně podloženy prkny. Tím se zamezí rozvibrování plechu, který je k podkladu pevně přitažen vruty. Díky tomu není žádný důvod, aby plech za deště a větru rezonoval a obtěžoval tak svým hlukem. Mnohem pravděpodobnější tak je, že uslyšíte bubnování dešťových kapek na parapetech svých oken než na střeše,” komentuje Štěpán Lášek.

Při správné konstrukci střechy zvuk deště a krup do interiéru domu přes střechu neproniká. (Foto: Lindab)

Díky přirozené nenasákavosti plechu nebudou mít ani proudy vody na životnost vaší střechy žádný vliv. Střecha z prvotřídní oceli je pevná, takže k narušení její celistvosti nedojde ani při mohutném krupobití. Enormně těžké kroupy mohou na střeše způsobit drobné důlky, ale krytina přesto zůstane plně funkční – na rozdíl od střech z jiných materiálů, které mohou pod dopadajícími kroupami popraskat.

Pozor na vítr, důležité je dobré upevnění krytiny

Problémem u plechových střech může být vítr. Vše ale záleží na kvalitě provedení a pokládky střešní krytiny, která musí být dobře upevněna k podkladu. V opačném případě se může plech od podkladu odchlípnout a proud vzduchu pak celou střechu strhne.

Se správně ukotvenou kvalitní ocelovou krytinou ani silný vítr nepohne – a to i přesto, že má střecha z oceli nízkou hmotnost. Kvalitní lehká ocelová krytina se montuje za pomoci speciálních vrutů, vhodně volených podle jejího druhu. Množství a odolnost vrutů proti vytržení jsou vyzkoušeny a spočítány tak, aby jejich odolnost v součtu bohatě převýšila hodnoty nejhorších povětrnostních vlivů na území, kde se krytina používá.

Štěpán Lášek shrnuje: ”Kvalita, precizní montáž a bezpečnostní prvky střech včetně hromosvodů. Pak vám plechová střecha vydrží spoustu let prakticky bez údržby. A nemusíte se bát bouřek a s nimi spojeného deště, větru a krupobití.”

Autor: Redakce Nazeleno.cz