fbpx

Základní přehled stavebních materiálů0

Sendvičová stěna

Sendvičová stěna

Jednovrstvá stěna je vždy kompromis mezi únosností a tepelnou izolací (co je pevné, to zpravidla neizoluje, a co dobře izoluje, není pevné). Logickým řešením je proto oddělit tyto dvě základní funkce a každou zajistit zvlášť, pomocí optimálního materiálu. Nosná část stěny je tvořena co nejpevnějším a nejlevnějším materiálem a požadované tepelné vlastnosti zajistí vrstva tepelné izolace. Vrstva izolace může být na vnějším nebo vnitřním povrchu nosné stěny nebo někde uvnitř (stěna s přizdívkou nebo tvárnice s integrovanou tepelnou izolací).

  • Vnější tepelná izolace

Typickým zástupcem sendvičové stěny s izolací na vnější straně je například systém SENDWIX.


Stěna z vápenopískových bloků s izolací z pěnového polystyrénu

Reklama

Nosnou část tvoří vápenopískové cihly nebo bloky a jako tepelná izolace je použit pěnový polystyrén nebo minerální vata. Díky vysoké únosnosti může být tloušťka nosné stěny pouhých 17,5 cm a síla tepelné izolace je teoreticky neomezená (zpravidla ale do 20 cm). Výhodou je možnost dosažení minimálních tepelných ztrát při relativně malé tloušťce stěny.

Konstrukce má mimořádně velkou tepelnou kapacitu, což je dáno jednak hmotností nosné stěny a jednak povlovným průběhem křivky teploty v ní, takže se do procesu akumulace tepla zapojuje prakticky veškerá hmota stěny i při malých rozdílech teploty. Dům tedy dokáže dobře využít tepelné zisky ze slunečního záření a zkrátí se také délka topného období.

NEPŘEHLÉDNĚTE

CENOVÝ PŘEHLED tepelných izolací + jak je vybrat

Výborné jsou také akustické vlastnosti (zvláště při použití tloušťky 24 cm u nosné stěny a minerální vaty jako izolace). Pokud se použije k izolaci pěnový polystyrén, je nasákavost zdiva poměrně malá a je dobrá šance, že přežije bez větších problémů i zaplavení. Vedle výše uvedeného SENDWIXu jsou na trhu i další podobné systémy, např. známý Velox nebo Durisol u nichž je nosná stěna z železobetonu litého přímo na stavbě mezi vrstvu PS a cementotřískovou deskou uvnitř.


Systém Velox

Při vědomí toho, že jednovrstvá stěna má, pokud jde o tepelně izolační vlastnosti, své limity, nabízejí možnost přídavné tepelné izolace i někteří výrobci cihelného zdiva (viz např. Vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém HELUZ).

  • Vnitřní tepelná izolace

Umístění tepelné izolace na vnitřní stěnu je řešení méně obvyklé a stěna má podstatně jiné vlastnosti. Z hlediska prostupu tepla je jedno, kde je izolace umístěna, úplně jiná je však tepelná akumulace, která je zde naopak velmi nízká. Výrazně se zhorší možnost využití tepelných zisků ze slunečního záření a naopak je možné šetřit teplo snižováním teploty v době, kdy dům není obydlen, protože se dá poměrně rychle vyhřát. Typickým příkladem je systém stavění ze skořepinových betonových tvárnic oblíbený ve Francii . Takovýto typ domu může být výhodný pro člověka, který v něm tráví málo času (dům pro podnikatele).

  • Integrovaná tepelná izolace

Pod tento trochu neurčitý název se dá zahrnout celá řada konstrukcí, které se v poslední době na trhu objevily a které spojují výhody jednovrstvé a sendvičové stěny, jejichž vlastnosti jsou někde mezi nimi. Velkou výhodou je, že z hlediska zdění a omítek je to vlastně jednovrstvá konstrukce. Jako příklad lze uvést následující konstrukce:

  • Cihelný blok s integrovanou tepelnou izolací z minerální vlny od firmy Wienerberger. Jako výhodu uvádí výrobce, že díky 18 mm silným stěnám mají tyto bloky vyšší pevnost a jsou méně náchylné na poškození při manipulaci. Průměrný součinitel tepelné vodivosti λ = 0,08 W/m.K umožňuje snížit tloušťku stěny oproti dutým cihlám.


Cihelný blok s integrovanou izolací z minerální vaty. Zdroj: Wienerberger

  • H+H Thermoblock je pórobetonový blok s integrovanou 100 mm silnou izolací z fenolické pěny Kingspan Kooltherm, která má výtečné tepelné vlastnosti (λ = 0,021 W/m.K) ale je poměrně málo mechanicky odolná. Celková tloušťka tvárnice je 425 mm a koeficient U = 0,12 W/(m2•K.). Je to ideální materiál pro pasivní domy.


H+H Thermoblock

  • Zdicí blok GT obsahuje dutiny vyplněné pěnovým polystyrenem a při tloušťce zdi 420 mm bez omítek je součinitel prostupu tepla stěny je U = 0,150 W/(m2•K).

Autor: Karel Murtinger

Autor je spolupracovník redakce a energetický poradce. Dlouhodobě se zabývá problematikou nízkoenergetických a pasivních staveb a souvisejících technologií.